NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet, gastro rezistan (bağırsakta çözünen) bir tablettir ve blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Beyaz veya hafif sarımsı renkte, oblong (oval şeklinde) ve çentiksiz
tablet görünümündedir. NORM-ASİDOZ, asidozu tedavi eden ilaçlar (antiasitler) grubuna ait bir tablettir. Bu ilaç
grubu genellikle metabolizma kaynaklı kanın asitlik derecesinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır. Bu tabletler, ince bağırsakta emilebilen sodyum ve bikarbonatın serbest bırakılmasını sağlar. NORM-ASİDOZ, yetişkinlerde ve 14 ve 14 yaşından büyük çocuklarda kullanılmaktadır. NORM-ASİDOZ, kronik böbrek yetmezliği hastalarında görülen ve tekrarlayan metabolik asidozun (kanın asitlik derecesinin yüksek olduğu durumlar) tedavisinde kullanılmaktadır.

 

NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. NORM-ASİDOZ, blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Beyaz veya hafif sarımsı renkte, oblong (oval şeklinde) ve çentiksiz tablet görünümündedir.
 2. NORM-ASİDOZ’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.
  —Sodyum bikarbonata ya da NORM-ASİDOZ’un aşağıda listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa;
  —Alkaloz (vücut sıvılarının aşırı derecede alkali olması ve kanın asitlik derecesinin düşmesi)
  —Hipokalemi (kan potasyum düzeyinin normalin altına inmesi)
  —Hipernatremi şikâyetiniz varsa (kanda aşırı miktarda sodyum bulunması)
  —Düşük sodyum (tuz) diyetindeyseniz
 3. NORM-ASİDOZ aşağıdaki durumlarla dikkatle kullanılmalıdır:
  —Hipoventilasyon (solunum sayısının azalması)
  —Hipokalsemi (kanda kalsiyum seviyesinin azalması)
  —Hiperosmolar bozukluklar (kanda şeker, aminoasit, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi maddelerin konsantrasyonunun artışı)
 4. NORM-ASİDOZ’un etkileri, özellikle tedavinin başlangıcında ve yüksek dozlar uygulanmaya başlandıktan sonra hekiminiz tarafından haftalık aralıklarla izlenmelidir (pH, standart bikarbonat ve alkali rezervin ölçümü). Aynı şekilde, özellikle sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi plazmada bulunan maddeler izlenmelidir.
 5. Hipernatremi (kanda aşırı miktarda sodyum bulunması) ve metabolik alkaloz (vücut sıvılarının aşırı derecede alkali olması ve kanın asitlik derecesinin düşmesi) gelişme riskinden dolayı, sodyum bikarbonat, hekiminiz tarafından izlenmeden uzun süre kullanılmamalıdır.
 6. Uzun süreli tedavi sırasında düzenli laboratuvar tetkikleri şarttır. Herhangi bir alkaloz (vücut sıvılarının aşırı derecede alkali olması ve kanın asitlik derecesinin aşırı düşmesi) durumu, doz miktarının azaltılması ile kolayca düzeltilebilir.
 7. NORM-ASİDOZ’un yiyecek ve içecek ile kullanımına ait veri bulunmamaktadır
 8. NORM-ASİDOZ’un hamile kadınlarda kullanımına dair veriler sınırlıdır. Hayvanlardan elde edilen sınırlı veriler, NORM-ASİDOZ’un anne karnındaki bebeğe zarar vermediğini göstermiştir. Sodyum bikarbonat kolayca emilir ve anneden bebeğe geçebilir. NORM-ASİDOZ, hamile kadınlarda doktorun gerekli bulduğu durumlarda dikkatli olarak kullanılmalıdır.
 9. Sodyum bikarbonatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sodyum bikarbonatın çok az miktarda anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Sodyum bikarbonatın yeni doğanlarda ve bebekler üzerindeki etkisi hakkındaki bilgiler yetersiz olduğu için, NORM-ASİDOZ hekiminiz tarafından yarar/risk değerlendirmesi yaptıktan sonra dikkatli olarak kullanılmalıdır.
 10. NORM-ASİDOZ’un araç sürme ve makine kullanımı yeteneği üzerindeki etkisi önemsiz derecede azdır.
 11. NORM-ASİDOZ, laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden hekiminiz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 12. Bazı durumlarda sodyum bikarbonat tedavisi, idrarın pH (alkalilik/bazlık) değerini arttırdığı için, zayıf sitlerin ve zayıf bazların atılımını etkileyebilir. Sodyum bikarbonat, sindirim sisteminin pH değerini yükselttiği için, aşağıda yer alan zayıf asidik veya alkali yapıdaki ilaç gruplarının, sindirim sisteminden emilimini etkileyebilir:
  —Sempatomimetikler (düşük kan basıncı, burun tıkanıklığı, dikkat dağınıklığı vb. hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grubu),
  —Antikolinerjikler (uykusuzluk, baş dönmesi, bazı sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu),
  —Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu),
  — Barbituratlar (kaygı bozukluğu, epilepsi vb. hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu),
  — H2-blokerleri (bazı mide hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu),
  —Kaptopril (yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan bir ilaç),
  —Kinidin (kalp atım düzensizliği (aritmi) olan hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 13. Sodyum bikarbonatın idrarla atılan ilaçların çözünürlüğüne etkisi olabilir:
  —Siprofloksasin (antibiyotikler grubuna ait bir ilaç) Artmış potasyum atılımı ile ilişkili olarak fonksiyonel etkileşimler meydana gelebilir:
  —Glukokortikoidler ve mineralokortikoidler (iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir ilaç grubu),
  —Androjenler (erkek cinsiyet hormonlarını taklit eden bir ilaç grubu),
  —Diüretikler (vücuttan idrarla su atılımını arttıran bir ilaç grubu)
 14. NORM-ASİDOZ’un, 14 yaşın altındaki çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği araştırılmamıştır. Bu yaş grubuna ait veri mevcut değildir. NORM-ASİDOZ bu yaş grubunda kullanılmamalıdır. NORM-ASİDOZ’un yaşlılarda kullanımına ait veri mevcut değildir.
 15. NORM-ASİDOZ, böbrek yetmezliği hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. NORM-ASİDOZ’un karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ait veri mevcut değildir.

 

NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet ‘in Kullanım Şekli :

 1. NORM-ASİDOZ’u her zaman doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. İlacınızın dozu belirtilerinizin şiddetine bağlı olarak ve vücudunuzun vereceği cevaba göre ayarlanır.
  NORM-ASİDOZ’u hekiminiz farklı bir şekilde önermediği takdirde, yetişkinlerde normal şartlarda belirtilen dozlar aşağıdaki gibidir:
  Başlangıç dozu : Günde 2-3 tablet
  Devam dozu : Günde en fazla 8 tablet
  Vücudunuzun gösterdiği belirtilere göre size verilen doz miktarı daha yüksek olabilir ve hekiminiz tarafından ayarlanabilir.
 3. Tabletler gün içinde alınmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli ve kırılmamalıdır. Tabletler bir bardak su ile yutularak alınmalıdır.Eğer NORM-ASİDOZ almayı bırakırsanız tedavinizin başarılı olmasına engel olabilirsiniz. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilacı almayı bırakmayınız. Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NORM-ASİDOZ kullandıysanız:

 1. Vertigo (vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi),
 2. Kas zayıflığı,
 3. Yorgunluk,
 4. Siyanoz (morarma),
 5. Hipoventilasyon (solunumun baskılanması/azalması),
 6. Tetani belirtilerinin (kasların istemsiz kasılması) eşlik ettiği alkaloz (vücut sıvılarının aşırı derecede alkali olması ve kan asitlik seviyesinin aşırı düşmesi) görülebilir. Sonuç olarak, apati (çevreye anormal derecede duyarsızlık), konfüzyon (kafa karışıklığı), ileus (bağırsak tıkanıklığı) ve dolaşım bozukluğu gözlemlenebilir.
 7. Bazı vakalarda, şiddetli konfüzyon (kafa karışıklığı), nöbet ve koma gibi belirtilerin görüldüğü akut ipernatremi (sodyumun aşırı birikmesi) görülebilir.
 8. Eğer daha önce bu vakalardan birini veya birkaçını yaşamışsanız ve ilacı kullanmanız gerekenden fazla aldığınıza dair bir şüpheniz varsa, mümkün olan en kısa zamanda tıbbi yardım isteyin.

 

NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet ‘in İstenmeyen Etkileri :

 1. Karın ağrısı ve gaz;
 2. Aşırı dozda sodyum bikarbonat alınması durumunda kalsiyum seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak gelişen kas hassasiyeti (hipokalsemik tetani);
 3. Mevcut mide-bağırsak şikâyetlerinin (örneğin ishal) şiddetinde artmUzun süreli kullanımı durumunda böbrek taşı oluşumu (kalsiyum ve magnezyum fosfatın böbrek taşına dönüşmesi). Eğer bunlardan biri sizi şiddetli bir biçimde etkilerse, bunu doktorunuza söyleyiniz.

 

İlaç Etken Maddesi: 1000 mg sodyum bikarbonat içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, Mikrokristalin selüloz, hidroksi propil selüloz, simetikon, opadry Beyaz (Laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmiştir), hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, makrogol), magnezyum stearat, acryl Eze Clear (Metakrilik asit: Etil akrilat kopolimeri, talk,
makrogol, kolloidal silikon dioksit (susuz), sodyum bikarbonat, sodyum lauril sülfat).
İlaç Marka İsmi: NORM-ASİDOZ 1000 mg gastro rezistan tablet

Ruhsat sahibi:
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No: 7/3
06520 Balgat / ANKARA

KLİNİK ÖZELLİKLER

Terapötik endikasyonlar :
NORM-ASİDOZ, yetişkin ve 14 ve 14 yaşından büyük, kronik böbrek yetmezliği (kronik böbrek yetmezliği ve renal tübüler asidoz) olan hastalarda meydana gelmiş metabolik asidoz ve nükseden metabolik asidozun idame tedavisinde endikedir. 14 yaşın altındaki çocuklarda NORM-ASİDOZ’un güvenliği ve etkililiği araştırılmamıştır. Bu yaş grubuna ait veri mevcut değildir. NORM-ASİDOZ bu popülasyonda kullanılmamalıdır.
Arteriyel pH değeri 7.2’nin altında olan hastalarda, asidozun infüzyonla tedavi edilmesi
gereklidir.
Pozoloji ve uygulama şekli : Tabletler çiğnenmemelidir ya da kırılmamalıdır. Bir bardak su ile yutulmalıdır. Hipernatremi ve metabolik alkaloz gelişme riskinden dolayı sodyum bikarbonat, bir doktor tarafından izlenmeden uzun süre kullanılmamalıdır.
Yetişkinler:
Doz miktarı, tedavi edilen metabolik asidozun şiddetine bağlıdır. Hastanın asit-baz değerleri düzenli olarak izlenmeli ve doz miktarı, hastanın tedaviye verdiği yanıta göre düzenlenmelidir.
Kronik böbrek hastalığında metabolik asidozun tedavisi
Kronik böbrek hastalığına bağlı metabolik asidozun tedavisi için sodyum bikarbonat tedavisi genellikle yetişkinlerde günde 2-3 tabletle başlanır, bölünmüş dozlarda verilir.  Plazma bikarbonat konsantrasyonu 22 mmol/l’den az olmayacak şekilde dozajı ayarlanır. Günlük 8 grama kadar olan sodyum bikarbonatın gastro rezistan formülasyonlarının, kronik böbrek hastalarında meydana gelen metabolik asidozun kontrol edilmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Fakat bazı hastalarda, asidozun şiddetine göre daha yüksek dozlarda sodyum bikarbonat gerekli olabilir. Sodyum bikarbonatın içeriğindeki sodyumdan dolayı, hastaların sıvı ve elektrolit dengesi, ilacın kullanımı boyunca dikkatli bir şekilde izlenmelidir.
Renal tübüler asidozda metabolik asidozun tedavisi
1. Distal renal tübüler asidoz
Distal renal tübüler asidozu (Tip I) olan yetişkin hastalarda başlangıç günlük dozu 0.5-2 mmol/kg’ dır ve 4’e veya 5’e bölünmüş dozlarda verilir. Hiperkalsiüri (idrarda aşırı kalsiyum bulunması) ve metabolik asidoz kontrol edilinceye kadar ve hastanın cevabına ve toleransına göre doz miktarı ayarlanır. Alternatif olarak günlük 48-72 mmol (yaklaşık 4-6 gram) yetişkin dozu önerilmektedir.
2. Proksimal renal tübüler asidoz
Proksimal renal tübüler asidozu (Tip 2) olan hastalarda genel olarak daha yüksek dozlar gerekmektedir; günlük 4-10 mmol/kg oral dozlar bölünerek verilir.
Pediyatrik popülasyon:
14 yaşın altındaki çocuklarda NORM-ASİDOZ’un güvenliliği ve etkililiği araştırılmamıştır. NORM-ASİDOZ’un pediyatrik popülasyonda kullanımı hakkında yeterli veri mevcut değildir. NORM-ASİDOZ bu popülasyonda kullanılmamalıdır.
Özel kullanım uyarıları
NORM-ASİDOZ hipoventilasyon, hipokalsemi ve hiperosmolar bozukluk yaşayan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
NORM-ASİDOZ’un etkileri, özellikle tedavinin başlangıcında ve daha yüksek dozlar uygulandıktan sonra (pH değeri, standart bikarbonat, alkali rezervinin ölçülmesi vb. haftalık aralıklarla izlenmelidir. Aynı şekilde, plazma elektrolitleri, özellikle sodyum, potasyum ve kalsiyum düzenli olarak izlenmelidir. Uzun süreli tedavi sırasında düzenli laboratuvar tetkikleri şarttır. Herhangi bir alkaloz durumu doz azaltılması ile kolayca düzeltilebilir.
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Gastro rezistan sodyum bikarbonat ile ilaç etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir. Genel olarak diğer ilaçlarla olan etkileşimler, gastrointestinal kanalın veya idrarın pH değerindeki değişmeler nedeniyle ortaya çıkabilir. Gastro rezistan nedeniyle gastrointestinal sistemde bir etkileşim olma olasılığı düşük kabul edilir.
Bazı durumlarda, zayıf asit ve bazların eliminasyonu, idrarın pH değerini artıran sodyum   bikarbonat tedavisinden etkilenebilir. Bu örnek, sempatomimetikler, antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar, H2-blokerleri, kaptopril ve kinidin uygulaması için geçerli olabilir.
Sodyum bikarbonatın, siprofloksasin gibi idrarda elimine edilen tıbbi ürünlerin çözünürlüğüne olan potansiyel etkisi dikkate alınmalıdır. Artmış potasyum atılımı ile bağlantılı olarak glukokortikoidler ve mineralokortikoidler, androjenler ve diüretikler ile fonksiyonel etkileşimler meydana gelebilir.
Gebelik kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların sodyum bikarbonat kullanımı sırasında doğum kontrolü uygulamasını gerektiren herhangi bir veri bulunmamaktadır. Sodyum bikarbonat çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanılabilir. NORM-ASİDOZ’un doğum kontrol yöntemleri üzerine bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Gebelik dönemi
Sodyum bikarbonatın gebelerde kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sınırlı veriler, sodyum bikarbonatın hayvanlar üzerinde teratojenik etki oluşturmadığını göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Yine de oral sodyum bikarbonatın kolayca absorbe edilebileceği ve plasental bariyeri geçebileceği belirtilmelidir. NORM-ASİDOZ gebelik süresi boyunca dikkatli kullanılmalıdır ve gerekli olmadığı sürece kesinlikle kullanılmamalıdır.
NORM-ASİDOZ’un insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlardan elde edilen mevcut farmakokinetik veriler, sodyum bikarbonatın veya metabolitlerinin çok az miktarda süte geçtiğini göstermiştir. Terapötik dozlarda uygulanan sodyum bikarbonatın, anne sütüyle beslenen yeni doğan/bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmemektedir. Yeni doğanlarda/bebeklerde sodyum bikarbonatın etkileri hakkında
yeterli bilgi bulunmadığı için, sodyum bikarbonat emzirme döneminde kapsamlı bir fayda/risk değerlendirmesinden sonra ve dikkatli olarak kullanılmalıdır. Sodyum bikarbonatın fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.
NORM-ASİDOZ’un araç sürme ve makine kullanma kabiliyeti üzerindeki etkisi önemsiz derecede azdır.
İstenmeyen etkiler
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Flatulans (gaz) ve karın ağrısı
Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku kemik hastalıkları
Bilinmiyor: Aşırı dozda sodyum bikarbonat alınmasına bağlı hipokalsemik tetani (düşük kalsiyuma bağlı olarak gelişen kas hassasiyeti), mevcut gastrointestinal şikâyetlerin (diyare vb.) şiddetinde artma
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Uzun süreli sodyum bikarbonat kullanımı sonucu böbrekte kalsiyum veya magnezyum fosfat taşı oluşumu
Doz aşımı ve tedavisi
Mutlak veya görece aşırı dozda (örneğin böbrek yetmezliği durumunda) oral sodyum bikarbonat uygulaması vertigo (baş dönmesi), kas güçsüzlüğü, yorgunluk, siyanoz, hipoventilasyon ve tetani belirtilerinin eşlik ettiği alkaloz oluşturabilir. Daha sonra apati (çevreye karşı ilgisizlik), konfüzyon (bilinç bulanıklığı), ileus (bağırsak tıkanması), dolaşım kollapsı (dolaşım çökmesi) gözlenebilir. Aşırı dozda alınan sodyum bikarbonatın tedavisi,
sıvı, elektrolit (gerektiğinde kalsiyum, potasyum ve klorür verilmesi yoluyla) ve asit-baz dengesizliklerinin düzeltilmesi ile olur. Bireysel vakalarda, şiddetli konfüzyon, nöbet ve koma belirtilerinin olduğu akut hipernatremi hâkim olabilir. Bu vakalarda, sıvı uygulanması (glukoz çözeltileri, hipoosmolar elektrolit çözeltileri) ve salüretikler endikedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapötik grup: Asit ile ilişkili bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar
ATC kodu: A02X
Sodyum bikarbonatın temel farmakolojik özelliği, HCO3-/CO2 tampon sisteminin fizyolojik rolüne dayanmaktadır.NORM-ASİDOZ’un içeriğindeki sodyum bikarbonat, ince bağırsakta, emilebilir sodyum ve bikarbonat salıveren, mide asidine dirençli tablet formundadır.
Emilim
Oral uygulamadan sonra NORM-ASİDOZ, değişmeden mideden geçer ve bikarbonat yalnızca ince bağırsağa ulaştıktan sonra serbest bırakılır. Sodyum bikarbonat ince bağırsakta absorbe edilir. Eğer plazma bikarbonat seviyesi 24 mmol/l’nin altında ise, renal filtrasyondan sonra HCO3 –
(bikarbonat)’ın neredeyse tamamı re-absorbe edilir.
Dağılım : Hidrojen karbonat plasental bariyeri kolayca; kan-beyin bariyerini ise yavaşça geçer.
Biyotransformasyon
Metabolik duruma bağlı olarak, hidrojen karbonat ile hidrojen iyonunun tepkimesinden sonra, plazmada karbon dioksit ve su oluşur. Hidrojen karbonatın karbon dioksite ve suya transformasyonu karbonik anhidraz enzimi ile kontrol edilir.
Eliminasyon
Metabolik duruma bağlı olarak, hidrojen karbonat ile hidrojen iyonunun tepkimesinden oluşan karbon dioksit, akciğerler tarafından atılır.
Plazma bikarbonat seviyesi 24 mmol/L’nin üzerinde ise, bikarbonatın bir kısmı böbrekler ile atılır.
Klinik öncesi güvenlilik verileri
Sodyum ve bikarbonat, hayvan ve insan plazmasının fizyolojik komponentleridir. Sodyum bikarbonat içeren tıbbi ürünlerden elde edilen klinik öncesi veriler sınırlıdır. Bu sınırlı veriler, terapötik konsantrasyonda kullanıldığında sodyum bikarbonatın insanlar için özel bir tehlike ortaya koymadığını göstermektedir. Fare ve sıçanlara yüksek doz sodyum bikarbonat uygulandıktan sonra, fare ve sıçanlarda teratojenik etki tespit edilmemiştir.
Yardımcı maddeler :
Sodyum nişasta glikolat
Kolloidal silikon dioksit
Mikrokristalin selüloz
Hidroksipropil selüloz
Simetikon
Opadry Beyaz*
* Laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmiştir), hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, makrogol
Magnezyum stearat
Acryl Eze Clear**
** Metakrilik asit: Etil akrilat kopolimeri, talk, makrogol, kolloidal silikon dioksit (susuz), sodyum bikarbonat, sodyum lauril sülfat.
NORM-ASİDOZ 1000 mg, 50 gastro rezistan tablet içeren PVC/PVDC-Al Folyo blisterde ambalajlanmıştır
Geçimsizlikler
Etken madde ve yardımcı maddeler arasında ya da primer ambalaj materyali arasında etkileşim mevcut değildir. Yardımcı maddelerden biri olan mikrokristalin selüloz pH 102, güçlü oksidanlarla; sodyum nişasta glikolat tip A, C vitamini ile geçimsizdir.

RUHSAT SAHİBİ
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No: 7/3
06520 Balgat-ANKARA
Tel: 0 312 287 74 10
Faks: 0 312 287 61 15
8. RUHSAT NUMARASI
2019/149

Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir