Tylol Hot Poşet 500 Mg 12 Poşet Granül Prospektüsu

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları

Formülü:

Bir TYLOL Supozituvar 120 mg Parasetamol içerir.
Bir TYLOL FORT Supozituvar 240 mg Parasetamol içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

TYLOL Supozituvar ve TYLOL FORT Supozituvar, hafif-orta dereceli ağrı ve ateş ile seyreden hastalıkların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Parasetamol, aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyla daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Hamilelerde ve emziren annelerde doktor kontrolü altında kullanılması tavsiye edilir. Parasetamol ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süreyle; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 °C’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefamax genelde iyi tolere edilir. Ancak bazı yan etkilere rastlanmıştır: diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, mide krampları, anoreksi ve pseudomembranöz kolit antibiyotik tedavisi süresince veya sonrasında meydana gelebilir.Anaflaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, raş,eozinofili, nötropeni, lökopeni, trombositopeni,renal ya da hepatik yetmezlik göstermeksizin alkalen fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN düzeylerinde geçici artışlar.

İlaç etkileşimleri:

Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

TYLOL Supozituvar ve TYLOL FORT Supozituvar, rektal yolla uygulanır.
TYLOL Supozituvar doktor tarafından bir başka şekilde önerilmemişse:
1 yaşına kadar olan çocuklarda: Günde 1-2 supozituvar,
1-2 yaş arası çocuklarda: Günde 1-3 supozituvar,
3-6 yaş arası çocuklarda: Günde 4-6 supozituvar,

TYLOL FORT Supozituvar doktor tarafından başka şekilde önerilmemişse:
6-12 yaş arası çocuklarda: Gerekli oldukça günde 3-4 kez 1-2 fort supozituvar olarak kullanılabilir.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Tylol Hot Poşet 500 Mg 12 Poşet Granül
prospektüsü, Tylol Hot Poşet 500 Mg 12 Poşet Granül
yan etkileri, Tylol Hot Poşet 500 Mg 12 Poşet Granül
neye iyi gelir,
Tylol Hot Poşet 500 Mg 12 Poşet Granül
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir