Rubiron{2 ml x 5 ampul}Prospektüsu

Diğer»Steril

Formülü:

2 ml İnjeksiyonluk su k.m. Ampul 1
100 mg Vit. b6 Ampul 1
18.9 mg Benzil alkol Ampul 1
150 mg Vit b1 Ampul 1
7,9 mg Dietanolamin Ampul 1
1000 mcg Vit.b12 Ampul 1

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Sinir sisteminin normal faaliyetleri için gerekli B1+B6+B12+ vitaminleri kombinasyonu olan rubiron +6 Ampul Pernisiyöz anemi, makrositer hiperkrom anemiler, spru, pellegra, diabetik nöropatiler, gebelik toksikozları, karaciğer yetmezliği, tregenimus nevraljisi, diğer nevraljiler, siyatik, mide barsak bozuklukları; periferik nevrit ve konvülsiyon meydana gelmesini önlemek için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Rubiron + 6 Ampul formülündeki maddelere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genellikle iyi ahammül edilen ancak terkibinde bulunan B1 vitaminine aşırı duyarlık gösteren kişilerde yüksek dozlarda akut alerji, teneffüs güçlüğü, vasküler kollaps ve hipotansiyon görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Günde 1-2 ampul adeleye zerk edilir. Hastalık arazları geçinceye kadar tedaviye devam edilir. Arazlar geçtikten sonra 3-4 hafta müddetle idame tedavisi olarak 1-2 ampul Rubiron +6 yapılır.

Üretici Firma:

Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar
Telefon:

Rubiron{2 ml x 5 ampul}

prospektüsü,
Rubiron{2 ml x 5 ampul}

yan etkileri,
Rubiron{2 ml x 5 ampul}

neye iyi gelir,

Rubiron{2 ml x 5 ampul}

hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir