LAMICTAL DC 5 mg Çözünür/Çiğneme Tableti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi:

LAMICTAL DC 5 mg Çözünür/Çiğneme Tableti, 2-12 yaş arasındaki çocuklarda sara hastalığının tedavisinde, kısmi nöbetlerde ve tonikklonik nöbetleri (kasılma ve sarsılma ile giden nöbetler) ve Lennox-Gastaut Sendromu (farklı nöbet tiplerinin izlendiği özel bir sara hastalığı tablosu) ile ilişkili nöbetleri de içeren yaygın nöbetlerde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir. LAMICTAL, 2-12 yaş arasındaki çocuklarda tipik absans nöbeti (ani başlangıç ve bitişli simetrik nöbet) adı verilen sara tipinin tedavisinde tek başına kullanılır.

Her bir tablette lamotrijin (5 mg) etken maddesi bulunur. Lamotrijin maddesi feniltriazin sınıfına dahildir ve beyazdan açık krem rengine değişen renklerde bir tozdur. Diğer bileşenler ise, kalsiyum karbonat, düşük sübstitüe hidroksipropil selüloz, Alüminyum magnezyum silikat, Sodyum nişasta glikolat, Povidon K30, Sakarin sodyum, Frenk üzümü aroması 502.009/AP 0551, Magnezyum stearat ve saf su ilacın yardımcı maddeleridir.
LAMICTAL ile etkileşime giren ilaçlar: valproat, karbamazepin, fenitoin, primidon, Fenobarbital, levonorgestrel, Etinilöstradiol   Rifampisin,  ritonavir, Lopinavir, atazanavir ve risperidondur. Eğer ruhsal bozukluk tedavisi için Lityum,  Bupropiyon, Olanzapin veya Aripiprazol  kullanıyor iseniz ya da epilepsi tedavisi için Zonisamid, Pregabalin, Okskarbazepin, Felbamat, Gabapentin, Topiramat veya Levetirasetam kullanıyor iseniz; LAMICTAL dozunun ayarlanabilmesi için hekiminize mutlaka bildiriniz.

İlaç ruhsat sahibi: GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza
B Blok 34394 1. Levent/İstanbul
Telefon no: 0212 339 44 00-Faks no: 0212 339 45 00
Lamictal DC 5 mg sırasıyla; Sinir Sistemi, Antiepileptikler ve lamotrijin olarak sınıflandırılmış şekilde,  N03AX09 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır.

Lamictal 5 mg kullanma talimatı ( ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler )

Lamictal 5 mg kullanma talimatı

Lamictal 5 mg kısa ürün bilgisi

Lamictal 5 mg kısa ürün bilgisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir