Rudivax{0.5 ml çözücü}Prospektüsu | Sağlıklı Bilgi Sitesi

Diğer»Aşı

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kızamıkçık hastalığından korumak amacı ile 12 aylıktan başlayarak bütün bebeklere önerilir. Özellikle aşı uygulanması ana okuluna gidecek çocuklara, serolojik durumlarına bakılmaksızın puberte öncesi kız çocuklarına, doğurganlık çağındaki kadınlara önerilmektedir. Bebeklere 9. ayda kızamık ve kabakulak aşısı ile birlikte uygulanabilir. Bu durumda 6 ay sonra ikinci bir doz aşı uygulaması önerilmektedir.

Kontrendikasyonları:

Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında, kronik hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde, immunglobulin uygulamasını takiben, gebelerde, konjenital veya kazanılmış immün yetmezlik durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Fertil çağdaki kadınlarda aşı uygulaması, kadın hamile değil ise ve aşılmayı izleen 2 ay süresince zorunlu kontrosepsiyo sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Serolojik olarak 1/20 ve üzerinde kızamıkçık antikoru bulunan kişilere aşı uygulaması gerekli değildir. Antikor düzeyi 1/20 nin altında veya ölçüm sonucu negatif ise fertil çağdaki kadınlara zorunlu kontrosepsiyo ile gebelik riski ortadan kaldırıldıktan sonra aşı uygulaması yapılır. Neomisin allerjisi olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Çocuklarda aşı iyi tolere edilmektedi. Yetişkinlerde uygulamayı izleyen 5. günde lenfadenopati, döküntü, eklem ağrıları ortaya çıkabilmektedir.

İlaç etkileşimleri:

Canlı virüs aşılarının immunglobulin uygulamasından ve kan tranfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeniyle, böyle uygulamalardan sonra en az 6 hafta süreyle aşı uygulanmamalıdır. Benzer şekilde kızamıkçık aşı uygulamasından sonra iki hafta süreyle immunglobulin uygulanmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak 2 yaşın altındaki çocuklara uyluğun anterolateral bölgesi, 2 yaş üzeri çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.12-15 aylık bebeklere yapılan tek doz aşı ile koruma sağlanır. Birinci doz kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısının 9. ayda uygulanması durumunda 6 ay sonra ikinci doz aşı uygulaması gereklidir. 5-6 yaş ve 11-12 yaşta rapel uygulaması önerilmektedir. Liyofilize olan aşı sulandırıldıktan sonra sarı, pembemsi sarı veya turuncu renk alabilir. Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmamalıdır. Sulandırılan aşılar +2°C ile +8°C saklanmak koşulu ile en fazla 8 saat saklanabilir. Kullandıktan sonra enhektör derhal imha edilmelidir

Üretici Firma:

Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar
Telefon:

Rudivax{0.5 ml çözücü}

prospektüsü,
Rudivax{0.5 ml çözücü}

yan etkileri,
Rudivax{0.5 ml çözücü}

neye iyi gelir,

Rudivax{0.5 ml çözücü}

hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir