K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml), dışkıdaki su miktarını arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltıcıdır. Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır. K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml)‘nin içerisinde tuzlu müshil bulunur (Salin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (Sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ila 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir. K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml), geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde ve rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır. Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (Nozül) kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır. K.R. ENEMA rektal çözelti’ de lateks kullanılmamaktadır. Uygulama 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlere yapılabilir. 12 yaşından küçüklere ilacın 67,5 ml’lik formu uygulanır.

 

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml)’ yi kullanırken aşağıdaki durumları gözardı etmeyiniz. 

 1. Karaciğer işlevlerinizde bozukluk var ise, tuz yasaklı bir diyet yapıyorsanız veya böbreklerinizde bir hastalık var sa , hekiminiz tavsiyede bulunmadıkça K.R. ENEMA‘ yı kullanmaktan kaçınınız.
 2. K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml), yaşlılarda, güçsüz hastalarda ve kontrol edilemeyen atardamar (arteryel) hipertansiyonu, karında su toplanması, kalp hastalığı, bağırsak iç yüzey (rektal mukoza) değişikliği (örn: ülser, fissür) kolostomi olan veya önceden süregelen kalsiyum seviyesi düşüklüğü (hipokalsemi), kanda
  potasyum seviyesi düşüklüğü (hipokalemi), kanda fosfat seviyesi yüksekliği (hiperfosfatemi), kandaki sodyum seviyesinde artış (hipernatremi) gibi elektrolit bozukluğu olanlarda ve bilhassa şeker hastalığında kanın asitli hali (asidoz) görülmüş hastalarda kullanırken, çok dikkat edilmelidir.
 3. K.R. ENEMA rektal çözelti’nin fazla miktarda uygulanması halinde, tıbbi destek için sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.  Çünkü ilacı lüzumundan fazla uygulanması, kandaki sodyum düzeyinin artması (Hipernatremi), kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (Hiperfosfatomi), kalsiyum seviyesinin düşmesi (Hipokalsemi) ve kanda potasyum seviyesinin düşmesi (Hipokalemi) de dahil çeşitli
  fonksiyonlar için vücudun ihtiyacı olan örneğin tuz ve mineral düzeylerinde (Elektrolit) bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca bunlarla birlikte bazı işaret ve belirtilerle (Örn: Metabolik asidoz, böbrek yetmezliği ve tetani) dehidrasyon (Su kaybı) ve hipovolemi (Kan hacminde azalma) oluşabilir. Bazı ağır elektrolit bozukluklar, kalp ritim bozukluğu (Kardiyak aritmi) ve ölüme sebebiyet verebilir. Aşırı doz alınmış ise dikkatle takip edilmeniz gerekir. Elektrolit bozukluk tedavisi, uygun elektrolit ve Replasman (sıvı yenilemesi ) ile acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyulabilir.
 4. Sodyum fosfat anne sütüne geçebildiği için K.R. ENEMA  Rektal Çözeltiyi kullandıktan sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak sütün dışarıya atılımı sağlanmalıdır.  Bu işlem ve 24 saat sonrası bebeğin emzirilmemesi önerilmektedir.
 5. Hamilelik süresince kullanılması halinde ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli bulunmamaktadır. K.R. ENEMA, hamilelik döneminde ve doğumdan sonraki dönemde sadece hekim önerisiyle kullanılabilir.
 6. K.R. ENEMA  Rektal Çözelti (135 mi)’nin, hekim tarafından tavsiye edilmediği takdirde 1 günde 1 şişeden fazla ve 15 günden daha uzun süre kullanılması sakıncalıdır.
 7. K.R. ENEMA  Rektal Çözelti (135 mi)’nin ağızdan alınması halinde hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna giderek tıbbi destek alınız.
 8. K.R. ENEMA  Rektal Çözelti ‘yi kullandıktan sonra dışkı atılımı sulu olacağından, vücudunuzda sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı gıdalar tüketilmelidir.
 9. K.R. ENEMA Rektal Çözelti ‘nin alet veya araç kullanımına direkt bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak su kaybı oluşabileceğinden baş dönmesi ortaya çıkabılır.  İlacın kullanılmasından sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.
 10. K.R. ENEMA Rektal Çözelti, sodyum benzoat içerir. Deriye, göze ve mikoz membrana hafif derecede iritandır. Sodyum benzoata hassasiyeti olan hastalar uyarılmalıdır. Gliserin içerir:Uygulama yolu ve dozu nedeniyle hafif derecede müshil etki olabilir. Sodyum içerir: Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir
 11. K.R. ENEMA Rektal Çözelti’nin diğer ilaçlarla etkileşimi : Vücudu susuz bırakabilecek ilaçlar veya elektrolit denge olarak bilinen vücuttaki tuz seviyesini (Potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar; diüretik ilaçlar (meesane boşaltıcı). lityum (ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar), yüksek tansiyon veya kalp hastalığı (Kalsiyum kanal blokerleri) ilaçlarından herhangi birini kullanıyorsanız;  K.R. ENEMA Rektal Çözelti’ yi hekime sormadan kullanmayınız.

 

K.R. ENEMA rektal çözelti (135 ml)’ yi aşağıdaki durumların varlığında kullanmamalısınız.

 1.  K.R. ENEMA ’nın aktif maddesi olan Sodyum Dihidrojenfosfat veya Disodyum Hidrojenfosfat’a ya da yardımcı maddelerinden birisine karşı hassasiyetiniz varsa;
 2. Bağırsaklarda tıkanıklık veya normal bağırsak hareketlerinde bir bozukluk varsa, şüpheli bir bağırsak tıkanıklığı veya kalın bağırsakta tıkanıklık var ise (Hirschsprung hastalığı), kalın bağırsakta aşırı genişleme (Megakolon), rektum veya anüste daralma veya kusur varsa; kolostomi ameliyatı olunduysa;
 3. Eğer sizde iltihaplı bağırsak hastalığı,  delik/hasarlı ya da tıkanmış bağırsak, rektal kanama, konjestif kalp yetmezliği (Kalbin tüm vücuda düzgün şekilde kan pompalamasında sorunlar), susuzluk, karın ağrısı, mide bulantısı varsa ya da apandisit şüphesi varsa;

 

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman’ın Kullanım Şekli :

 1. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  Yalnızca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız. Yetişkinler ile 12 yaş üstü çocuklarda hekim tarafından aksi belirtilmemişse; günde en fazla bir şişe kullanılır. Enjekte etmeye başlamadan önce koruyucu kapağı çıkartınız. Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, K.R. ENEMA (yetişkinler için) 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
  Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.
  Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullanımdan sonra bir miktar likit şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar pozisyon korunur. (Genellikle 2-5 dakika)
  • Uygulama Yolu ve Metodu:
  Sol Yan Pozisyonu:
  Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.
  Diz-göğüs pozisyonu:
  Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı
  yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.
  1- Yukarıdaki iki pozisyondan (sol-yan pozisyonu veya diz-göğüs pozisyonu) uygun
  olanını tercih ediniz.
  2- Koruyucu kapağı çıkarınız. Şişeyi dik tutarak parmakla oluklu şişenin kapağını kavrayınız. Diğer elle koruyucu kapağı yavaşça çekerek çıkarınız.
  3- Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.
  4- Ucu rektuma yerleştirirken aşırı kuvvet uygulamayınız çünkü hasara neden olabilir.
  5- Makata bağırsak boşaltım hareketi verilirse (dışkı atım hareketi sağlanması), uç daha kolay yerleştirilir. Bu hareket makatın (anüs) etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.
  6- Sıvının neredeyse tamamı boşalana kadar şişeyi sıkınız.
  7- Ucu rektumdan çıkarınız ve bağırsakta boşaltım hareketi başlayana kadar pozisyonunuzu koruyunuz ( normal olarak 2-5 dakika)

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman’ın yan etkileri

 1. Tüm ilaçlar gibi K.R. ENEMA Rektal Çözelti’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. K.R. ENEMA (yetişkinler için) ile görülen istenmeyen etkilerin sıklığı bilinmemektedir (Mevcut verilerden tahmin edilemiyor). Aşağıdakilerden biri olursa, K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
  başvurunuz:
  • Rektal kanama (Bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi)
  • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (Döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) güç nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da bas dönmesi görülebilir.
  • K.R. ENEMA (yetişkinler için) verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması.
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Dehidrasyon (Vücudun aşırı su kaybetmesi)
  • Alerjik reaksiyonlar (Kaşıntı, kurdeşen (Ürtiker))
  • Kanda elektrolitlerin (Tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar.
  • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz birikimine bağlı şişkinlik.
  • Kusma veya mide bulantısı
  • Anal bölgede kaşıntı ve yanma
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması
  • İshal
  • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali
  • İğnelenme
  • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (Hiperfosfatomi)
  • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (Hipokalsemi)
  • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (Hipokalemi)
  • Kandaki sodyum düzeyinin artması (Hipernatremi)
  • Vücuttaki asit atılımının bozulması (Metabolik asidoz)

K.R. ENEMA (yetişkinler için)’nın saklanması

 1. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Dondurmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki / şişedeki son kullanma tarihinden sonra K.R. ENEMA’yı kullanmayınız.

İlaç Etken Maddesi: Sodyum Dihidrojenfosfat ve Disodyum Hidrojenfosfat
İlaç Marka İsmi: K.R. ENEMA Rektal Çözelti (135 ml)

Ruhsat Sahibi:
Karfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. G 16.ncı Sokak No:2/2 Ataşehir / İstanbul 34888
Tel(216) 545 10 16
Fax(216) 545 10 18

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir