DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

İlacın içinde bulunan Fentanil,  ağrı kesici bir maddedir. DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER, üzerinde ilaç adı, miktarı ve renkli mürekkep ile sınırı bulunan, yuvarlak köşeli yarı saydam, dikdörtgen biçimli ve yapışkan yüzeylidir.  2 yaş ve üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde şiddetli ağrılarda güçlü etkiye sahip DUROGESİC Flaster, süreğen ağrıların idame tedavisi için kullanılmaktadır.

 

DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın uygulandığı yerde kaşıntı, kızaraklık ya da döküntü oluşabilir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ancak  derinizde bu istenmeyen etkiler devam eder tahrişler kötüleşirse, hekiminizle görüşünüz.
 2. Bu Flasterin sürekli olarak kullanılması bağışıklığa sebep olabilir.
 3. Eğer başka bir ağrı kesiciden,  bu ilaca geçiş yaparsanız veya DUROGESIC kullanmayı
  aniden bırakırsanız bulantı, kusma, ishal, anksiyete veya titreme gibi yoksunluk semptomları ortaya çıkabilir. Hamilelikte sürekli kullanıldığında, yeni doğan bebekte bu semptomların geliştiği gözlemlenmiştir.
 4. Kullanılmayan veya kullanılmış flasterleri etrafınızdaki kişilerle paylaşmamalısınız, bilhassa çocuklardan uzak tutulmalı yanlışlıkla çocuğa yapışırsa bu durum hayati tehlikeye varabilecek sonuçlar doğurabilir. Kullanılmamış flasterler, yapışkan kısımlarını birbirine yapıştırarak  sıkıca ortadan ikiye katlayınız ve kendi torbasına koyunuz.  Atılıncaya kadar, başta çocuklar olmak üzere, başkalarının göremeyeceği ve ulaşamayacağı
  yerde saklayınız.
 5. Uzun süre kullanıldığında vücutta alışkanlığa sebep olacağından, flasterlerin kullanımını hekime sormadan bırakmayınız. Eğer kendi kendinize ilacı kullanmayı keserseniz, hekime sormadan tekrar kullanmayınız. Çünkü hekiminiz başlangıç dozunu belirlemesi gerekmektedir.
 6. Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında DUROGESIC Flaster kullanılması gereken miktar hekim tarafından belirlenecektir.

 

Emzirme ve hamilelik döneminde iseniz,

 1. Bu ilacın hamilelikte kullanılmasına ait  kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.  Anestetik olarak I.V verildiğinde fentanilin plasentadan geçtiği saptandığından, gebelik döneminde annenin bu ilacı uzun süreler uygulaması sonucu  doğum sonrası bebekte yoksunluk sendromu gözlenmiştir. Gebelik döneminde çok lüzumlu olmadıkça DUROGESİC Flaster uygulanmamalıdır. Doğum anında ağrı kesici olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Zira bebekte solunum problemlerine yol açabilir.
 2. Emzirme döneminde emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer, bu dönemde kullanılması gerekiyorsa flasterin çıkarılmasından sonraki 72 saatlik bir zamandan sonra bebeğinizi emzirebilirsiniz.

 

DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER sizi uykulu hissettiren aşağıdaki ilaçların etkisini artırabilir:

 1. Diğer güçlü ağrı kesici ilaçlar (ağrı ve öksürük için kullanılan kodein gibi opioidtipi ilaçlar), Propofol, etomidat gibi ameliyat sırasında sizi uyutmak için kullanılan genel anestezikler,  Süksametonyum, veküronyum gibi kas gevşeticiler, Lorezepam, midazolam gibi uyku ilaçları, Sitalopram, bupropiyon gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Difenhidramin, klorfeniramin gibi alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, Hidroksizin, alprazolam, klordiazepoksit gibi anksiyete (endişe) ve risperidon, ketiapin, klozapin gibi psikoz (düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihinsel hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar, Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan klonidin gibi ilaçlar.
 2. Bazı depresyon ya da psikoz tedavisinde kullanılan ilaçları kullanıyorsanız yan etki tehlikesi artmaktadır. DUROGESİC Flaster bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve zihinsel durum değişiklikleri [örn., ajitasyon (huzursuzluk), halüsinasyonlar (gerçek olmayan şeyleri görme ya da işitme), koma] ve 38°C’nin üzerinde vücut sıcaklığı, kalp hızında artış, düzensiz kan basıncı ve reflekslerin artışı, kas sertliği, koordinasyon eksikliği ve/veya mide-bağırsağa ilişkin belirtiler (örn., bulantı, kusma, ishal) gibi başka etkiler yaşayabilirsiniz. Hekiminiz DUROGESİC Flasterin sizin için uygun olup olmadığı hakkında bilgi verecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, bu hususta hekiminizle görüşmelisiniz.

 

DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER’ in Kullanım Şekli :

 1. Flasterin dozajı ağrının şiddetine göre kişisel olarak ayarlanmalı ve  kullanımdan sonra düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmelidir. Etkili en düşük doz uygulanması önemlidir.
 2. Flasterler yaklaşık olarak saatte 12, 25, 50, 75 ve 100 mikrogram fentanili sistemik dolaşıma salmak üzere hazırlanmıştır.
 3. Ağrının şiddeti, hastanın genel durumu ve daha önce aldığı ağrı kesici ilaçlar da göz önünde bulundurarak hekim tarafından tedaviye başlama dozu belirlenir.
 4. Erişkinlerde opioidlere tolerans gelişmiş hastalar: Opioidlere tolerans gelişmiş hastaları, oral veya parenteral opioidlerden DUROGESIC uygulamasına geçirmek için, eşdeğer analjezik potens dönüşüm tablosuna göre
  hareket edilmelidir. Hastanın cevabı ve ilave analjezik gereksinimine bağlı olarak en düşük uygun DUROGESIC dozuna ulaşabilmek için doz, gerektiğinde 12 veya 25 mcg/saat’lik artışlarla yukarı veya aşağı yönde titre edilmelidir.
 5. Her bir flasterde 3 gün (72 saat) yetecek miktarda ilaç bulunmaktadır.
  • Başka bir şekilde söylenmediği takdirde, DUROGESIC flasterin 72 saatte (3 gün) bir  ve aynı saatlerde değiştirilmelidir. Flasteri ne zaman değiştireceğinizi hatırlamak için flasteri kullandığınız tarihi, günü ve saati yazınız.
 6. Flasteri uygulama            Flasteri değiştirme
  Pazartesi                                Perşembe
  Salı                                             Cuma
  Çarşamba                             Cumartesi
  Perşembe                                 Pazar
  Cuma                                    Pazartesi
  Cumartesi                                 Salı
  Pazar                                     Çarşamba
 7. Erişkinler: Flaster üst gövdeye ya da kolun düz bir bölümüne yapıştırılır. Aynı yere ardı ardına 2 defa kullanılmamalıdır.
 8. Ufak çocuklarda, çocuğun flasteri çıkarma riskine karşı sırtın üst bölümüne yapıştırılabilir. Flasterin çıkıp çıkmadığının kontrolü sık sık yapılmalıdır. Çocuğun flasteri çıkarıp ağzına götürmemesi için gerekli tedbirler alınmalı, çünkü bu yaşamı tehdit edici ya da ölümcül olabilir.
 9. Çocuklar ilk flasterin ve en yüksek doz kullanılmasından sonra 2 gün boyunca gerek aile gerekse hekim tarafından yakınen takip edilmelidir.
 10.  İlacın en iyi faydayı göstermesi biraz zaman alabilir. Bu nedenle, flasterler etkili olana kadar çocuğunuz için başka ağrı kesiciler kullanmanızı tavsiye edebilir.
 11. Flasterler aynı yere ardı ardına 2 defa kullanılmamalıdır.
 12. Uygulanacak cilt bölgesinin eklem bölgesi, tüylü, kesik veya tahrişli cilt bölgesi olmamasına özen gösteriniz. Eğer uygulanacak yerde tüy var ise, cildin tahriş olmaması için tıraş etmeyiniz. Tüyleri deriye mümkün olduğu kadar yakın mesafeden keserek yok ediniz.
 13. Flasteri uygulanmadan önce cildin temizlenmesi gerekli ise soğuk suyla cildinizi temizleyiniz. Sıcak suyla duş alınmamalıdır. Temizleme sırasında sabun ya da herhangi bir temizlik ürünü, krem, yağ, nemlendirici ya da pudra kullanılmamalıdır. Cilt tamamen kurutulup, cildin temiz ve serin olması sağlanmalıdır. Flaster poşetini kesiniz ve poşeti 2 yanından tutup ayırınız. Flasteri çıkarıp bekletmeden kullanınız. Kullanılmış flasteri atmak için boş poşeti saklayınız. Her bir flaster sadece 1 defa kullanılmalıdır. Uygulamaya hazır olmadan flaster poşetinden çıkartılmamalıdır. Hasarlı olup olmadığı incelenerek, flasterde bölünme, kesik veya hasar var ise kullanılmamalıdır.  Flaster kesinlikle bölünmemeli ya da kesilmemelidir.
 14. Parlak plastik tabanı flasterin merkezinden dikkatlice soyun. Flasterin yapışkan tarafına
  dokunmadan, yapışkan kısmı derinizin üzerine yapıştırın. Tabanın diğer kısmı çıkarıp, avuç içiyle tüm flasteri deriye bastırınız. En az 30 saniye bu şekilde tutunuz. Bilhassa kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz.
 15. Flasterin atılması: Flasteri çıkarır çıkarmaz, yapışkan kısımları birbirine yapışacak şekilde ortadan katlayın ve tekrar orijinal poşetine koyup eczacınızın söylediği gibi atınız.  Kullanılmış flasterleri çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayın; kullanılmış flasterler bile çocuklara zarar verebilecek bir miktar ilaç içerebilir ve bu ölümcül olabilir
  5. Flastere dokunduktan sonra muhakkak yalnızca temiz su kullanarak ellerinizi yıkayınız.

 

 

DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER Yan Etkileri :

 1. Kendinizi her zamankinden daha uykulu ya da sersemlemiş olarak hissederseniz, nefes alıp vermeniz her zamankinden daha yavaş ya da zayıf hale gelirse, flasteri kullanan kişiyi olabildiğince hareket ettirin ve konuşturun. Çok seyrek olarak soluk alıp vermenizle ilgili bu zorlanmalar özellikle daha önceden opioid grubundan güçlü ağrı kesicileri (DUROGESIC veya morfin gibi) hiç kullanmamış kişilerde yaşamı tehdit edebilen boyutlarda olabilmekte hatta ölüme neden olabilmektedir.
 2. Yüzünüzde ya da boğazınızda aniden şişlik, cildinizde aniden ağır bir tahriş, kızarma ya da kabarma olması; bu belirtiler ağır bir alerjik tepkiyi gösterebilir.
 3. Havale ya da nöbet geçirme, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı (Yaygın değildir, en fazla 100 hastadan 1’inde
  görülebilir). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin bu ilaca karşı ciddi alerjiniz var olduğunu göstermektedir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 4. Çok yaygın: Mide bulantısı, kusma, kabızlık, Uyku hali (somnolans), sersemlik, baş ağrısı, baş dönmesi
 5. Yaygın: depresyon, iştahın azalması, uyuma zorluğu, alerji, kaygı, endişe ve zihin bulanıklığı, gerçekte olmayan şeyleri görme ve hissetme, olmayan sesleri duyma (halüsinasyonlar), istem dışı kas kasılmaları, karıncalanma veya uyuşma, vertigo (baş dönmesi), düzesiz kalp ritmi, ağız kuruluğu, karın ağrısı, mide ekşimesi, hazımsızlık, terleme, yüksek tansiyon, ciltte kaşıntı, döküntü veya kızarıklık,  idrar yapma zorluğu, diyare, halsizlik, vücut ısısında düşme, halsizlik, el ve ayaklarda bileklerde şişlik, nefes almada güçlük.

 

İlaç Etken Maddesi: Fentanil
İlaç Marka İsmi: DUROGESİC 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER
DUROGESİC 12 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER
DUROGESİC 25 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER
DUROGESİC 50 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER
DUROGESİC 75 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER

 

Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir