Cytamen{150 Ml Şişe şurup} Prospektüsu

Cytamen
{150 Ml Şişe şurup}

Diğer»Vitamin (B12 vitamini)

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

B12 vitamini gereksinimlerinde kullanılır. Konjenital transkobalamin II yetmezliğinde, megaloblastik anemi, pernisiyoz anemi, profilaktik olarak total gastroktemiden sonra, total ileal rezeksiyondan sonra, uzun süren nitrik oksitanestezisiinden sonra endikedir.

Kontrendikasyonları:

Gebelikte ve Cymevene’e veya asiklovir’e aşırı duyarlı oldukları bilinene hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

B12 vitaminiyle aneminin tedavisi sırasında folik asit, demir ve potasyum tuzları vermek gerekebilir. Metformin, potasyum sitrat, kalsiyum glukonat, koltisin ve PAS’la birlikte kullanılmaz. Işıktan korunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Cymevene ile tedavi edilen hastalarda sık olarak hem nötropeni, hem de trombositopeni gözlenmiştir. Hastaların % 3’ünde anemi, %2 ‘sinde eozinofili meydana gelmiştir. Hastaların % 2 ‘sinde en çok rapor edilen olaylar ateş, döküntü ve anormal karaciğer fonksiyon testleridir. Hastaların % 2’sinde de yüksek BUN veya serum kreatinini rapor edilmiştir.
Diğer yan etkileri :
Genel : kırıklık, sepsil, fasiyal ödem, boğaz ağrısı, burun kanaması.
Kardiyavasaküler : senkop, hipotansiyon, taşikardi, hipertansiyon, kanama, ödem, aritmi, göğüs ağrısı, kalp durması, miyokard enfaktüsü, flebit.
Merkezi sinir sistemi : Çok çeşitli ve geniş çapta MSS olayları kaydedilmiştir: Baş ağrısı ve baş dönmesi, eksitabilitede artış, eksitabilitede azalma, düşünce bozuklukları ve ataksi, parestezi ve nöbetler dahil nörolojik fenomenler. Toplam olarak; MSS olayları, hastaların % 5’inde görülmüştür.
Özel duyular : Sağırlık, retina dekolmanı.
Sindirim sistemi : karın ağrısı, tokluk hissi, anoreksi, konstipasyon, diyare, hemoraji, melana.
Metabolik / Beslenme ile ilgili düzensizlikler : Asidoz, plazmada alkalen fosfataz, bilirubin, LDH, AST seviyelerinde artış, glikoz, potasyum veya tuz seviyelerinde azalma.
Kas ve İskelet ile ilgili bozukluklar : eklem romatizması, miyalji, kas seğirmesi.
Solunum sistemi : astım, öksürük, dispne.
Deri ve Saç : kaşıntı, ürtiker, alopesi.
Ürogenital sistem : anüri, hematüri, idrar tutamama.
Enfüzyon Yeri Reaksiyonları : hipersensitivite, enflamasyon, ağrı.

İlaç etkileşimleri:

Gansiklovirin plazma proteinlerine bağlanması yaklaşık % 1-2 olup, bağlanma yeri değiştirilmesi şeklinde ilaç etkileşimleri beklenmemektedir. probenesit ve renal tübüler sekresyon veye emilimi inhibe eden diğer ilaçlar; gansiklovir’in renal klirensini düşürebilir, plazma yarı ömrünü uzatabilir. Ayrıca kemik iliği, spermatogenia ve deri ile gastrointestinal mukozanını erminal tabakaları hızla bölünene hücre topluluklarının replikasyonunu inhibe eden ilaçların; Cymevene ile birlikte; önce veya dahasonra kullanıldıklarında, kombine toksik etki göstermeleri mümkündür. Dapson, pentamidin, fluositizin, vinkristine, vinblastin, adriamisin, amfoterisin b, trimetoprim/sulfametoksazol kombinasyonları veya diğer nükleosid analogları gibi ilaçların Cymevene ile birlikte kulanılmaları ile ilave toksik durumu ortaya çıkar bu ilaçların Cymevene ile kombinasyonundan elde deilecek faydanın zarardan fazla olması durumunda uygulanabilir. Zidovudin ve cymenenin her ikiside nötropeni, ye neden olabileceklerinden, gansiklovir ile indüksüyon tedavisi sırasında bu iki ilacın birlikte verilmemeleri önerilir. Cymevene ile birlikte imipenem silastatinler kullanıldığında, jeneralize nöbetleri oluştuğu rapor edilmiştir.Bu ilaçlar yalnızca riskleri değerlendirildikten sonra Cymevene ile uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Şurup: Eritkinlerde günde 3×1 çorba kaşığı (15ml), Çocuklarda günde 3×1 tatlı kaşığı (5ml) uygulanır. Pernisiyoz anemide günlük oral doz en az 300mcg’dir. Ampul: Anemide gün aşırı 250-1000mcgx1-2 hafta uygulanır Hasta normale döndükten sonra ayda 1 ampul uygulanır.

Üretici Firma:

Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar
Telefon:

Cytamen{150 Ml Şişe şurup}

prospektüsü,
Cytamen{150 Ml Şişe şurup}

yan etkileri,
Cytamen{150 Ml Şişe şurup}

neye iyi gelir,

Cytamen{150 Ml Şişe şurup}

hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir