EVAXMUS 5 mg tablet

Endikasyon Bilgisi : İlacın aktif maddesi Erolimus‘tur. EVAXMUS 5 mg tablet, bir kanser ilacıdır ve tümöre kan akımını azaltır, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını yavaşlatarak etkisini gösterir. EVAXMUS, mide, bağırsak ve akciğer kaynaklı ileri evre nöroendokrin tümörlerin tedavisi ile hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü- damar oluşumunu arttıran büyüme faktörü) hedefli tedavi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren yayılmış böbrek kanseri olan hastaların tedavisinde kullanılır aynı zamanda EVAXMUS, hormon reseptörü pozitif, HER2/neu reseptörü negatif (kanser hücresinde bulunan ve patoloji raporunuzda yer alan belirteçler) ilerlemiş meme kanserli menopoz sonrası (postmenopozal) kadınlarda aromataz inhibitörü (eksemestan) ile kombinasyon halinde, önceki endokrin tedavisinden sonra kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir