Rumazolidin 250 Mg 20 Draje Prospektüsu

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Naproksen

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

JEL : – Miyalji, lumbago ve siyatik ağrıları, adale romatizması, tendinit, bursit, periartrit, tenosinovit, fibromiyozit, boyun tutulması ve ağrılı omuz tutulmaları gibi kas-iskelet hastalıkları,
– Tendonların, ligamentlerin, kas ve eklemlerin burkulma, ezilme, incinme gibi travmatik enflamasyonları, hematom ve travmaya bağlı bağlı ödemler,
– Ortopedi ve rehabilitasyon tedavilerinde yardımcı olarak,
– Hafif yakınlarda oluşan eritemlerin giderilmesi.

DRAJE: İlaç iyi tolere edilen bir antienflematuardır.
– Romatizmal hastalıklar, dismenorelerde, bazı ağrılar, gut nöbetleri, postpartum ağrılar, ameliyat sonrası durumlar.

Kontrendikasyonları:

JEL: Naproksen ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

DRAJE: – Naproksene karşı aşırı duyarlı olanlarda,
– Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuarlara karşı astma, rinitis ve ürtiker gibi allerjik reaksiyon gösteren hastalarda bu sınıf ilaçlar arasında çapraz allerjik reaksiyonlaroluşabileceğinden kullanılmamalıdır.
– Aktif, mide duodenum ülseri.

Uyarılar/Önlemler:

JEL : İlacın oldukça geniş deri yüzeyine sürülerek uzun süre kullanılması halinde, sistemik etki yapma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Jel göz kenarlarına, mukozaya ve açık yaralara sürülmemelidir. Hamilelerde kullanılmamalı, ancak çok gerekli olduğu durumlarda, doktor kontrolü altında uygulanmalıdır.

DRAJE: – Diğer nonsteroid antienflematuardan çok daha seyrek ve hafif olsa da naproksen mide barsakhemorajisine neden olabilir. Dolayısıyla mide duodenum ülserianamnezi verilen hastalar yakından izlenmelidir.
– Kalp yetmezliği olanlarda veya kalp fonksiyonu bozuk olanlarda dispne, çarpıntı, ödem görülebilir. Bu gibi durumlarda dikkatli olmak ve dozu iyi ayarlamak gerekir.
– Böbrekleri önemli derecede bozuk olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Karaciğer fonksiyon testleri tedavi esnasında bozulabilir. Bu testler kötüleşirse ya da tedavi sırasında bu testlerde bozukluk belirirse tedavi kesilmelidir.
Gebelikte kullanımı: gebelik sırasında verilmemelidir. Doğumu geciktirebilir, bu nedenle gebeliğin son döneminde kullanılmamalıdır.
Emzirenlerde kullanımı: Emziren kadınlara verilmemelidir.
Çocuklarda kullanımı: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

JEL : Jelin içerdiği izoprapanol ve propilen glikol gibi sıvağ maddelerine aşırı duyarlılık hali görülürse tedavi durdurulmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza baş vurunuz.

DRAJE: – Mide bağırsak kanalında mide ağrısı, mide yanması, bulantı, hazımsızlık, kabızlık, ishal, hemoraji.
– Santral sinir sisteminde baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, uyuklama.
– Deride allerjik belirtiler, kaşıntı, purpurea, terleme.
– Dolaşım sisteminde ödem, çarpıntı, disphne.
– Genel susama.
– Tinnitus, işitme ve görme bozuklukları.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza baş vurunuz.

İlaç etkileşimleri:

DRAJE: – Naproksen hidantoin, sülfonamid ya da sülfonilüre ve bunlar gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşebileceğin onların etkisini güçlendirebilir.
-Oral antigoagülan alanlarda dikkat edilmelidir. Yeniden antikoagülan ayarlanması gerekebilir.
Renal lityum klirensini inhibe ederek plazma lityum konsantrasyonunu yükseltebilir. Non steroidal antienflamatuar ilaçlar furosemid’in tübüler sekresyonu

Kullanım şekli ve dozu:

JEL : Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde, ağrılı bölgelere, bu yerin geniliğine bağlı olarak yetrli miktarda jel tümüyle emilene kadar hafifçe ovmak suretiyle kullanılır. Bu işlem günde 2 kez yapılır.

DRAJE: – Akut ya da kronik kas-iskelet ve yumuşak doku iltihablarında: Başlama dozu günde 2 kez2x250 mg 4 draje ya da sabah, 1, akşam 2 draje tavsiye edilir. İlk doz sabah kahvaltısından sonra, ikincisi 12 saat sonra uygulanır. Uzun vadeli uygulama sırasında, hastanın klinik cevabına göre, doz düşürülebilir. Aritre semptomatik iyileşme mutad olarak iki hafta içinde kendini gösterir, bununla beraber, bu süre içinde iyileşme görülmezse ek iki haftalık bir uzatmaya gidilmelidir.

Üretici Firma:

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: osel@osel.com.tr

Rumazolidin 250 Mg 20 Draje
prospektüsü, Rumazolidin 250 Mg 20 Draje
yan etkileri, Rumazolidin 250 Mg 20 Draje
neye iyi gelir,
Rumazolidin 250 Mg 20 Draje
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir