Oxysept{Oxysept-1} Prospektüsu

Oxysept
{Oxysept-1}

Diğer»Kontakt Lens Çözeltisi

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Normal yumuşak ve yüksek oranda su içeren lenslerde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Bilinen bir kontrendikasyonu tesbit edilmemiştir.

Uyarılar/Önlemler:

Lensler hiçbir zaman protein temizleme işleminden sonra direkt göze uygulanmamalı, daima önce durulanıp sonra dezenfekte edilmelidir. Protein temizleme çözeltisi veya Oxysept-1 katiyen göze temas ettirilmemelidir. Kontaminasyon olmaması için damlatma uçlarına dokunulmamalıdır. Lensler tükürük ile ıslatılmamalı, temizlerken kesinlikle musluk suyu kullanılmamalıdır. Her zaman yeni çözelti kullanıp, kullandıktan sonra hemen dökülmelidir. Lensler 12 saatten fazla Protein temizleme çözeltisinde bırakılmamalıdır. Protein temizleme tabletlerini eritmek için kesinlikle musluk suyu kullanılmamalıdır. Aksi halde lenslerin üzerinde renklenme ve lekelenme meydana gelebilir. İrritasyon (tahriş) halinde lensler, çıkartılıp doktora danışılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Günlük bakım: Lensler en az 20 dakika tercihen bütün gece Oxysept -1 içinde tutulur. Daha sonra Oxysept-2 ile nötralize edilir. Kısa bir süre çalkalanır. Haftalık bakım: Protein temizlenmesi yapılacak plastik kaplar işaretlenmiş noktaya kadar Oxysept-2 veya allergan Preserved Saline Solution ile doldurulur ve birer protein temizleme tableti atılır. 2 saati geçmemek şartı ile en az 15 dakika, protein tabletlerinin çözündüğü kaplarda tutulur. Lensler kaplardan alınıp Oxysept-2 ile iyice yıkanır ve normal günlük bakıma geçilir. Kontakt lensler hiçbir zaman Oxysept-1 ile birilikte göze uygulanmamalıdır. Önce Oxysept-2 ile tarif üzerine nötralize edilip ondan sonra uygulanmalı nötralize edilmediği konusunda şüphe varsa tekrar nötralize edilmelidir.

Üretici Firma:

Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar
Telefon:

Oxysept{Oxysept-1}

prospektüsü,
Oxysept{Oxysept-1}

yan etkileri,
Oxysept{Oxysept-1}

neye iyi gelir,

Oxysept{Oxysept-1}

hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir