Purinol Efervesan 70 Gr Granül Prospektüsu

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Diğerleri » Metenamin

Formülü:

Bir ölçek ( 5 g ) ; 500 mg Methenamine eşdeğer:
Methenamin 0.250 g
Methenamin anhidrometilensitrat 0.615 g
( Yardımcı madde : Sakaroz ) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit , sistit , pyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun anti-mikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.

Kontrendikasyonları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde , ciddi dehidratasyona kontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri sebebiyle gut hastalarına da kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Yüksek dozlar ( 3 – 4 hafta boyunca günde 8 g ) idrar kesesi tahrişi , ağrılı ve sık idrara çıkma , albuminüri ve kanama yapabilir.
Proteus ve Pseudomonas gibi üre açığa çıkaran organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda idrarın asit pH da olup olmadığı dikkatli olarak kontrol edilmelidir. İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı , askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir. İdrar pH’ ı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir.Nadir vakalarda serum transaminaz seviyesinin hafifçe yükseldiği fakat ilaca devam edildiğine normal seviyeye geldiği gözlenmiştir. Bu rapor sebebiyle özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması tavsiye edilir. Hamileliğin ilk aylarındaki emniyeti kanıtlanmamıştır. Son üç ayında teklif edilmiş fakat kesin olarak ispatlanamamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Çok uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanıldığında gastrointestinal rahatsızlıklar , hematüri , idrar yolları ve üretra lezyonları yapabilir. Bazı hastalarda nadir olarak mide bulantısı , bazen kusma ve deride kırmızılıklar , stomatit , anoreksi , abdominal kramp , diyare , yaygın ödem , başağrısı , tinnitus , kas krampları görülebilir. Süt ile çocuğa geçtiği saptanmış olup , çocuk üzerine etkisi bilinmemektedir.

İlaç etkileşimleri:

Sülfonamidler , tiazid diüretikleri , karbonik anhidraz inhibitörleri , idrar pH’ nı yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamid ile birlikte verilmemelidir. Üreas ( + ) bakterilerde kullanılmaz. Gut hastalarında , idrarda ürat kristallerinin çökmesine neden olabilir. İdrarda 17 – hidroksikortikosteroid , katekolaminler , venil mandelik asit , 5 – hidroksiindolasetik asit testlerini etkiler. Hamilelerde asit hidroliz tekniği ile yapılan idrar estriol miktarını düşük gösterdiği tespit edilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde : Yemeklerden sonra ve yatarken olmak üzere günde 4 defa 1 – 2 ölçek biraz ılık suda karıştırılarak eritilip içilir. 6 – 12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 defa 1 ölçek , 6 yaşın altınaki çocuklarda 50 mg/kg/gün dozu 3′ e bölünerek uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Bulantı , hematüri oluşabilir. Mesaneye bağlı oluşabilecek semptomların tedavisi için bikarbonat verilebilir.

Üretici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 620 28 50
Email: info@yeniilac.com.tr

Purinol Efervesan 70 Gr Granül
prospektüsü, Purinol Efervesan 70 Gr Granül
yan etkileri, Purinol Efervesan 70 Gr Granül
neye iyi gelir,
Purinol Efervesan 70 Gr Granül
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir