VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi:

VİTEROL-D3 ; vücudunda D Vitamini eksikliği saptanmış kişilerde D vitamini eksikliğini önlemek ve eksikliğe bağlı hastalıklarda tedaviye yardımcı  olmak amacıyla kullanılmaktadır.

Osteomalazi :Yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına yol açan bir kemik hastalığıdır.
Osteoporoz : Hem kadın hem de erkeklerde özellikle yaşlanmayla artan, kemiklerde zayıflık ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir kemik hastalığıdır.
Hiperparatiroidizm : Paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum
metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı bir hastalıktır.
Raşitizm :  Kemik dokusundaki D vitamini eksikliğine bağlı omurga, kol ve bacak kemiklerinde biçim bozukluğuna yol açan bir kemik hastalığıdır.  Raşitizm, her dönemde görülebilir ancak yetişkinlere oranla  yeni doğanlar, bebekler ve çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.

 

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. VİTEROL-D3, başka bir  D vitamini ihtiva eden ilaçla beraber kullanılacak ise; günlük alınması gereken toplam D vitamini dozunun aşılmamasına özen gösterilmelidir.
 2. Bu ilacın içindeki maddelerden herhangi birisine karşı daha önceleri sizde alerjik bir durum oluştuysa VİTEROL-D3‘ün kullanımı sizin için uygun bulunmaz.
 3. Eğer, ileri derece hipertansiyon veya damar sertleşmesi, akciğer rahatsızlığı, D vitamininin fazla miktarda kullanılması ya da vücutta depolanması (D hipervitaminozu), böbrek taşı varlığı veya öyküsü; hiperkalsiüri, hiperkalsemi rahatsızlıklarından birisi sizde bulunuyorsa; VİTEROL-D3 kullanımı sizin için öngörülmemektedir.
 4. Böbreklerinizde işlev bozukluğu, karaciğer, siroz, akciğer, kanser, diyabet ya da kalp hastalığı var ise ya da yatalak bir durumdaysanız; sarkoidoz hastalığınız ya da mide, bağırsak ülseriniz var ise; VİTEROL-D3 almaya başlamadan önce var olan rahatsızlıklarınız hakkında önemle hekiminizle görüşmelisiniz.
 5. Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız; VİTEROL-D3‘ün hekim tarafından tavsiye edilmeden kesinlikle kullanmayınız.
 6. VİTEROL-D3 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

 

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet’in kullanım Şekli:

 1. D3 vitamini eksikliğinin tedavisinde 11 ila 18 yaşları arasındaki çocuklar ve gençlere öngörülen günlük doz: hekim tavsiyesi olmak kaydıyla rahatsızlığın ciddiyeti ve hastanın VİTEROL-D3 tedavisine verdiği cevaba bağlı olarak 6 ila 8 hafta boyunca günde 2 adet VİTEROL-D3 tablet; yetişkinlere günde 4 tablettir.
 2. D3 vitamini eksikliğini önlemede erişkinler, 11 ila 18 yaşları arasındaki çocuklar, gençlere günlük öngörülen doz: günde 1/2(yarım) tablet ya da 2 tane VİTEROL-D3 alınması tavsiye olunur.
 3. VİTEROL-D3, yemeklerle birlikte veya  yemek sonrasında tok karnına alınması öngörülmektedir.

 

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet’in diğer ilaçlarla etkileşimi:

 1. İmidazol (mantar ilacı), Aktinomisin (kanser ilacı) vücuttaki D vitamininin çalışmasını değiştirebilir.
 2. Antikonvülsanlar (nöbet ilaçları, fenitoin, fenobarbital, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (epilepsi ilaçları), İzoniazid (verem ilacı.) rifampisin ( antibiyotik ilaç) ve glukokortikoidler ile beraber birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
 3. Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kanda kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı sözkonusu bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 4. Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler (idrar söktürücüler) ile aynı anda beraber kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üstüne çıkabilir.
 5. Uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
 6. D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) ihtimalinin artması sebebiyle önerilmez.
 7.  Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum düzeyleri hekimce muhakkak yakınen izlenmelidir.
 8. Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (Obezite ilacı), likit parafin (mineral yağ) ve kolestiramin (Kolesterol ilacı) vitamin D vitamininin emilimini azaltabilir.

 

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet’in Olası Yan Etkileri :

 1. VİTEROL-D3, söylenilen dozda ve sürede kullanıldığında yan etkilerine maruz kalma ihtimali çok düşüktür. Hekimin söylediği miktardan daha fazla kullanılırsa yan etkilerde artış görülebilir.
 2. VİTEROL-D3 kullanırken;  üritker, soluk alamama, üritker, yüzde, ağız içinde veya boğazınızda şişlik, şiddetli karın ağrısı gibi alerjiye bağlı bir durum ortaya çıkarsa; acilen tıbbi destek almalısınız.

 

İlaç Etken Maddesi: D3 Vitaminidir.
İlaç Marka İsmi :VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet
ATC Kodu ve Farmakoterapötik grubu :A11CC05-Vitamin D ve analogları
Ruhsat Sahibi :Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
Pbx : 0 216 456 65 70
Fax : 0 216 456 65 79
info@berko.com.tr
Üretici İlaç Firması : Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/ İstanbul
Pbx : 0 216 592 33 00
Fax : 0 216 592 00 62

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet kullanma talimatı


VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet kullanma talimatı

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet kısa ürün bilgisi

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet kısa ürün bilgisi

VİTEROL-D3’ün etki mekanizması :  Kolekalsiferol güneşten gelen UV ışını etkisi ile deride üretilir. Biyolojik olarak aktif formunda kolekalsiferol (Vitamin D3) insanlarda serum fosfat ve kalsiyum konsantrasyonlarını, esas olarak emilimlerini arttırarak yükseltir. Kalsiyumun osteositlere girişini ve kemik dokudan kalsiyum salımını uyarır. Kalsiyumun kemiklerde oluşmasını sağlar. İnce bağırsakta hızlı ve gecikmiş kalsiyum emilimini arttırır. Ayrıca pasif ve aktif fosfat transportunu uyarır. Böbreklerde tübüler reabsorbsiyonu arttırarak kalsiyum ve fosfat atılımını inhibe eder. Paratiroid hormonla birlikte kalsiyum ve fosforun normal seviyelerde kalmasını sağlar. Kolekalsiferol ayrıca kemik rezorbsiyonunu uyarır ve kemiğin normal mineralizasyonu için gereklidir. Kolekalsiferol fizyolojik dozlarda kalsiyumun böbreklerden geri emilimini de arttırır. Kolekalsiferolün biyolojik aktif formu ile paratiroid bezlerinde paratiroid hormon (PTH) oluşumu direkt olarak inhibe edilir. İndirekt olarak bağırsaktan artan kalsiyum absorbsiyonu aracılığıyla, paratiroid hormon (PTH) sekresyonunu inhibe eder. Vücudun normaldeki günlük gereksinimi 400 – 800 IU arasındadır. D3 vitamini raşitizmin profilaksi ve tedavisinde en kuvvetli terapötik tesire sahiptir. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasına katılarak kalsiyumun kemiklerde depolanmasını temin eder ve
dekalsifikasyona mani olur.
Doz aşımı Belirtileri
Aşırı dozları hipervitaminoza sebep olabilen D vitamini ile tedavi gören kişilerde doz ayarı yapılmalıdır. Vitamin D’nin akut ve kronik doz aşımı hiperkalsemiye neden olur. Hiperkalsemi belirtileri yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri, böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz, kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, aritmi ve pankreatittir.
İzole vakalarda bu yan etkilerin seyri fatal olarak tanımlanmıştır.
Hamilelikte doz aşımı:
Hamilelik boyunca masif dozlar, yeni doğanlarda aortik stenoz sendromu ve idiopatik hiperkalsemi oluşumu ile bağlantılandırılır. Ayrıca yüzde anomaliler, fiziksel ve mental gerilik, şaşılık, enamel bozukluklar, kraniyosinostoz, süper valvular aortik stenoz, pulmoner stenoz, kasık fıtığı, erkeklerde kriptorşidi, kızlarda ikincil cinsiyet karakteristiklerinin erken gelişimi rapor edilmiştir.
Ancak oldukça yüksek dozlar alan hipoparatiroitli annelerden normal çocukların doğmuş olduğunu gösteren bazı vaka raporları da mevcuttur.
Doz aşımı Tedavisi:
Vitamin D analogları ile oluşan intoksikasyonlarda D vitamini ve kalsiyum desteği uygulamasına son verilir, düşük kalsiyumlu diyet uygulanır ve i.v. sıvı uygulaması yapılır. Gerektiğinde kalsürik diüretikler (furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanılarak serum kalsiyum konsantrasyonları düşürülür. Kalsiyumsuz dialisata karşı hemodializ veya peritoneal dializ de kullanılabilir. Vitamin D yeni alınmışsa daha fazla emilmeyi engellemek için gastrik lavaj veya
kusturma yapılabilir. Kolekalsiferolün kronik olarak yüksek dozlarla alınması ile oluşan hiperkalsemi 2 ay veya daha fazla sürede sonlanabilir. Eğer masif doz alındıysa, karbon uygulaması ile birlikte ventriküler boşaltım göz önünde
bulundurulmalıdır. Güneş ışığından ve vitamin D uygulamasına devam etmekten kaçınılmalıdır. Yeterli idrar söktürümünü sağlamak için rehidrasyon ve furosemid gibi diüretiklerle tedavi uygulanmalıdır. Hiperkalsemi durumunda bifosfonatlar veya kalsitonin ve kortikosteroidler verilebilir. Tedavi semptomlara yöneliktir.
—Diğer ilaçlarla etkileşimi
•Glukokortikoidlerle aynı zamanda alımı D vitamininin etkinliğini azaltabilir.
•Hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yapan antikonvülsanlar örn. fenitoin, fenobarbital, hidantoin, barbitüratlar, pirimidon veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında vitamin D aktivitesi azalabilir.
•Sitotoksik ajan aktinomisin ve antifungal ajan imidazol böbrek enzimi 25-hidroksivitamin D-1- hidroksilaz tarafından 25-hidroksivitamin D’nin 1,25-dihidroksivitamin D’ye dönüşümünü inhibe ederek Vitamin D aktivitesini etkilerler.
•Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin ile hiperkalsemi tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçları antagonize eder.
•Metastatik kalsifikasyon tehlikesi nedeniyle D Vitamini hipervitaminozunda hiperkalsemiyi azaltmak için fosfat infüzyonu uygulanmamalıdır.
•D vitamini veya analoglarını içeren diğer ilaçlarla beraber alınması toksisite olasılığının artması nedeni ile önerilmez.
•Yağ malabsorpsiyonuna neden olabilen, orlistat, likit parafin ve kolestiramin gibi ilaçlar vitamin D absorpsiyonunu azaltabilir.
•İzoniyazid, vitamin D’ nin metabolik aktivasyonunu kısıtlaması nedeniyle vitamin D3 etkinliğini
azaltabilir.
•Kardiyak glikozidleri ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka izlenmelidir. İdrarda kalsiyum seviyesi 7.5 mmol/24 saat (300 mg/24 saat)’i aşarsa dozun azaltılması ya da tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir.
•Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid ile aynı anda birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski artar çünkü idrarla kalsiyum atılımını azaltırlar. Bununla birlikte, vitamin D ve kalsiyumun birlikte verilmesi gereken yaşlı ve yüksek risk gruplarında bu durum bir avantaj olabilmektedir. Bu tür uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
—VİTEROL-D3, Klinik durumu tedavi gerektirmedikçe hamilelerde kullanılmamalıdır.
—İnsan sütünde vitamin D metabolitlerinin sadece küçük bir miktarı görülür. Yalnızca anne sütü ile beslenen ve güneş ışınları ile çok az temas eden bebeklere vitamin D desteği yapmak gerekebilir. Gebelik ve laktasyonda D vitamini günlük rutin kullanım dozu 400-800 I.U. olmakla birlikte, gerektiğinde monitorize edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkabilir.  Emziren annelerin bebeklerinde doz aşımına rastlanmamıştır fakat anne sütüyle beslenen çocuklara Vitamin D içeren ürünler reçete edilirken maternal dozlar göz önünde bulundurulmalıdır.
—Pseudohipoparatiroidizmli hastalar, böbrek taşı geçmişi olan hastalar, Benzotiyadiazin türevleri ile tedavi edilenler, hareketliliği kısıtlanmış, Sarkoidozlu hastalar için özel bir uyarı yapılması gerekmektedir.
—D vitamini uzun süre yüksek dozda kullanılırsa hipervitaminoza neden olur.Yüksek vitamin D3 dozlarında böbrek taşı geçmişi olan hastaların serum kalsiyum seviyeleri izlenebilir ve bu hastaların yakından takip edilmesi öngörülür.
—Renal fonksiyon yetersizliği olan hastalarda vitamin D3 vitamini dikkatli kullanılmalıdır ve kalsiyum ile fosfat seviyelerine etkisi mutlaka izlenmelidir. Yumuşak doku kireçlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır renal yetmezliği olan hastalarda kolekalsiferol formundaki vitamin D normal olarak metabolize olmaz ve bundan dolayı farklı bir vitamin D formuna ihtiyaç duyulabilir.
—Uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum seviyeleri ve serum kreatini ölçümü ile böbrek fonksiyonları her 3 ila 6 ayda bir mutlaka kontrol edilmelidir. Bu kontroller özellikle yaşlı hastalarda ve kardiyak glikozidleri veya diüretikler ile eş zamanlı tedavide önemlidir. Hiperkalsemi veya azalmış böbrek fonksiyonu semptomlarında doz mutlaka azaltılmalıdır veya tedavi ertelenmelidir.
—D vitamininin terapötik indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse
bebeklerde mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozda D vitamini alan
emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
—Vitamin D3, sarkoidoz ve diğer granülomatöz bozuklukları bulunan hastalarda, vitamin D’nin aktif formuna metabolizasyonunda artış riski nedeniyle dikkatle verilmelidir. Bu hastalar serum ve idrardaki kalsiyum içeriği hususunda izlenmelidirler.
—Vitamin D3’ün aktif metaboliti (125-dihidroksikolekalsiferol) fosfat dengesini etkileyebilir. Bundan dolayı, fosfat seviyelerindeki artış durumunda fosfat bağlayıcılar ile tedavi düşünülmelidir.
—D vitamininin terapötik indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
—12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde VİTEROL-D3 kullanılmamalıdır.
—Hiperkalsemi tedavi edilirken mutlaka tıbbi gözetim gereklidir.
—Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
VİTEROL-D3 Tablet’in istenmeyen etkileri
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.
VİTEROL-D3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki istenmeyen etkiler gelişebilir.
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın olmayan: Hiperkalsüri, hiperkalsemi
Bilinmiyor: Kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi.
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Kabızlık, mide gazı, bulantı, abdominal ağrı, diyare
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Kaşıntı, döküntü, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Poliüri, polidipsi, anüri
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Ateş

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir