Tercüme bürosu

Tercüme bürosu, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmaktadır. Bu durum insanlar arası etkileşimin ve iletişimin gelişmesine ve artmasına zemin hazırlamaktadır.

Günümüzde bir tercüme bürosu iki ülke arasında bir köprü görevi görebilmektedir. Tercüme büroları kurumsal ve bireysel tercüme ihtiyaç ve taleplerine yanıt veren kurumlardır. Hem yazılı iletişimin hem sözlü iletişimin sağlanmasında büyük rol oynarlar.

Çeviri Çözümleri olarak bireyler, kurumlar ve ülkeler arası tüm sınırları ortadan kaldırıyoruz. İletişim ve etkileşimin artması ve gelişmesi adına aracı olarak görev alıyoruz.

Bireysel Tercüme Taleplerinizde…

Tercüme ihtiyacı bireysel talepler doğrultusunda ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada geçmişten bu yana alınan göçlerin veya eğitim ve sağlık turizminin etkisi büyüktür.

Göçlerin doğurduğu çalışma ve oturma izni, bunun yanı sıra vatandaşlık başvurusu gibi süreçler yine tercüme işlemine zemin hazırlamaktadır. Evlilik ve boşanma süreçleri, tapu alım satımı, mahkeme süreçleri gibi işlemler de bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda talep edilen tercüme hizmetleri arasındadır.

Bireysel ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerimizin çevirisini talep ettiği birçok belge için kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı hizmet sağlıyoruz.

Tercüme işlemlerimizi yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle uluslararası anlamda hem yazılı ve hem de sözlü iletişime katkı sağlıyoruz.

Kurumsal Tercüme Taleplerinizde…

Ülkelerarası ticaret, şirket kuruluşları, ortaklık, şube açılışı, ihaleler ve hisse devri gibi işlemlerde kurumsal tercüme talepleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda yeminli tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

Biz Çeviri Çözümlerinde kurumların işlerini ne kadar ciddiye aldıklarının bilincinde olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yeminli tercüme süreçlerini belirli bir planlama ve organizasyon süreci içerisinde yürütüyoruz.

Kurumsal tercüme taleplerinde sicil gazetesi, faaliyet belgesi, sözleşme, vekaletname, imza sirküleri, imza beyannamesi, toplantı tutanakları vb. için tercüme hizmeti veriyoruz.

Tüm Terminolojilerde Tercüme Hizmeti…

Teknik, hukuki, ticari, finansal, akademik, tıbbi olmak üzere birçok alanda yeminli tercüme hizmeti veriyoruz. Terminolojinin bir tercüme süreci için ne denli bir öneme sahip olduğunun bilincinde olarak terminoloji çalışması gerçekleştiriyoruz.

Bu doğrultuda aynı şirketler için bazı durumlarda önceki tercüme projelerimizin terminolojisinden yararlanabiliyoruz. Terminolojisi oluşturulmamış alanlar için terminoloji sözlükleri sağlıyoruz. Böylelikle tercüme sürecinde terim tutarsızlıklarını önlüyoruz.

Teknik tercüme kapsamında kullanım kılavuzu, katalog, broşür, teknik şartname, ISO ve TSE belgeleri, MSDS formları gibi içerikleri çeviriyoruz.

Teknik tercüme sürecinde, açık, kısa ve öz cümlelere yer verip, doğruluk koşullarına ve terminolojiye uyarak çeviri projelerimizde başarıyı yakalıyoruz.

Mahkeme kararları, sözleşme, toplantı tutanakları, genelge, şirket tüzüğü, kanun ve yönetmelikler gibi metinlerin hukuki tercümesini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada farklı hukuk sistemlerini ve hukuki metinlerin dilini dikkate olarak uzman ve deneyimli tercüman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Tıbbi tercüme kapsamında medikal raporlar, ilaç prospektüsü, tıbbi cihaz kullanım kitapçıkları, web siteleri gibi içerikleri çeviriyoruz.

Diğer terminolojilerde ise ticari yazışmalar, akademik makaleler, dergi vb. içeriklerin tercüme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Çeviri ihtiyacı hangi alana yönelik olursa olsun mutlaka alanında uzman ve deneyim sahibi tercümanlarla çalışıyoruz. Tercümanlarımızı hem kaynak hem de hedef dile anadili düzeyinde hakim, terminoloji bilgisi iyi düzeyde olan kişilerden oluşturuyoruz.

EN15038 Hizmet Kalite Standartlarında Tercüme Hizmeti

Avrupa’nın kabul ettiği tek dil standardı olan EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kalite ve güvenilir tercüme hizmeti vererek müşteri memnuniyetini kazandığımız bu serüvende EN15038 ile tüm tercüme sürecini planlı ve organize bir şekilde yürütüyoruz. Bu noktada tercüme projesinin atamasını doğru tercümana yapıyoruz. Tercüme sürecini sürekli olarak takip ediyor ve müşterilerimizi her daim süreç konusunda bilgilendiriyoruz.

Tercüme işleminin bitmesinin ardından tam ve doğru tercüme hizmeti sağladığımızdan emin olmak adına edit ve kontrol işlemleri gerçekleştiriyoruz. Böylelikle tercüme projenizin kalitesini garanti altına alıyoruz.

Çözüm Odaklı Yaklaşım…

Çeviri Çözümleri olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına her daim çözüm odaklı olarak yaklaşıyoruz. Müşteri memnuniyetinin her sektörde olduğu tercüme sektöründe de en önemli unsur olduğunun bilincinde çalışmalarımızı ve hizmet kalitemizi sürekli olarak yeniliyoruz.

Tercüme bürosu olarak tercüme hizmetlerimiz hakkında www.ceviricozumleri.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 veya 212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir