Hypnomidate 2 Mg /10 Ml 5 Ampul Prospektüsu

Sinir Sistemi » Anestezik İlaçlar » Genel Anestezikler » Diğerleri » Etomidat

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İlaç genel anestezinin indüksiyonu ve idamesi için kullanılır. İdame, inhalasyon anesteziği kullanılmaksızın veya düşük düzeyde inhalasyon anesteziğiyle birlikte kullanımıyla mümkün olur. İlaç, genel ve lokal anestezide kullanılabilir. İndükasyon ajanı olarak ilaç, kısa teşhis amaçlı müdehalelerde ve rezidüel semptomlar olmadan hızlı uyanmanın istendiği durumlarda özellikle uygundur. Etomidat, hemodinamik parametreler üzerinde çok hafif etkili olduğu için, özellikle kalp ameliyatlarında ve kardiyak sorunlu hastalarda endikedir. Epilepsi, glakom, porfiri ve habis hipertermi hikayesi olan hastalarda etomidat anestezisi ek bir risk oluşturmadan uygulanabilir.

Kontrendikasyonları:

Bilinen bie kontrendikasyonu bulunmamaktadır. Etomidat’a hipersensitivitesi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

İlaç ile indüksiyonda bazen kan basıncında hafif ve geçici düşüş görülebilir.
Hipotansiyonun sorun yaratabileceği düşkün hastalarda aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1- İndüksiyondan önce dolaşım sistemini doyurmak için bir infüzyon başlatılmalıdır.

2- Diğer indükleyici ajanların kullanımı mümküm olduğu kadar kısıtlı tutulmalıdır.

3- İndüksiyon hasta yatar durumdayken yürütülmelidir.

4- İlaç yavaş zerkedilmelidir.

Etomidat infüzyondozlarında, ACTH enjeksiyonuna cevap vermeyen düşük serum kortizol düzeyleri bildirilmiştir. Bu durum, kortikosteroid telafi tedavisinin önerildiği adrenokortikal fonksiyonları azalmış hastalarda, örneğin sepsis veya yoğun bakım tedavisi gibi kritik durumlarda önemlidir.
Konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından sadece klinikte kullanılmamalıdır.

Gebelerde kullanımı :
Gebelerde kullanımından önce, yararı, muhtemel riskler karşısında tartılmalıdır.

Laktasyonda kullanımı :
Emziren kadınlarla ilgili elimizde spesifik bir bilgi bulunmamaktadır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Özellikle premedikasyon için bir ilaç uygulanmadığı durumlarda bir veya bir kaç kas grubunda spontan hareketler oluşabilir. Bu hareketler subkortikal dizinhibisyon nedeniyledir. Bu durum ilaç ile indüksiyondan 1-2 dk. önce düşük dozda Fentanyl-Janssen, veya diazepam verilerek önlenebilir. Bazen, ilaç enjeksiyonuna bağlı olarak, özellikle küçük bir damara verildiğinde venöz ağrı görülebilir. Beklenmeyen bie etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

İlaç ile anestezini indüksiyonu: İlaç ampulleri kullanma hazır çözelti içerirler. 10 ml.lik bir ampul 20 mg etomidat içerir. İlac’ın etkili hipnotik dozu kilo başına 0.3 mg.dır. Dolayısıyle bir erişkinde, 4-5 dk.lık uyku için bir ampul genellikle yeterlidir. Gerekirse bu doz vücut ağırlığına uygun olarak düzenlenebilir. İlaç yavaş olarak, damar içine zerkedilir. İlac’ın analjezik etkisi olmadığı için enjeksiyonundan 1-2 dk. önce damar içine 1-2 ml Fentanyl-Janssen zerkedilmesi tavsiye olunur.

İthalatçı Firma:

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (412) 223 40 99

Hypnomidate 2 Mg /10 Ml 5 Ampul
prospektüsü, Hypnomidate 2 Mg /10 Ml 5 Ampul
yan etkileri, Hypnomidate 2 Mg /10 Ml 5 Ampul
neye iyi gelir,
Hypnomidate 2 Mg /10 Ml 5 Ampul
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir