Luveris 75 Iu 1 Flakon Prospektüsu

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar » Gonadotropinler » Lutropin Alfa

Formülü:

Lutropin alfa (rekombinant LH), 3.4 mcg (75 IU’ye eşdeğer)

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

FSH preparatları ile birlikte, ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişmenin stimülasyonunda.

Kontrendikasyonları:

Yumurtalık, göğüs ve rahim kanseri, hipotalamus ve hipofiz tümörleri, polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti ile nedeni bilinmeyen jinekolojik kanamalarda

Uyarılar/Önlemler:

Epilepsi, astım, migren ve kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Depresyon ortaya çıkması ilacın kesilmesini gerektirir. Önceden mevcut porfirya belirtilerini kötüleştirebilir.Bu nedenle, bu gibi hastalarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Enjeksiyon yerinde reaksiyon, ovaryen hiperstimülasyonu, tromboemboli, adneksal torsiyon, hemoperitonyum, ektopik gebelik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ovaryen kist ve meme ağrısı gibi.

İlaç etkileşimleri:

Diğer intravajinal preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Tavsiye edilen doz, 75-150 IU FSH ile birlikte 75 IU (1 flakon)’dir.Subkutan yolla uygulanır. FSH doz artışı gerekiyorsa,7-14 gün aralarla 37.5-75 IU artışlarla olmalıdır. Herhangi bir siklusta stimülasyon süresi 5 haftaya kadar uzatılabilir.Son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra 5.000-10.000 IU hCG uygulanır.

İthalatçı Firma:

Merck İlaç Ecza Kimya Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: (212) 290 34 70

Luveris 75 Iu 1 Flakon
prospektüsü, Luveris 75 Iu 1 Flakon
yan etkileri, Luveris 75 Iu 1 Flakon
neye iyi gelir,
Luveris 75 Iu 1 Flakon
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir