GRANITRON 3 mg/3ml IV Ampul, nedir ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

GRANITRON 3 mg/3ml IV Ampul ‘ün etken maddesi “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” bulantı ve kusmayı önleyici ilaçlardan Granisetron‘dur. GRANITRON, vücutta mide bulantısı ve kusmayı uyaran kimyasalların etkilerini durduran bir ilaçtır. Kanser hastalarına ışınla veya ilaçla tedavi sırasında oluşabilecek mide bulantısı ve kusmayı engellemek için verilir. Ayrıca cerrahi müdahaleden sonra gözlenen mide bulantısı ve kusma durumlarında da kullanılabilir. GRANITRON, 2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde kullanım içindir.

 

GRANITRON 3 mg/3ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. GRANITRON Ampul ‘ün etken maddesine ya da içindeki diğer maddelere karşı daha önce bir hassasiyet oluştuysa; GRANITRON ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer emin değilseniz, enjeksiyonu almadan önce doktorunuzla, hemşirenizle veya eczacınızla konuşunuz.
 2. GRANITRON, kanser hastalarında mide bulantısı ve kusmayı durdurmak için reçete edilen bir ilaçtır.
 3. Eğer, yakın bir tarihte mide ya da bağırsaklarınızla ilgili cerrahi operasyon gerçekleştiyse hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
 4. Hamileliğin sebep olduğu bulantılar için hamile bayanlarda ve 24 aylıktan küçük hastalarda kullanılması öngörülmemektedir.
 5. Eğer, mide bulantısı için başka bir ilaç alıyorsanız ya da sara hastasıysanız, ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız veya kalbinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa; kullanımı sizin için uygun olmayabilir. Hekime sormadan kullanılması sağlığınızla ilgi ciddi tehlikelere  yol açabilir.
 6. Bu ilacın kullanımı bağırsaklarınızda yavaşlamaya sebep olabilir. Eğer bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa doktorunuz düzenli aralıklarla sizi kontrol etmek isteyebilir. Doktorunuzla olan randevularınızı ihmal etmeyiniz.
 7. Eğer ;
  a) Bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan bağınsak hareketlerinde sorunlar oluştuysa ;
  b) Kalp problemleriniz varsa, kanseriniz için kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaçla tedavi ediliyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum veya kalsiyum gibi tuzların düzeylerinde problemleriniz varsa (elektrolit anormallikleri)
  c)Diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlarla tedavi ediliyorsanız. Bu ilaçlar GRANİTRON gibi bulantı ve kusmanın tedavisi ve önlenmesinde kullanılan dolasetron veya ondansetron’u içerir.D Serotonin sendromu, GRANİTRON kullanımı ile birlikte nadir görülen fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslarınızın ve sindirim sisteminizin çalışmasında ciddi değişikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon, GRANİTRON’u tek başına kullandığınızda meydana gelebileceği gibi, daha çok GRANİTRON’u diğer bazı ilaçlarla beraber kullanmanız durumunda ortaya çıkabilir. GRANİTRON ile tedavi edilmeden önce, hali hazırda kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmayı planladığınız ilaçlar hakkında lütfen doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.
 8. GRANİTRON araç ya da makine kullanmanıza bir engel teşkil etmemektedir.
 9. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde hekime danışmadan kullanılmamalıdır. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, hekiminiz size söylemedikçe GRANİTRON kullanmayınız. Eğer bebeğinizi emziriyor iseniz hekiminiz tavsiye etmedikçe GRANİTRON kullanmamalısınız.
 10. GRANİTRON her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında
  “sodyum içermediği kabul edilebilir”.
 11. GRANİTRON bazı ilaçların etkisini değiştirebilir. Aynı şekilde diğer bazı ilaçlar da GRANİTRON’un etkisini değiştirebilir. Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:
  1-Depresyon ve/veya kaygılılık durumunun tedavisinde kullanılan; fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
  2-Dolasetron ve ondansetron gibi diğer bulantı ve kusma önleyici “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlar
  3-Düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
  4-Epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbital
  5-Depresyon ve/veya kaygılılık durumunun tedavisinde kullanılan; venlafaksin,
  duloksetin etkin maddeleri gibi, seçici noradrenalin geri alım engelleyicileri (selektif
  noradrenalin geri alım inhibitörleri).
  6-Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol
  7-Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik eritromisin
 12. Kullanmanız gerekenden daha fazla GRANİTRON kullandı iseniz;  GRANİTRON size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla GRANİTRON kullanmanız pek mümkün değildir. Yine de endişeleniyorsanız, hekiminiz veya hemşireniz ile konuşunuz. Doz aşımının semptomları arasında hafif baş ağrısı bulunmaktadır. Semptomlarınıza bağlı olarak tedavi edileceksiniz.
 13. GRANİTRON’u kullanmayı unutursanız: GRANİTRON size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gereken GRANİTRON dozunu unutmanız olası değildir. Yine de endişe duyuyorsanız, hekim veya hemşirenizle konuşunuz.
 14. GRANİTRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler GRANİTRON tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, mutlaka önce hekiminize sorunuz.

 

GRANITRON 3 mg/3ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul’ ün Kullanım Şekli :

 

 1. GRANİTRON’un, her bir ampulü (3ml) granisetrona eşdeğer granisetron hidroklorür içerir. GRANİTRON, 3 ml’lik infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 ve 5 ampullük ambalajlarda piyasada satışa sunulmuştur.
 2. Hekiminiz GRANİTRON’u nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla ya da eksik kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.
 3. Toplardamar içine enjeksiyon ya da toplardamara infüzyon yoluyla uygulanır.
 4. GRANİTRON size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. GRANİTRON dozu hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Doz, yaşınıza, ağırlığınıza ve ilacı kusma ve bulantının önlenmesi veya tedavisi için kullanmanıza göre değişkenlik gösterir. Hekiminiz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozuna karar verecek ve size uygulayacaktır. GRANİTRON damarlara enjeksiyon şeklinde verilebilir (intravenöz).
  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi: Enjeksiyon size radyoterapinizin veya kemoterapinizin başlangıcından önce verilecektir. Damarınızın içine uygulanan enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika süresince devam eder ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. GRANİTRON enjeksiyondan önce seyreltilebilir. Uygulama yavaş i.v. enjeksiyon (30 saniyede) şeklinde veya 20 ila 50 mL infüzyon sıvısında sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanan i.v. infüzyon şeklinde olabilir.
 5. Yetişkinler:
  Uygun doz toplam hacmi 20 ile 50 mL olacak şekilde, aşağıdaki infüzyon sıvılarından biriyle sulandırılır:
  % 0.9 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi; % 0.18 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür ve % 4 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; % 5 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; enjeksiyonluk Hartmann çözeltisi; enjeksiyonluk sodyum laktat çözeltisi; enjeksiyonluk mannitol çözeltisi (infüzyon için). Diğer sulandırıcılar kullanılmamalıdır.
 6. Çocuklar:
  Uygun doz, infüzyon sıvısı (yetişkinlerde olduğu gibi) içinde toplam hacmi 10 ile 30 mL olacak şekilde sulandırılır.
  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:
  Enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika arasında sürer ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır.
  GRANİTRON damarınıza enjekte edilmeden önce seyreltilebilir. İlk dozdan sonra hastalığınızı durdurmak için size daha fazla enjeksiyon yapılabilir. Her bir enjeksiyon arasında en az 10 dakika süre olacaktır. Günde alacağınız en yüksek GRANİTRON dozu 9 mg’dır.
  Steroidlerle kombinasyon: Adrenokortikal steroid olarak bilinen ilaçların kullanımı GRANİTRON enjeksiyonunun etkisini artırabilir. Steroid size radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 8 ila 20 mg deksametazon olarak ya da; radyoterapi veya kemoterapi öncesinde ve sonrasında 250 mg metilprednizolon olarak verilir.
 7. Çocuklarda radyoterapi ve kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi veya tedavisi:
  GRANİTRON çocuğun kilosuna bağlı olarak belirlenen dozda ve yukarıda anlatıldığı şekilde damar içine enjeksiyon yoluyla verilir. Enjeksiyonlar seyreltilerek radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 5 dakika süresince verilecektir. Çocuklara günde maksimum 2 doz en az 10 dakika arayla verilecektir.
 8. Ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:
  Damarlarınıza GRANİTRON enjeksiyonunun verilmesi 30 saniye ila 5 dakika arasında sürecek ve doz genellikle 1 mg olacaktır. Size günde en fazla 3 mg GRANİTRON dozu verilecektir.
  Çocuklarda ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi ve tedavisi:
  Cerrahiden sonra kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi için çocuklara GRANİTRON enjeksiyonu verilmemelidir.
 9. Eğer GRANİTRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise hekiminiz, hemşireniz veya eczacınızla konuşunuz.

 

GRANITRON 3 mg/3ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul’ ün Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizle görüşünüz.
 2. Diğer tüm ilaçlar gibi, GRANİTRON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
  yan etkiler olabilir.  Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) görülebilir. Belirtiler arasında boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi ve nefes almada ve yutkunmada zorluk olabilir. Eğer bunlardan birini kendinizde görürseniz, sizin GRANİTRON’a karşı ciddi alerjiniz olduğu söylenebilir. Acil tıbbi desteğe veya hastaneye yatırılmanıza gerek duyulabilir.
 3. Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ateş, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas titremeleri, kasılmaları, sertleşmeleri ve çekilmeleri, aşırı aktif refleksler, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında değişiklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk, halüsinasyonlar, ruh hali değişkenlikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır. Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi
  yardım gerekebilir.
 4. GRANİTRON kullanımı sırasında görülebilecek diğer yan etkiler:
  Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkiler
  1-Baş ağrısı
  2-Kabızlık (konstipasyon). Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
  Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, 100 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir.
  1-Uyuma problemleri (insomnia)
  2-Karaciğerinizin işlevlerinde kan testleri ile gösterilen değişiklikler
  3-İshal (diyare)
  Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, 1000 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir.
  1-Deri döküntüleri veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen (ürtiker). Kırmızı, artmış kaşıntılı şişlikler işaretler arasındadır.
  2-Kalp atışında (ritim) değişiklikler ve EKG’de (kalbin elektriksel kayıtları)
  değişiklikler
  3-Titreme, kas katılığı ve kas çekilmelerini de içeren anormal istemsiz hareketler

GRANİTRON’un saklanması

 1. GRANİTRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ampulleri doğrudan gelen güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız.
 2. Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü, 2°C-8°C’de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GRANİTRON’u kullanmayınız.

 

İlaç Etken Maddesi: Granisetron hidroklorür
İlaç Marka İsmi: GRANITRON 3 mg/3ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul

Ruhsat Sahibi:
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Mahmutbey Mah. Kuğu Sok. No:23
Bağcılar / İstanbul


GRANITRON 3 mg/3ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kısa Ürün Bilgisi


1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : GRANİTRON 3 mg/3ml I.V. Enjektabl Çözelti İçeren Ampul
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Her bir ampul (3ml); 3.0 mg granisetrona eşdeğer 3,360 mg granisetron hidroklorür içerir.
Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür …….. 27.0 mg Yardımcı maddeler için bkz. 6.1.
3. FARMASÖTİK FORM
Ampul içinde enjeksiyon için çözelti. Renksiz, berrak çözelti.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
GRANİTRON yetişkinlerde,
– Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan akut bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde
– Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.
GRANİTRON kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan gecikmiş bulantı ve kusmanın önlenmesinde endikedir.
GRANİTRON 2 yaş ve üzeri çocuklarda kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan akut bulantı ve kusmanın önlenmesinde endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusma Önleme (akut ve gecikmiş bulantı):
1-3 mg (10-40 mikrogram/kg) GRANİTRON dozu kemoterapiye başlamadan önce yavaş i.v. enjeksiyon olarak veya infüzyon sıvısında sulandırılarak kemoterapiye başlamadan 5 dakika önce uygulanmalıdır. Solüsyon mg başına 5 mL’ye seyreltilmelidir.
Tedavi (akut bulantı):
1-3 mg (10-40 mikrogram/kg) GRANİTRON dozu yavaş i.v. enjeksiyon olarak veya infüzyon sıvısında sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır. Solüsyon mg başına 5 mL’ye seyreltilmelidir. Ek GRANİTRON tedavi edici dozları, gerekli ise en az 10 dakikalık aralarla uygulanabilir.
Maksimum günlük doz: 24 saatlik bir süre içinde, 3 mg GRANİTRON infüzyonları 3 kereye kadar uygulanabilir. 24 saatlik süre içinde uygulanan maksimum GRANİTRON dozu, 9 mg’ı aşmamalıdır.
Adrenokortikal steroid ile kombinasyon:
Parenteral olarak uygulanan granisetron’un etkinliği, ilave bir adrenokortikal steroid  intravenöz dozu ile artırılabilir. (örneğin sitostatik tedavinin başlangıcından önce uygulanan 8-20 mg deksametazon veya kemoterapi başlangıcından önce ya da kemoterapi bitiminden hemen sonra uygulanan 250 mg metil prednizolon).
Pediyatrik popülasyon;
Granisetron’un 2 yaş ve üzeri çocuklarda güvenliliği ve etkililiği, kemoterapi kaynaklı akut bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi (kontrolü) ile kemoterapi kaynaklı gecikmiş bulantı ve kusmanın önlenmesinde anlaşılmıştır. 10-40 mikrogram/kg vücut ağırlığına eşdeğer (toplam 3 mg’a kadar) tek bir doz, kemoterapi öncesinde 10-30 mL infüzyon sıvısı içinde sulandırılıp, 5 dakika süreyle intravenoz infüzyon olarak uygulanmalıdır.
Ek bir doz, 24 saatlik bir zaman zarfında uygulanabilir. Bu ek doz, ilk infüzyon uygulamasından en az 10 dakika sonra verilmelidir.
Postoperatif bulantı ve kusma:
1 mg (10 mikrogram/kg) GRANİTRON dozu yavaş i.v. enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. 24 saatlik süre içinde uygulanan maksimum GRANİTRON dozu, 3 mg’ı aşmamalıdır. Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için, GRANİTRON uygulaması anestezinin başlamasından önce tamamlanmalıdır.
Uygulama şekli:
Uygulama yavaş i.v. enjeksiyon (30 saniyede) şeklinde veya 20 ila 50 mL infüzyon sıvısında sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanan i.v. infüzyon şeklinde olabilir.
Yetişkinler: Uygun doz toplam hacmi 20 ile 50 mL olacak şekilde, aşağıdaki infüzyon sıvılarından biriyle sulandırılır:
% 0.9 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi; %0.18 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür ve %4 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; %5 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; enjeksiyonluk Hartmann çözeltisi; enjeksiyonluk sodyum laktat çözeltisi; enjeksiyonluk % 10 mannitol çözeltisi (infüzyon için). Diğer sulandırıcılar  kullanılmamalıdır.
Çocuklar: Uygun doz, infüzyon sıvısı (yetişkinlerde olduğu gibi) içinde toplam hacmi 10 ile 30 mL olacak şekilde sulandırılır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir önlem alınması gerekmez. Karaciğer yetmezliği: Karaciğer hastalığı olan hastalarda advers olay görülme sıklığında artış görüldüğüne dair kanıt bulunmamaktadır. GRANİTRON kinetiklerine dayanarak, doz ayarlaması gerekli değilken, GRANİTRON bu hasta grubunda dikkatli olarak kullanılmalıdır (bkz. bölüm 5.2).
Pediyatrik popülasyon: Mevcut veriler bölüm 5.1’de verilmiştir, ancak dozlama için herhangi bir öneride bulunulmaz. (Çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde GRANİTRON kullanımını önermek için yeterli klinik kanıt bulunmamaktadır.
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda özel bir önlem alınması gerekmez.
4.3. Kontrendikasyonlar
Granisetron veya diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
GRANİTRON barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar, GRANİTRON uygulamasını takiben izlenmelidir.
Diğer 5HT3 antagonisti ile olduğu gibi, GRANİTRON kullanan hastalarda EKG değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler önceden aritmisi veya kardiyak ileti bozuklukları olan hastalarda klinik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, kardiyotoksik kemoterapi alan ve/veya eş zamanlı elektrolit anormallikleri olan kardiyak komorbiditeli hastalarda dikkatli olunmalıdır.Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında
kullanılmamalıdır.
5HT3 antagonistleri (örneğin dolasetron, ondansetron) arasında çapraz duyarlılık bildirilmiştir. 5HT3 antagonistlerinin tek başına, veya çoğunlukla diğer serotonerjik ilaçlarla (seçici serotonin geri alım inhibitörleri – selective serotonin reuptake inhibitors: SSRI –, serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri – serotonin noradrenaline reuptake inhibitors: SNRI – dahil) kombinasyon halinde kullanımında serotonin sendromu
raporlanmıştır. Serotonin sendromu benzeri semptomları olan hastalarda, uygun gözlemin yapılması tavsiye edilmektedir.
Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında “sodyum içermez”.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Fenobarbital ile hepatik enzim indüksiyonu, granisetronun total plazma klerensinde yaklaşık dörtte birlik bir artışa neden olur.
Sağlıklı gönüllüler ile yapılan çalışmalarda, granisetron ile benzodiazepinler (lorazepam), nöroleptikler (haloperidol) ve antiülser ilaçlar (simetidin) arasında etkileşim olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ek olarak, granisetron emetojenik kanser kemoterapileri ile herhangi bir ilaç etkileşimi göstermemiştir. Narkoz verilen hastalarda spesifik ilaç etkileşmesi çalışmaları yapılmamıştır. Diğer 5HT3 antagonistlerde olduğu gibi,  granisetron kullanan hastalarda EKG değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler, QT aralığını uzattığı ve/veya aritmojenik olduğu bilinen ilaçlarla aynı zamanda tedavi edilen hastalarda klinik sonuçlara sebep olabilir (bkz. Bölüm 4.4).
Serotonerjik ilaçlar (örneğin SSRI ve SNRI’ler) : 5HT3 antagonistleri ve diğer serotonerjik ilaçlarla (SSRI ve SNRI’ler dahil) eş zamanlı kullanımı takiben serotonin sendromu vakaları raporlanmıştır.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.
Gebelik dönemi
GRANİTRON için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin limitli klinik veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/ fetal gelişim/ doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. GRANİTRON gebelik sırasında, sadece anneye sağlayacağı faydalar fetusun maruz kalacağı potansiyel riski karşıladığı takdirde kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
GRANİTRON’un veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedbir olarak, GRANİTRON’un emzirme sırasında kullanılması önerilmemelidir.
Üreme yeteneği (fertilite)
Farelerde yapılan çalışmalarda, üreme performansı veya fertilite üzerine herhangi bir zararlı etki gözlenmemiştir.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Granisetronun araç ve makine kullanımı üzerine etkisini gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır.
4.8. İstenmeyen etkiler
Güvenlilik profilinin özeti:
Granisetron kullanımı sırasında en sık rapor edilen advers reaksiyonlar, geçici olabilen baş ağrısı ve konstipasyondur. Granisetron kullanımı sırasında QT uzamasını da içeren EKG değişiklikleri rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).
Aşağıda granisetron ve diğer 5-HT3 antagonistleri ile ilişkili olarak, klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası verilerden elde edilen advers reaksiyonlar listelenmektedir.
Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:
Çok yaygın (≥1/10); Yaygın (≥ 1/100 ila <1/10); Yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila <1/100); Seyrek (≥ 1/10.000 ila <1/1.000); Çok seyrek ( <1/10.000)
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtiker
Psikiyatrik hastalıklar:
Yaygın: İnsomnia
Sinir sistemi hastalıkları:
Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Ekstrapiramidal reaksiyonlar, Serotonin sendromu (Bakınız Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.5)
Kardiyak hastalıklar:
Yaygın olmayan: QT uzaması
Gastrointestinal hastalıklar:
Çok yaygın: Konstipasyon
Yaygın: Diyare
Hepato-bilier hastalıklar:
Yaygın: Karaciğer transaminazlarında artışlar*
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın olmayan: Döküntü
*Karşılaştırıcı tedavi alan hastalarda benzer sıklıkta görülmüştür.
Diğer 5HT3 antagonistler ile ilgili olduğu gibi, granisetron kullanan hastalarda EKG değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).
Granisetron ve diğer serotonerjik ilaçların eş zamanlı kullanımını takiben, diğer 5HT3 antagonistleriyle olduğu gibi, serotonin sendromu vakaları (bozulmuş mental durum, otonom disfonksiyon ve nöromuskuler anormallikler) raporlanmıştır.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
GRANİTRON için spesifik bir antidot yoktur. Doz aşımı halinde, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. 38.5 mg’a kadar aşırı dozda Granisetron’un tek bir enjeksiyon şeklinde uygulanması sonucu yalnızca hafif bir baş ağrısı bildirilmiştir, bunun haricinde sekel rapor edilmemiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Antiemetikler ve Bulantıya Karşı Kullanılan İlaçlar, Serotonin (5-HT3) Antagonistleri
ATC kodu: A04AA02
Nörolojik mekanizmalar, serotonine bağlı bulantı ve kusma Serotonin, kemoterapi veya radyoterapi sonrasında kusmaya neden olan temel
nörotransmitterdir. 5-HT3 reseptörleri üç bölgede bulunurlar. Gastrointestinal sistemde vagal sinir terminallerinde, area postremada bulunan kemoreseptör triger zon’da ve beyin sapındaki kusma merkezinin tractus solitarus çekirdeğinde (nucleus tractus solitarius). Kemoreseptör triger zon, dördüncü ventrikülün kaudal ucunda (area postrema) bulunmaktadır. Bu yapı kan-beyin bariyerinden yoksundur ve hem sistemik
sirkülasyonda hem de serebrospinal sıvıdaki emetik ajanları saptar. Kusma merkezi, beyinsapı meduller yapılarında bulunmaktadır. Kusma merkezi, majör uyarıları kemoreseptör triger zonundan, vagal ve sempatik uyarıları bağırsaklardan alır.
Radyasyon veya sitotoksik maddelere maruziyet sonrası, üzerlerinde 5-HT3 reseptörlerinin bulunduğu vagal afferent nöronlara komşu olan ince bağırsak mukozasındaki enterokromafin hücrelerinden, serotonin (5-HT) salgılanır. Salgılanan serotonin 5-HT3 reseptörleri aracılığıyla vagal nöronları aktive eder, bu da area postremadaki kemoreseptör triger zonun aracı olduğu şiddetli bir emetik cevaba neden olur.
Etki mekanizması
Granisetron potent bir antiemetiktir ve 5-HT3 reseptörlerinin oldukça selektif antagonistidir. Radyoligand bağlama çalışmaları granisetronun diğer 5-HT ve dopamin D2 tipi reseptörler de dahil olmak üzere diğer reseptörlere bağlanma affinitesinin önemsiz olduğunu göstermiştir.
Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusma
İ.v olarak uygulanan Granisetron’un yetişkinlerde ve 2-16 yaş arası çocuklarda kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmayı önlediği  gösterilmiştir.
Postoperatif bulantı ve kusma
İ.v olarak uygulanan Granisetron’un yetişkinlerde postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Granisetron’un farmakolojik özellikleri
Nörotropik ve aktivitesi P450- sitokrom üzerine olan diğer etkin maddelerle etkileşimi rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.5).
İn vitro çalışmalarda sitokrom P450 3A4 alt grubunun (bazı temel narkotik ajanların metabolizmasında rol oynayan), granisetron ile değişikliğe uğramadığı gösterilmiştir.
Ketokonazol’ ün in vitro ortamda granisetron’un halka oksidasyonunu inhibe ettiği gösterilmiş olsa da, bu olay klinik olarak ilişkili kabul edilmemektedir.
5-HT3 reseptör antagonistleri ile QT uzaması gözlenmiş olsa da (bkz bölüm 4.4), bu etki sağlıklı gönüllülerde klinik önem oluşturmayacak sıklık ve büyüklüktedir. Bununla birlikte hastalar, QT uzamasına neden olan ilaçlarla eş zamanlı olarak tedavi edildiklerinde hem EKG’nin hem de klinik anormalliklerin gözlemlenmesi önerilmektedir (bkz. Bölüm 4.5)
Pediyatrik kullanım Granisetron’un klinik uygulaması, 2-16 yaş arası elektif cerrahi geçiren 157 çocuk üzerinde, prospektif, çok merkezli, randomize, çift kör paralel grup çalışmasında, Candiotti ve ark. tarafından rapor edilmiştir. Cerrahiden sonraki ilk iki saat boyunca hastaların çoğunda postoperatif bulantı ve kusmanın kontrol altına alındığı gözlemlenmiştir.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Oral uygulamanın farmakokinetikleri yetişkinlerde önerilen dozun 2.5 katına kadar lineerdir. Kapsamlı doz belirleme çalışmalarına göre, antiemetik etkililik granisetron’ un uygulanan dozlarıyla veya plazma konsantrasyonlarıyla ilişkili değildir. Granisetron’un başlangıç profilaktik dozunda 4 katlık bir artış, tedaviye cevap veren hasta oranı veya semptomların kontrol altına alınma süresi bakımından farklılık yaratmamıştır.
Emilim: Geçerli değil.
Dağılım: Granisetron yaklaşık ortalama 3 L/kg’lık bir dağılım hacmi ile geniş oranda dağılır. Plazma proteinlerine yaklaşık % 65 oranında bağlanır.
Biyotransformasyon: Granisetron öncelikli olarak, konjugasyonla takip edilen oksidasyonla karaciğerde metabolize olur. Majör bileşikler 7-OH-granisetron ile bunun sülfat ve glukuronat konjugatlarıdır. 7-OH-granisetron ve indazolin N-desmetil granisetron ile antiemetik özellikler gözlemlense de, bunların granisetron’un insanlardaki farmakolojik aktivitesine anlamlı ölçüde katkıda bulunması beklenmez. In vitro karaciğer mikrozomal çalışmaları granisetron’un majör metabolizma yolunun ketokonazol tarafından inhibe edildiğini göstermiştir, bu da metabolizmanın sitokrom P4503A alt grubu aracılığıyla olduğuna işaret etmektedir (bkz. Bölüm. 4.5).
Eliminasyon: Eliminasyon başlıca karaciğer yoluyla olur. İdrarla atılan metabolitlerin doza göre oranı %47 iken değişmemiş granisetronun oranı %12’dir. Kalanı feçesle metabolitleri halinde atılır. Ortalama plazma yarılanma ömrü oral ve i.v. yollarla verildiğinde hastalarda yaklaşık 9 saattir ve kişiler arası farklılıklar gösterebilir.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardan elde edilen veriler, tek bir intravenöz dozdan sonraki farmakokinetik parametrelerin sağlıklı insanlardakine yakın olduğunu göstermiştir.
Karaciğer yetmezliği: Neoplastik karaciğer tutulumu nedeniyle karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda, bir i.v. dozun toplam plazma klerensi, karaciğer tutulumu olmayan hastalara göre yaklaşık yarıya inmiştir. Bu değişikliğe rağmen, doz ayarlaması gerekli değildir.
Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda tek bir i.v. dozdan sonra farmakokinetik parametreler yaşlı olmayan hastalar için bulunan aralık içindedir.
Pediyatrik popülasyon: Çocuk hastalarda, tek bir intravenöz dozdan sonra farmakokinetik, uygun parametreler (dağılım hacmi, toplam plazma klerensi) vücut ağırlığına göre ayarlandığında yetişkinlerdekine benzerdir.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanmış doz toksisitesi, üreme toksisitesi ve genotoksisiteye ilişkin konvansiyonel çalışmalara dayanılarak, klinik öncesi veriler insanlar için özel bir tehlike olmadığını ortaya koymaktadır. Karsinojenite çalışmaları, önerilen insan dozunda kullanıldığında, insanlar için özel bir tehlike olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek dozlarda ve uzun süre boyunca kullanıldığında karsinojenisite riski göz ardı edilemez.
Klonlanmış insan kardiyak iyon kanallarında yapılmış bir çalışma, granisetron’un HERG potasyum kanalları blokajı yoluyla kardiyak repolarizasyonu etkileme  potansiyelinin olduğunu göstermiştir. Granisetron’un, sodyum ve potasyum kanallarını bloke ederek, PR, QRS ve QT aralıklarını uzatma yoluyla depolarizasyon ve repolarizasyonu etkilediği gösterilmiştir. Bu veri, bu sınıf bileşiklerle ilişkili olarak
meydana gelen bazı EKG değişikliklerinin (özellikle QT ve QRS uzaması) moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kalp hızında,kan basıncında veya EKG’ de modifikasyon bulunmamaktadır. Değişiklikler meydana gelse de, genel olarak klinik açıdan önemsizdir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum klorür, Enjeksiyonluk su
6.2. Geçimsizlikler
Genel bir önlem olarak, GRANİTRON diğer ilaçlarla çözelti halinde karıştırılmamalıdır. GRANİTRON’un profilaktik uygulaması, sitostatik tedaviden
veya anestezi başlangıcından önce tamamlanmalıdır.
6.3. Raf ömrü : 24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ampulleri doğrudan gelen güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız. Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü, 2°C-8°C’de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten sonra kullanılmamalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
3 ml’lik, Tip I renksiz cam ampul, 1 ampul ve 5 ampul’lük ambalajlarda
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
İdeal olanı, GRANİTRON’un intravenöz infüzyonunun uygulama anında hazırlanmasıdır. Sulandırıldıktan sonraki (bölüm 4.2’de, Uygulama şeklinde belirtilen infüzyon sıvılarından herhangi birinin içinde) raf ömrü, 2°C-8°C’ de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten sonra kullanılmamalıdır. Hazırlandıktan sonra bekletilecekse, GRANİTRON infüzyonları uygun aseptik koşullarda hazırlanmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Mahmutbey Mah. Kuğu Sok. No:23
Bağcılar / İstanbul
Tel : 0212 410 39 50
Faks : 0212 447 61 65

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir