ÇİNKOVİT FORT 30 mg/5 ml Şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

Etken madde olarak içinde çinko sülfat heptahidrat bulunan Çinkovit Fort 30 mg/5 ml Şurup, vücudunda çinko düzeyi düşük olduğu tespit edilmiş kişilerdeki çinko yetersizliğine bağlı semptomları gidermek; aynı zamanda 6 aylıktan büyük bebekler, büyüme çağındaki çocuklar, ergen ve erişkinlerde vücut için gerekli olan çinko seviyesini korumak amacıyla uygulanmaktadır.

 

Çinkovit Fort Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Kan şekerinin dengelenmesi, bağışıklık sistemi, kaslar ve iskelet sisteminin güçlenmesine, hormonların dengelenmesine, cilt ve mukoza zarlarının korunmasına, göz sağlığı, karaciğeri, kalbi ve kan damarlarını etkileyen hastalıkların önlenmesine ve sindirime yardımcı olan Çinko, vücut sağlığının en iyi şekilde korunması ve sağlanması için günlük olarak hekim tavsiyesiyle belirlenen oranda alınmalıdır. Her gün muntazam olarak yüksek oranda alınan çinko, bakır emiliminin bozulmasına, demir eksikliğine ve bağışıklığın bozulmasına yol açmaktadır. Vücutta çinko seviyesinin az olması veya fazla oranda çinko alınması, sağlığınızın bozulmasına neden olmaktadır.
 3. Alkol ilacın etkinliğinin azalmasına sebep olabileceğinden, Çinkovit Fort kullanırken alkollü içeceklerden uzak durunuz.
 4. Altı aylıktan küçüklere verilmesi öngörülmemektedir. Kullanımı 6 aylıktan büyük bebek ve çocuklar içindir.
 5. CINKOVIT uzun süreli kullanılırsa bakır eksikliğine sebebiyet verebilir. Bu husus göz ardı edilmemelidir.
 6. Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, bu ilaçla tedaviye başlarken hastalığınız ve kullandığınız ilaçlar hakkında hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
 7. Tahıllar, baklagiller, buğday kepeği, keten tohumu gibi kepekli ve lifli besinler, süt ve sütlü mamüller veya kahve bu ilacın emilmesini yavaşlatacağından, bu tür besinlerle beraber kullanmanız önerilmemektedir.
 8. Çinkovit Fort, florokinolon grubu,  bakteriyel enfeksiyona karşı  kullanılan siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin’in emilimini yavaşlatır.
 9. Asit giderici ilaçlar, gebelik önleyici ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalsiyum ilaçları, trientin, penisilamin  ve sparfloksasinle eş zamanlı kullanılması ilacın etkinliğini azaltabileceğinden, Çinkovit Fort’la beraber bu ilaçlardan herhangi birini kullanmanız gerekiyorsa iki ilaç kullanımı arasında en az 3 saatlik bir zaman dilimi olmalıdır.
 10. Demir içeren ilaçlar, Çinkovit  Fort’un emilme miktarını azaltabileceğinden beraber alınmamalıdır.
 11. Çinkovit Fort, hamilelikte ve emziren annelerde tıbbi lüzum halinde hekim tavsiyesiyle alınabilir.

 

Çinkovit Fort Şurup Nasıl kullanılır, kullanım Şekli:

 1. Çinkovit Fort kullanırken lütfen hekiminizin direktiflerine tamı tamına uyunuz. Reçetede nasıl yazıldıysa o şekilde kullanmanız önemlidir. İlacın tavsiye edilenden daha fazla ya da yanlış uygulanması hastalığınızda bir iyileşme sağlamaz, aksine vücudunuza ciddi zararları olur.
 2. Çinkovit Fort Şurup, 6 ila 12 ay arası bebeklere 0,5 ml ; 1 ila 3 yaş aralığındaki çocuklara 1 ml ; 4 ila 8 yaş aralığındaki çocuklara 1,5 ml; 9 ila 13 yaş aralığındaki çocuklara 2,5 ml (yarım kaşık); 14 ila 18 yaş aralığındaki çocuklara 3 ml; 19 yaşından büyüklere 1 kaşık (5 ml) şeklinde günde 1 defa verilmesi tavsiye edilmektedir. Çinkovit Fort, yemek öncesi, sonrası ya da yemek esnasında alınabilir.
 3. Çinkovit Fort Şurubu her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için şurubun pipet veya ölçüm kaşığıyla alınız. Yemek kaşığı kullanmamalısınız.

 

Çinkovit Fort Şurup’un Olası Yan Etkileri :

 1. Midenizde şişkinlik, bulanma, yanma, kusma, diyare, asabi ruh hali, sersemleme, halsizlik Çinkovit Fort’un  geçici yan etkileridir.
 2. CINKOVIT Fort şurubu içtikten sonra soluk alamama, ağız içinde şişlik, yutkunma güçlüğü, karın ağrısı, bilinç kaybı, zihin karışıklığı veya kurdeşen gibi alerjiyi işaret eden şikayetlerden biri ortaya çıkarsa, acilen hekiminizle görüşmelisiniz.
 3. Kalp ritminde düzensizlik, kan basıncının düşmesi, Çinkovit Fort’un çok ender rastlanan yan etkileridir. Böyle bir durumda hemen hekiminizi arayınız.

 

İlaç Marka İsmi : CINKOVIT FORT 30 mg/5 ml Şurup
İlaç Etken Maddesi : Çinko ‘dur.

Çinkovit Fort Şurup kullanma talimatı


Çinkovit Fort Şurup kullanma talimatı

Çinkovit Fort Şurubun kısa ürün bilgisi


Çinkovit Fort Şurubun kısa ürün bilgisi

Formülü:
5 ml şurupta etken madde olarak Çinko 30 mg  Diğer bileşenler : Şeker (Sükroz) 2625 mg, Metil parahidroksibenzoat (E218) 5 mg, Propilen glikol 50 mg, Hidroklorik asit (0,1 N), Portakal aroması, Deiyonize su.
Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir.
Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte doz ayarlı pipet vasıtasıyla kullanılabilir.
İstenmeyen etkiler
Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Yaygın olmayan: Nötropeni, lökopeni-anemi
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, uyuşukluk
Vasküler hastalıklar:
Çok seyrek: Hipotansiyon, aritmi, potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik değişiklikler
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Kusma
Yaygın olmayan: Mide bulantısı, karın ağrısı, hazımsızlık, gastrik irritasyon, gastrit, dispepsi, diyare
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:
Bilinmiyor: İrritabilite, letarji ve baş ağrısı. Uzun süre kullanımı bakır eksikliğine yol açabilir.
Farmakoterapötik grup: Mineral destekleri
ATC Kodu: A12CB01
Etki mekanizması
Çinko günde vücut ağırlığının kg’ı başına 0,3 mg kadar gereken bir iz elementidir. Marul ve yeşil salatalar, bira mayası, karaciğer, deniz ürünleri ve süt, başlıca çinko kaynaklarıdır. Sütün litresinde 2-3 mg kadar çinko bulunur. Çinko, karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol dehidrogenaz, alkalin fosfataz, RNA polimeraz gibi 2000’den fazla metalloenzimin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gereklidir. Çinko vücutta esas olarak DNA, RNA ve protein stabilizasyonunda kullanılır. Nükleik asitler, proteinler ve hücre membranlarının yapımı; ayrıca hücre büyüme ve bölünmesi, seksüel olgunlaşma ve üreme, yara iyileşmesi, vücut bağışıklığı, karanlığa adaptasyon ve gece görme, tat ve koku duyularının tam olması gibi fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesi için çinkoya ihtiyaç vardır. Çinkonun biyokimyasal fonksiyonları en çok çinko eksikliğinde belirgin hale gelmektedir. Eksiklikten en çok hızlı büyüyen dokular (yara granülasyonlarındaki bağ dokusu, sperm, embriyo, fötal hücreler) etkilenir. Ağızdan alınan çinko bileşiklerinin akut toksisitesi düşüktür. Yetişkinler için 1-2 g çinko sülfat’ın (134-168 ml:1,5-2,5 şişe şurup) bir defada alımı toksik belirtilere, 3-5 g çinko sülfatın (403-373 ml:4-7 şişe şurup) bir defada alımı ölüme sebebiyet vermektedir. Yüksek tedavi dozlarının (660 mg/gün’lük dozlarda bile) uzun süre ağızdan alınması ile oluşabilecek toksisite belirtisinin tesbit edilmediği bildirilmektedir. Plazma bakır seviyelerinde düşüş olup olmadığı takip edilmelidir.
Çinko sülfat heptahidrat, suda çözünebilen beyaz renkte kristalize tozdur. ÇİNKOVİT FORT, renksiz, berrak, portakal aromalı bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 3,5 – 5,5’tir.
Emilim:
Çinko oral yolla alındığında ince barsaklardan (%60’ı duodenumdan, %30’u ileumdan, %10’u da jejunumdan) spesifik bir mekanizmayla emilir. Mukoza hücrelerinde çinko bağlayıcı proteinler tarafından demir gibi tecrit edilir ve daha sonra mukoza hücresi zarından kandaki serum albuminine iletilir. Diyetle alınan çinko intraluminal ileti ile enterositi geçerek plazmaya verilir.
Dağılım:
Normal plazma konsantrasyonu 0,7 ile 1,5 g/ml arasındadır, bunun %84’ü albumine, %15’i a2-makroglobuline ve %1’i aminoasitlere bağlı olarak taşınır. Oral olarak 50 mg çinko (220 mg çinko sülfata eşdeğerdir.) alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2,5 g/ml’ye ulaşmaktadır. Plazma yarı ömrü 3 saattir. Kandaki çinkonun %80’i eritrositlerdeki karbonik anhidraz enzimi içerisinde, %3’ü lökositlerde
ve az miktarda da trombositler içerisindedir. Diyetle alım, hormonlar (glukokortikoidler, glukagon, epinefrin), stres, enflamatuvar hastalıklar plazma çinko düzeyini etkilemektedir.
Eksikliğinde dokulardaki kayıp aynı değildir; saç, deri, kalp ve iskelet kasında aynı kalırken, plazma, karaciğer, kemik ve testiste çinko düzeyi azalır.
Biyotransformasyon:
Biyotransformasyona uğramaz, değişmeden atılır.
Eliminasyon:
Gastrointestinal sistemden atılım 2,5-5,5 mg/gün olarak hesaplanmıştır. Böbrekten kayıp ise tübüler sekresyon ile sabit miktarda olup; 300-700 mikrogram/gün’ dür. Ter ile de atılır.
ÇİNKOVİT FORT, 100 ml’nin herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt yoktur.Ambalajın niteliği ve içeriği
Her bir kutuda, plastik kapaklı amber renkli 100 ml’lik şişe ve 1 adet 5 ml’lik pipet bulunmaktadır.
RUHSAT SAHİBİ
İstanbul İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kartal / İstanbul
8. RUHSAT NUMARASI
2019/510
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 10.10.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir