Azimbra 40 Mg 30 Film Tablet Prospektüsu

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Yağ Metabolizması İlaçları » HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri » Atorvastatin Kalsiyum

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

Yan etkiler/Advers etkiler:

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Üretici Firma:

Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90

Azimbra 40 Mg 30 Film Tablet
prospektüsü, Azimbra 40 Mg 30 Film Tablet
yan etkileri, Azimbra 40 Mg 30 Film Tablet
neye iyi gelir,
Azimbra 40 Mg 30 Film Tablet
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir