PRATİN 2 mg film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi statinler grubundan Pitavastatin Kalsiyum‘dur. PRATİN 2 mg film kaplı tablet, vücuttaki yağ üretimini dengeleyerek kandaki toplam kolesterolü, trigliseridi ve kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü (HDL-C) arttırır. Aynı zamanda PRATİN, bu etkileriyle kalp-damar hastalığı olanlar veya risk taşıyanlarda felç, kalp krizi ve damar sertleşmesinin önlenmesini destekler. PRATİN, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır. Kullanımı 6 yaş ve üzeri çocuklar, ergenler ve yetişkinler içindir.

 

PRATİN 2 mg film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. PRATİN, beyaz renkli, yuvarlak ve bombeli biçimli 30 adet bulunan kutuda ambalajlanmış olarak kullanıma sunulmuştur.
 2. PRATİN ile tedavi devam ederken; özellikle yağ ve kolesterol oranı yüksek yiyecekler tüketilmemeli,  mutlaka kolesterol düşürücü bir diyet, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı sıkıya uyulmalıdır.
 3. PRATİN, hamilelik döneminde hatta hamilelik başlamadan önceki 1 ay süresince ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.
 4. Etkileşim:  Vitamin B3, fusidik asit, Eritromisin, rifampisin, Siklosporin, kanı inceltici ilaçlar, Varfarin, HIV ilaçları, Fibratlar.
 5. İyileşme belirtileri görülse de ilacın kullanımını hekiminizle görüşmeden kendi kendinize bırakmayınız. Aksi durumda kolesterolünüz yükselebilir.
 6. Tedaviden en iyi faydayı görebilmeniz için, PRATİN‘i aksatmadan, düzenli bir şekilde kullanınız. İlacınız bitmeden reçetenize tekrar yazdırınız.
 7. Eğer nefes darlığınız, karaciğer hastalığı veya böbrek hastalığınız var ise ya da tiroid, şeker hastalığı, ailesel kas hastalığı hikayesi veya şu an mevcut olan herhangi bir kas hastalığı, kaslarda ağrı, kolay acıma hissi,  aşırı kilo veya alkol bağımlılığınız var ise; hekiminize rahatsızlıklarınızı eksiksiz anlatmanız önemlidir. Çünkü PRATİN‘i güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlaması ve bazı testlerin yapılması gerekli görülebilir.
 8. PRATİN ilacı kullanırken kesinlikle alkol almayınız. Çünkü alkol trigliserid seviyelerini yükseltebilir ve karaciğere zarar verebilir.
 9. İlacın etken maddesine bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.

 

PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz PRATİN ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. PRATİN , ağız yoluyla kullanılır.
 3. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber alınız. Genellikle günde bir defa alınır. PRATİN, tercihen tok ya da aç kullanılabilir. Ancak ilacınızı her gün aynı saatte almaya özen gösteriniz. PRATİN tedavisi lipid metabolizmasının 24 saatlik biyolojik döngüsü sebebiyle, geceleri  kullanıldığında daha etkili olacaktır.
 4. Tedaviye günde 1 mg  ile başlanır. 4 hafta içerisinde bu doz hekiminiz  tarafından arttırılabilir.
 5. 10 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde günlük kullanılacak doz miktarı 4 mg ‘ı ; 10 yaşından küçük çocuklarda günlük doz miktarı 2 mg’ı geçmemelidir.
 6. Karaciğer hastalarında günlük kullanılacak doz miktarı 2 mg ile sınırlı tutulmalıdır.
 7. 6 yaşından küçük çocuklara PRATİN verilmemelidir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. PRATİN ilacı aldıktan sonra karın ağrısı, soluk alıp vermede zorluk, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , boğaz veya dilde şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizi bilgilendiriniz. Ayrıca pankreatit, koyu renkli idrar, deride ve gözlerde sararma, sırt ağrısı ya da grip belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden hekim ya da bir sağlık kurumuyla irtibat kurulmalıdır.
 2. PRATİN‘in en yaygın yan etkileri: mide bulantısı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları görülebilir.
 3. Karaciğer enzimlerinde artış, uykusuzluk, uyku hali, parmak ve bileklerde şişlik, idrara çıkma sıklığında artış, vücut kırıklığı, bitkinlik, hasta hissetme, kas spazmı, baş dönmesi, iştahta azalma, tat alma bozukluğu, ağızda kuruluk ve kulak çınlaması PRATİN‘in yaygın olmayan yan etkileridir.

 

İlaç Etken Maddesi: Pitavastatin Kalsiyum
İlaç Marka İsmi: PRATİN 2 mg film kaplı tablet
Sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Lipid Metabolizmasına etkili ilaçlar, HMG CoA redüctaze inhibitörleri ve Pitavastatin olarak sınıflandırılmış şekilde, C10AA08 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in üretimini Nobel İlaç Sanayi yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.
PRATİN’nin kullanım talimatı, prospektüsü ve PRATİN 2 mg film kaplı tablet’e ait kısa ürün bilgisi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)  Pdf belgeleri

PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in kullanım talimatı, prospektüsü

PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in kullanım talimatı, prospektüsü

PRATİN 2 mg’a ait kısa ürün bilgisi

Beyaz renkli, yuvarlak ve bombeli biçimli film kaplı tablet formundaki  PRATİN ağızdan alınır. Her bir tablette etken madde olarak 2,09 mg Pitavastatin kalsiyum bulunur. Yardımcı madde olarak tablet içeriği: 121,16 mg inek sütü kaynaklı Laktoz monohidrat, Magnezyum aluminometasilikat Tip 1B, Magnezyum stearat, L-Hidroksi propil selüloz LH-11; kaplama: Opadry 03O580007 White: Hipromelloz, Titanyum dioksit, Trietil sitrat, Kolloidal susuz Silika.

PRATİN 2 mg film kaplı tablet Terapötik endikasyonlar:
PRATİN, primer hiperkolesterolemisi (heterozigot ailesel hiperkolesterolemi dahil) ve
kombine (karışık) dislipidemisi olan yetişkin hastalarda, adolesanlarda ve 6 yaş ve üzeri
çocuklarda, diyet ve farmakolojik olmayan diğer tedbirlerle yetersiz yanıt alındığında,
yükselmiş total kolesterol (TC), LDL-C, non-HDL-C, TC/HDL-C oranı, trigliseridler,
apolipoprotein (Apo) B ve Apo-B/Apo-A1 oranlarını düşürmek için endikedir. PRATİN,
ayrıca HDL-C ve Apo-A1 konsantrasyonlarını arttırmaktadır.Diğer risk faktörlerinin düzeltilmesine ilave olarak, kardiyovasküler olay riskinin yüksek
olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunmada PRATİN endikedir.

Dozaj bilgisi/uygulama

PRATİN’e başlamadan önce hastalar kolesterol düşürücü bir diyet uyguluyor olmalıdır. Tedavi süresince
tüm hastaların diyet kontrolünü sürdürmesi önemlidir.
Genellikle başlangıç dozu günde 1 mg’dır. Doz ayarlaması, 4 haftalık veya daha uzun
intervaller şeklinde gerçekleştirilmelidir. Hastaya verilen doz; LDL-C düzeyleri, tedavi amacı
ve hastanın tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda kişiselleştirilmelidir. Maksimum günlük doz
ise 4 mg’dır.70 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

PRATİN kullanımı çocuklarda yalnızca hiperlipidemi tedavisinde deneyimli hekimler
tarafından yapılmalı ve gelişme düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
Heterozigot ailesel hiperkolesterolemisi olan çocuklarda ve adolesanlarda tedaviye 1 mg ile başlanır.
Dozaj ayarlaması, 4 haftalık veya daha uzun intervaller şeklinde
gerçekleştirilmelidir. Hastaya verilen doz; LDL-C seviyeleri tedavi amacı ve hastanın
tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda kişiselleştirilmelidir. 6 -9 yaş aralığındaki çocuklarda
günlük kullanılacak doz en fazla 2 mg olmalıdır. 10 yaş ve üzeri çocuklarda günlük kullanılacak doz en fazla 4 mg olmalıdır.6 yaşından küçük çocuklara verilmez. PRATİN yalnızca oral yolla kullanım içindir ve bir bütün olarak yutulmalıdır. PRATİN tabletler günün
herhangi bir saatinde aç veya tok kullanılabilir. Tablet alımı tercihen her gün aynı saatlerinde olmalıdır.
alınmalıdır. PRATİN tedavisi geceleri uygulandığında lipid metabolizmasının sirkadien ritmi
sebebiyle daha etkilidir.

Tablet yutmada güçlük çeken hastalarda,  PRATİN bir miktar suda çözündürülerek hemen içilmesi sağlanmalıdır.
Doğru dozun alınması için, bardağın su ile tekrar doldurulup yıkanması sağlanmalı ve bu su derhal yutulmalıdır. Bu ilaç sütle veya meyve suyuyla karıştırılmamalıdır. .

Hafif böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerek yoktur  fakat PRATİN dikkatle
kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliğinin tüm derecelerinde 4 mg dozun kullanılmasına ilişkin
veriler sınırlıdır. Bu sebeple 4 mg doz sadece dereceli doz titrasyonunu takiben hasta
yakın takip altında ise kullanılabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda 4 mg doz öngörülmez.
Hafif- orta şiddette karaciğer işlevlerinde yetmezlik bulunan hastalarda 4 mg doz tavsiye edilmemektedir.
Hasta yakın takipte tutularak günde en fazla 2 mg doz kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:
Gebelikte, emzirirken ve çocuk doğurma ihtimali olan ve korunma metoduyla korunmayan kadınlarda; ciddi karaciğer yetmezliği bulunanlarda; aktif karaciğer hastalığı olanlarda veya serum transaminazlarında açıklanamayan sürekli yükselme olan (normal [ULN] üst limitinin 3 mislini aşan seviyeler) hastalarda; eş zamanlı siklosporin kullanımında; Miyopatili hastalarda; ilacın etken maddesine ya da diğer bileşenlerine veya diğer statinlere hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda; PRATİN kullanımı kontrendikedir.

Etkileşimi: PRATİN, organik anyon transport polipeptit (OATP)’i de içeren, çoklu hepatik taşıyıcılar
ile insan hepatositleri içine aktif olarak taşınır. Bu durum şu etkileşimlere sebep olabilir:

Varfarin: Varfarinin sağlıklı gönüllülerdeki kararlı hal farmakokinetik ve farmakodinamiği
(INR ve PT) günde 4 mg pitavastatin ile birlikte uygulanmasından etkilenmez. Ancak varfarin
alan hastalar, tedavilerine pitavastatin eklendiğinde, diğer statin grubu ilaçlarda olduğu gibi,
protrombin zamanı veya INR takibi yaptırmalıdır.

Niasin: Pitavastatin ve niasin etkileşimine dair çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Niasinin
monoterapi olarak kullanımı miyopati ve rabdomiyoliz ile ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple
PRATİN, niasin ile birlikte dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır

Rifampisin: Rifampisinin PRATİN ile birlikte uygulanması hepatik geri alımdaki düşüşe bağlı
olarak pitavastatin EAA’da 1,3 misli artışla sonuçlanır.

CYP3A4 inhibitörleri: CYP3A4’nün bilinen inhibitörleri olan itrakonazol ve greyfurt suyu ile
yapılan etkileşim çalışmaları PRATİN ile birlikte uygulandığında pitavastatinin plazma
konsantrasyonları üzerine klinik olarak anlamlı herhangi bir etki göstermemiştir.

Gemfibrozil ve diğer fibratlar: Fibratların tek başına kullanılması zaman zaman miyopati ile
alakalıdır. Fibratlar ve statinlerin eşzamanlı kullanımı miyopati ve rabdomiyolizdeki artış ile
ilişkilendirilmektedir. PRATİN, fibratlarla birlikte dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Pitavastatinin gemifibrozil ile eşzamanlı uygulandığı farmakokinetik çalışmalarında pitavastatinin EAA değerlerinde 1,4 kat; fenofibrat ile eşzamanlı uygulandığı
çalışmalarda ise pitavastitinin EAA değerlerinde 1,2 kat artış gözlenmiştir

Bilinen bir P-gp substratı olan digoksin PRATİN ile etkileşime girmez. Birlikte
uygulandıklarında ne pitavastatin ne de digoksin konsantrasyonlarında anlamlı değişiklik
olmaz.
Proteaz inhibitörleri: PRATİN ile eşzamanlı kullanım, pitavastatinin EAA değerlerinde minör
değişikliklere sebep olabilir. Ancak atazanavir+ritonavir, darunavir+ritonavir veya
lopinavir+ritonavir kullanımı sırasında pitavastatin dozunun sınırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Fusidik asit: Sistemik fusidik asit ve statinlerin eş zamanlı uygulanması ile rabdomiyolizi de
içeren miyopati riskinde artış meydana gelebilir. Bu etkileşimin mekanizması
(farmakokinetik, farmakodinamik ya da her ikisinin bir arada olup olmadığı) henüz
bilinmemektedir. Bu kombinasyonu alan hastalarda rabdomiyoliz (bazı fatal olgular da dahil)
olguları raporlanmıştır. Sistemik fusidik asit tedavisinin gerekli olduğu durumlarda, PRATİN,
fusidik asit kullanımı süresince durdurulmalıdır.

Siklosporin: PRATİN ile birlikte tek doz siklosporin uygulanması, pitavastatin EAA’da 4,6
misli artışla sonuçlanır. Siklosporin kararlı durumunun PRATİN kararlı durumu üzerine etkisi
bilinmemektedir. Siklosporin tedavisi gören hastalarda PRATİN uygulanımı kontrendikedir

Eritromisin: PRATİN ile birlikte uygulanması pitavastatin EAA’da 2,8 misli artışla
sonuçlanır. Eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotiklerin kullanımı süresince,
PRATİN uygulanımına geçici olarak ara verilmesi tavsiye edilir.

Ezetimib ve glukuronid metaboliti, diyetsel ve biliyer kolesterol emilimini inhibe eder.
PRATİN ile birlikte uygulanması plazma ezetimib veya glukuronid metaboliti
konsantrasyonları üzerine etkili değildir. Ezetimib, pitavastatin plazma konsantrasyonları
üzerine herhangi bir etkiye sahip değildir.

Gebelik ve laktasyonda PRATİN kullanımı

Gebelikte X kategorisindedir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar  PRATİN tedavisi esnasında uygun korunma metodlarıyla korunulmalıdırlar.  Hasta hamile kalmak istiyorsa, hamilelik gerçekleşmeden en az 1 ay öncesinden tedavi bıraktırılmalıdır.

PRATİN gebelik döneminde kontrendikedir. Kolesterol ve diğer kolesterol
biyosentez ürünleri fetüs gelişimi için esansiyeldir. Bu durumda HMG-CoA redüktaz
inhibisyonunun fetüs üzerindeki potansiyel olumsuz riski, gebelik süresince anneye statin
tedavisinin sağlayacağı yararlardan daha fazladır. Hayvan çalışmaları reprodüktif toksisite
gerçekleştiğine dair kanıt sunmaktadır, ancak teratojenik potansiyel bulunmamaktadır.

PRATİN emzirme döneminde de kontrendikedir. Pitavastatinin sıçan sütüyle
atıldığı görülmüştür ancak insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

PRATİN kullanımının araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir advers
olay paterni bildirilmese de pitavastatin tedavisi sırasında baş dönmesi ve somnolans
görüldüğüne dair raporlar bulunmaktadır.

PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in istenmeyen etkileri:

Kontrollü klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda, pitavastatin ile tedavi edilen hastaların
%4’ten azı advers olaylardan ötürü ilacı bırakmıştır. Kontrollü klinik deneylerde pitavastatine
bağlı advers reaksiyonlardan en sık görüneni miyaljidir.

Dünya genelinde, önerilen dozlarla yapılan kontrollü klinik çalışmalarda gözlenen advers
reaksiyonlar ve sıklıkları, sistem organ sınıfına göre aşağıda sıralanmıştır. Advers etkilerin
sıklık gruplandırması şöyledir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın
olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000);
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın: Artralji, miyalji, kabızlık, ishal, dispepsi, mide bulantısı, baş ağrısı.

Yaygın olmayan: halsizlik, periferik ödem, asteni, malez, Pollaküri,  Kas spazmları, döküntü, kaşıntı, abdominal ağrı, ağız kuruluğu, kusma, Tinnitus, İnsomnia, Anemi, Baş dönmesi, disguzi, somnolans, Anoreksi, Transaminazlarda (aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz) artış.

Seyrek: Eritem, kurdeşen, görüş keskinliğinin azalması, Kolestatik sarılık, Glosodini, akut pankreatit, Miyopati, rabdomiyoliz, Hepatik fonksiyon anormallikleri, hepatik bozukluk.

Bilinmiyor: Immün aracılı nekrotizan miyopati.

Pazarlama Sonrası Deneyimler
Japonya’da yaklaşık 20.000 hasta üzerinde pazarlama sonrası prospektif bir gözlem çalışması
iki yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 20.000 hastanın büyük çoğunluğu; 4 mg
değil, 1 mg veya 2 mg pitavastatin ile tedavi edilmişlerdir. Hastaların %10,4’ü pitavastatin ile
ilişkisi göz ardı edilemeyecek advers olaylar bildirmişlerdir ve %7,4’ü advers olaylara bağlı
olarak tedaviyi bırakmışlardır. Miyalji oranı %1,08’dir. Tespit edilen advers olayların çoğu
hafif şiddettedir. İki yıl boyunca advers olay oranları ilaç alerjisi hikayesi bulunan hastalarda
(%20,4), hepatik veya renal hastalığı olan hastalarda (%13,5) daha yüksektir.
Önerilen dozlarla kullanımda ortaya çıkan, dünya çapında kontrollü klinik deneylerde tespit
edilmeyen fakat pazarlama sonrası gözlem çalışmalarında tespit edilen advers reaksiyonlar ve
sıklıkları şu şekildedir:
Hepato-biliyer hastalıklar
Seyrek: Hepatik fonksiyon anormallikleri, hepatik bozukluk
Kas iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Seyrek: Miyopati, rabdomiyoliz
Pazarlama sonrası gözlem çalışmasında hospitalizasyon gerektiren yalnızca iki rabdomiyaliz
vakası rapor edilmiştir (hastaların %0,01’i).
Ayrıca, pitavastatin ile önerilen tüm kullanım dozları ile, talep edilmeden ulaşılan miyalji ve
miyopatiyi de kapsayan kas iskelet bozukluklarına dair pazarlama sonrası raporlar mevcuttur.
Akut börek yetmezliğini içeren veya içermeyen, fatal rabdomiyalizi de kapsayan;
rabdomiyoliz raporları da ayrıca mevcuttur. Talep edilmeden ulaşılan raporlarda aşağıdaki
istenmeyen etkiler de bildirilmiştir (sıklıklar, pazarlama sonrası çalışmalarda belirlenmiş olan
sıklıklara göre verilmiştir):
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Hipoestezi
Gastrointestinal hastalıklar
Seyrek: Abdominal rahatsızlık
Statin grubu etkileri
Aşağıdaki advers olaylar, bazı statinlerin kulanımı sonucu bildirilmiştir:
• Uyku bozuklukları (kabus görme dahil)
• Hafıza kaybı
• Seksüel disfonksiyon
• Depresyon
• Özellikle uzun süreli tedavi ile görülen, ender interstisyal akciğer hastalığı
• Diabetes Mellitus: Sıklığı risk faktörlerinin (açlık kan şekeri ≥ 5,6 mmol/L, Beden Kitle
Endeksi> 30 kg/m2, yüksek trigliserid değerleri, hipertansiyon geçmişi) varlığı veya
yokluğuna göre değişir.

Doz aşımı ve tedavisi
Doz aşımının spesifik bir tedavisi yoktur. Hasta semptomatik olarak tedavi edilmelidir ve
gerektiğinde destekleyici tedbirler alınmalıdır. Karaciğer fonksiyonu ve CK seviyeleri takip
edilmelidir. Hemodiyalizin faydalı olma ihtimali olasılık dışıdır.

PRATİN’in etki mekanizması:
Pitavastatin, kolesterol biyosentezinde hız kısıtlayıcı bir enzim olan HMG-CoA redüktazı
kompetitif olarak inhibe etmektedir ve karaciğerde kolesterol sentezini inhibe etmektedir.
Sonuç olarak karaciğerde LDL reseptörlerinin ekspresyonu artar, kandan dolaşımda olan
LDL’nin alımını tetiklenir, kandaki total kolesterol (TC) ve LDL-kolesterol (LDL-C) azalır.
Hepatik kolesterol sentezinin sürekli inhibisyonu kana VLDL sekresyonunu azaltır ve plazma
trigliserit (TG) seviyelerini düşürür.

PRATİN’in farmakoterapötik grubu ve ATC Kodu: HMG-CoA redüktaz inhibitörleri -C10AA08

Klinik etkililik
Primer hiperkolesterolemi ve karışık dislipidemisi olan toplam 1.687 hastada yapılan
kontrollü klinik çalışmalarda 1.239 hasta terapötik dozlarda pitavastatin almıştır (ortalama
başlangıç LDL-C yaklaşık 4,8 mmol/L) ve pitavastatin sürekli olarak LDL-C, TC, non-HDLC, TG ve Apo-B konsantrasyonlarını düşürmüş ve HDL-C ve Apo-A1 konsantrasyonlarını
yükseltmiştir. TC/HDL-C ve Apo-B/Apo-A1 oranları düşmüştür. LDL-C, 2 mg pitavastatin
alanlarda %38-39 ve 4 mg pitavastatin alanlarda %44-45 oranında düşmüştür. 2 mg
pitavastatin kullanan hastaların çoğu LDL-C (<3 mmol/L) için Avrupa Ateroskleroz
Topluluğu (EAS) tedavi hedefine erişmiştir.
Primer hiperkolesterolemi ve karışık dislipidemisi (ortalama başlangıç LDL-C yaklaşık 4,2
mmol/L) olan ileri yaştaki (65 yaş ve üzeri) 942 hastada yapılan kontrollü klinik bir çalışmada
434 hasta 1 mg, 2 mg veya 4 mg pitavastatin almıştır ve LDL-C değerlerini sırasıyla %31,
%39,0 ve %44,3 oranında düşürmüştür ve hastaların yaklaşık %90’ı EAS tedavi hedefine
ulaşmıştır. Hastaların yüzde seksenden fazlası eşzamanlı ilaç almaktaydı. Ama advers olay
insidansı tüm tedavi gruplarında benzerdi ve hastaların %5’ten daha azı advers olaylardan
ötürü çalışmayı bırakmıştı. Güvenlilik ve etkililik bulguları farklı yaş alt-gruplarında (65-69,
70-74 ve 75 yaş üzeri) benzerdi.
İki veya daha fazla kardiyovasküler risk faktörle primer hiperkolesterolemi veya karışık
dislipidemisi (ortalama başlangıç LDL-C’si 4,1 mmol/L) olan veya tip 2 diyabete ek olarak
karışık dislipidemisi (ortalama başlangıç LDL-C’si 3,6 mmol/L) olan toplam 761 hastada
yapılan (507’si pitavastatin 4 mg ile tedavi edilmiş) kontrollü klinik bir çalışmada yaklaşık
olarak hastaların %80’i EAS hedefine erişmiştir (riske bağlı olarak 3 veya 2,5 mmol). LDL-C
değerleri, söz konusu hasta gruplarında, sırasıyla %44 ve %41 oranında düşmüştür.
Primer hiperkolesterolemi ve karışık dislipidemide 60 haftaya kadar süren uzun vadeli
çalışmalarda, LDL-C’de sürekli ve stabil düşüşlerle ve HDL-C konsantrasyonlarının artmayı
sürdürmesi ile EAS hedefine ulaşma devam etmiştir. 12 haftalık statin tedavisini tamamlamış
1.346 hastanın dahil olduğu bir çalışmada (LDL-C’deki düşüş %42,3, EAS hedefine ulaşma
%69, HDL-C yükselmesi %5,6), tedaviye 4 mg pitavastatin ile 52 hafta devam edilmesini
takiben LDL-C’deki düşüş %42,9, EAS hedefine ulaşma %74 ve HDL-C yükselmesi
%14,3’tür.
Japonya’da yürütülmüş 2 yıllık gözlem çalışması uzatılarak
hiperkolesterolemisi olan ve 1 mg, 2 mg ve 4 mg pitavastatin ile 2 yıl süreyle tedavi gören
6.582 hasta, tedavilerine 3 yıl daha devam etmiştir (toplamda 5 yıl). Bu 5 yıl devam eden
çalışma sırasında, LDL-C düşüşü (-%30,5) 3 aydan itibaren görülmeye başlanmıştır. HDL-C
değerleri 3. ayda %1,7 oranında artmış 5 yılda %5,7 yükselmiştir. Başlangıçta daha düşük
HDL-C değerleri (<40 mg/dL) olan hastalarda HDL-C seviyelerinde artış daha fazla olmuştur;
örneğin serum seviyeleri 3. ayda %11,9 iken 5 yıl sonra %28,9’a yükseldiği gözlenmiştir.
Ateroskleroz
Pitavastatin 4 mg ve 20 mg atorvastatin ile 8-12 ay boyunca tedavisinin, akut koroner
sendrom için perkütanöz koroner girişim geçirecek 251 hastada, intravasküler ultrason
kılavuzluğunda, koroner plak hacmi üzerindeki etkinliğin karşılaştırıldığı JAPAN-ACS
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada plak hacminde her iki tedavi için ortalama %17
oranında (pitavastatin ile %-16,9± 13,9 ve atorvastatin ile %-18,1±14,2) düşüş görülmüştür.
Pitavastatin ve atorvastatin arasında eşit etkinlik kanıtlanmıştır. Her iki durumda da plak
regresyonu, negatif damar remodelling ile ilişkili bulunmuştur (113’ten 105,4 mm3
). Bu çalışmada plasebo kontrollü çalışmalardaki bulguların aksine, LDL-C düşüşü ve plak
regresyonu arasında belirgin bir korelasyon olmamıştır.
Mortalite ve morbidite üzerine yararlı etkileri değerlendirilmemiştir.
Diabetes Mellitus
Açık etiketli, prospektif kontrollü çalışmada bozulmuş glukoz toleransı olan 1.269 Japon
hasta yaşam tarzı değişikliklerine pitavastatin 1 mg/gün veya pitavastatin 2 mg/gün ilave
edilerek ya da ilave edilmeyerek randomize edilmiştir. 2,8 yıl sonunda, kontrol grubundaki
hastaların %45,7’sinde diyabet gelişmiş, bu oran pitavastatin grubunda %39,9 olmuştur, risk
oranı 0,82 [%95 GA 0,68-0,99].
En az 12 hafta süren, randomize, kontrollü, çift-körlü çalışmalara dahil edilen, diyabeti
olmayan 4.815 hastanın meta-analizi gerçekleştirilmiştir (ortalama takip süresi 17,3 haftadır
[SS 17,7 hafta]). Çalışmada, pitavastatinin yeni diyabet gelişme riski üzerine nötr bir etkisi
olduğu gösterilirken (kontrol grubundaki hastaların %0,98’i, pitavastatin grubundaki
hastaların %0,50’sinde diyabet gelişmiştir, rölatif risk 0,70 [%95 GA 0,30-1,61]) kontrol
grubundaki hastaların %6,5’i (103/1579) plasebo ile, diğerleri atorvastatin, pravastatin ve
simvastatin dahil diğer statinler ile tedavi edilmiştir.
Pediyatrik popülasyon
Yüksek-risk hiperlipidemisi olan (açlık plazma LDL-C seviyeleri ≥160 mg/dL (4,1 mmol/L)
veya ek risk fakörlerinin mevcut olduğu durumlarda LDL-C ≥130 mg/dL (3,4 mmol/L))
çocuk ve adolesan hastalarda (6 yaş ve üzeri hastalar ile 17 yaşından küçük hastalar)
gerçekleştirilen çift-körlü, randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü NK-104-4.01EU isimli
çalışmada, hastalar (n=106; 48 erkek ve 58 kız) 12 hafta boyunca pitavastatin 1mg/gün,
2mg/gün, 4mg/gün veya plasebo almıştır. Çalışmaya başlarken hastaların çoğunluğuna
heterozigot ailesel hiperkolesterolemi tanısı konmuş; hastaların ortalama %41’i 6 yaş ile 10
yaşından küçük olmuş ve sırasıyla %20, %9, %12 ve %9’u Tanner evre II, III, IV ve V
olmuştur. Ortalama LDL-C, pitavastatin 1, 2 ve 4 mg ile sırasıyla % 23,5, % 30,1 ve % 39,3
azaldı; plasebo için bu oran % 1,0 olarak bulunmuştur.
NK-104-4.02EU isimli 52 haftalık, açık etiketli, uzatılmış, güvenlilik çalışmasında (12
haftalık plasebo kontrollü çalışmadan 87 hasta dahil; n = 113, 55 erkek ve 58 kız), yüksek
riskli hiperlipidemisi olan çocuk ve adolesan hastalara (17 yaşında küçük, 6 yaş ve üzeri
hastalar) 52 hafta boyunca pitavastatin verilmiştir. Tüm hastalar tedaviye günde 1 mg
pitavastatin ile başlamış ve pitavastatin dozu, 4. ve 8. haftalarda ölçülen LDL-C seviyeleri
esas alınarak optimum bir LDL-C tedavi hedefi <110 mg/dL (2,8 mmol/L)’ye ulaşmak için 2
mg ve 4 mg’a titre edilmiştir. Çalışmaya başlarken hastaların ortalama %37’si 6 ile 10 yaş
arasında ve sırasıyla ortalama %22, %11, %12 ve %13’ü Tanner evre II, III, IV ve V
olmuştur. Hastaların çoğunluğunda (n = 103) pitavastatin dozu günde 4 mg’a kadar titre
edildi. Ortalama LDL-C, 52. haftanın sonunda % 37,8 azaldı. 52. haftada toplam 47 hastada
(% 42,0) American Heart Association (AHA) minimal LDL-C hedefi olan <130 mg / dL’ye
ve 23 hastada (% 20,5) AHA ideal LDL-C hedefi olan <110 mg / dL’ye ulaşıldı. 52. haftanın
sonunda ortalama LDL-C’de düşüş: 6 yaş ve üzeri ile 10 yaşından küçük yaş aralığında
%40,2 (n=42), 10 yaş ve üzeri ile 16 yaşından küçük yaş aralığında %36,7 (n=61) ve 16 yaş
ve üzeri ile 17 yaşından küçük yaş aralığında %34,5 (n=9) oranında olmuştur. Hasta
cinsiyetinin terapötik yanıt üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 52. hafta
sonunda ortalama TC % 29,5 ve ortalama TG % 7,6 azalmıştır.
Avrupa İlaç Ajansı Pediyatrik Komitesi, 6 yaşın altındaki çocuklarda ve her yaştaki çocuğun
homozigot ailesel hiperkolesterolemi tedavisinde çalışma sonuçlarının sunulması
yükümlülüğünden vazgeçmiştir.
Farmakokinetik özellikler

Emilim:
Pitavastatin üst gastrointestinal sistemden hızla emilir ve oral uygulama sonrasında 1 saat
içinde pik plazma konsantrasyonlarına erişilir. Emilim yiyecekten etkilenmez. Değişmemiş
ilaç enterohepatik dolaşıma girer ve jejunum ve ileumdan iyi bir şekilde emilir. Mutlak
biyoyararlanımı %51’dir.
Dağılım:
Pitavastatin insan plazmasında %99’dan daha fazla, başlıca albumine ve alfa 1-asit
glikoproteini olmak üzere, proteine bağlanır. Ortalama dağılım hacmi 133 L’dir. Pitavastatin,
OATP1B1 ve OATP1B3 gibi mekanizmalarla etki ve metabolizma bölgesi olan hepatositlere
aktif olarak taşınır. Plazma EAA değeri, en düşük ve en yüksek değerler 4 kat fark edebilecek
kadar çeşitlilik göstermektedir. SLCO1B1 (OATP1B1’i sentezleyen genler) ile yapılan
çalışmalar, bu genin polimorfizminin EAA değerlerinde yüksek çeşitliliğe sebep olabileceğini
göstermiştir. Pitavastatin, P-glikoproteinin bir substratı değildir.
Metabolizma:
Değişmemiş pitavastatin, plazmadaki baskın ilaç parçasıdır. Ana metabolit inaktif laktondur
ve UDP glukuronosiltransferaz (UGT1A3 ve 2B7) tarafından ester tipi pitavastin glukuronid
konjugatı yoluyla oluşur. 13 insan sitokrom P450 (CYP) izoformları kullanılan in vitro
çalışmalar CYP ile pitavastatin metabolizmasının minimal olduğunu göstermiştir. CYP2C9
(ve daha az miktarda CYP2C8) pitavastatinin minör metabolitlere metabolize olmasından
sorumludur.
Eliminasyon:
Değişmemiş pitavastatin hızla karaciğerden safraya atılır ancak enterohepatik dolaşıma girer
ve bu da etki süresine katkıda bulunur. Pitavastatinin %5’den azı idrarla atılır. Plazma
eliminasyon yarılanma ömrü 5,7 (tek doz) ila 8,9 saat (kararlı hal) arasında değişir ve
geometrik ortalama klirensi tek doz sonrası 43,4 L/h’dir.
Besinlerin etkisi:
Pitavastatinin maksimum plazma düzeyi yağ oranı yüksek öğünle birlikte alındığında %43
oranında düşmüştür, ancak EAA değerinde değişiklik olmamıştır.
Hastalardaki karakteristik özellikler

Sağlıklı erkek ve kadın gönüllülerin karşılaştırıldığı bir farmakokinetik çalışmada, pitavastatin
EAA kadınlarda 1,6 misli yüksektir. Bu durum klinik çalışmalarda kadınlar için pitavastatinin
güvenlilik ve etkinliğini etkilememiştir.

Japon ve beyaz sağlıklı gönüllüler arasında yaş ve vücut ağırlığı hesaba katıldığında
farmakokinetik profil açısından fark bulunmamaktadır.
Orta dereceli renal hastalığı olan ve hemodiyalizde olan hastalarda EAA değerlerindeki artış
sırasıyla 1,8 ve 1,7 mislidir.
Hafif (Child-Pugh A) hepatik bozukluk olan hastalarda EAA sağlıklılara oranla 1,6 misli
yüksektir. Orta (Child-Pugh B) hepatik bozukluk olan hastalarda EAA sağlıklılara oranla 3,9
misli yüksektir. Hafif ve orta dereceli hepatik bozukluk olan hastalarda doz kısıtlaması
önerilir. Şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda, PRATİN
kontrendikedir.
Çocuklarda ve adolesanlarda farmakokinetik veriler sınırlıdır. NK-104-4.01EU çalışmasında
seyrek numuneleme, dozdan 1 saat sonra pitavastatin plazma
konsantrasyonları üzerinde doza bağlı bir etki ortaya koymuştur. Ayrıca, dozdan 1 saat
sonraki konsantrasyonun vücut ağırlığı ile ters orantılı olduğu ve çocuklarda yetişkinlerden
daha yüksek olabileceğini gösteren belirtiler mevcuttu.
Sağlıklı genç ve yaşlı gönüllülerin (65 yaş ve üzeri) karşılaştırıldığı bir farmakokinetik
çalışmada, pitavastatin EAA yaşlılarda 1,3 misli yüksektir. Bu durum klinik çalışmalarda ileri
yaştakiler için PRATİN’in güvenlilik ve etkinliğini etkilememiştir.
Klinik öncesi güvenlilik verileri
Non-klinik veriler, güvenlik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite ve
karsinojenik potansiyel üreme toksisitesinin konvansiyonel çalışmalarında insanlar için özel
bir zarar açığa çıkarmamıştır. Günlük maksimum 4 mg pitavastatin uygulanan yetişkin
insanlar ile maymunlar karşılaştırıldığında, maymunlarda daha fazla renal toksisite belirtisi
tespit edilmiştir ve pitavastinin üriner atılımı, maymunlarda diğer hayvan türlerine oranla
daha yüksektir. Karaciğer mikrozomları ile gerçekleştirilen in vitro çalışmalar maymuna özgü
bir metabolitin bu durumda etkili olabileceğini göstermiştir. Maymunlarda gözlemlenen renal
etkiler ve insanlar arasında klinik ilişki kurulması uygun değildir, buna rağmen renal advers
etkilere dair potansiyel tamamen göz ardı edilemez.
Pitavastatin fertilite veya üreme performansı üzerine etkiye sahip değildir ve teratojenik
potansiyel kanıtı yoktur. Ancak maternal toksisite yüksek dozlarda görülmüştür. Sıçanlarda
yapılan bir çalışma 1 mg/kg/gün dozlarda (EAA bazında, insanlarda uygulanan maksimum
dozun yaklaşık olarak 4 katı), doğuma yakın zamanda veya doğumda fetal ve neonatal ölüme
eşlik eden maternal mortaliteyi göstermiştir. Juvenil hayvanlarda çalışmalar yapılmamıştır.

PRATİN’in raf ömrü 24 aydır.

Saklamaya yönelik özel uyarılar: PRATİN 2 mg film kaplı tablet’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği: PRATİN 2 mg film kaplı tablet, 30 film kaplı tablet bulunan beyaz opak PVC-PE-PVDC folyo / alüminyum blister ve karton kutu şeklinde ambalajlanmıştır.

PRATİN 2 mg film kaplı tablet’in ruhsat sahibi:
NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Şti.
Ümraniye 34768 İSTANBUL
Tel: (216) 633 60 00
Fax: (216) 633 01-02

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir