CARDOVOL 100 mg tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

Metoprolol tartarat adlı etken maddeyi içinde bulunduran CARDOVOL 100 mg tablet, beta-blokörler grubundan bir ilaç olup, kan damarlarında gevşemeyi sağlar. Böylece toplar damarlarda kan basıncını, kalp atım hızını yavaşlatır. CARDOVOL tablet, aşağıdaki rahatsızların tedavisinde faydalı etkiler gösterir:
—Hipertansiyonu tedavi etmek, egzersiz ile artan anjinayı (göğüs ağrısı) tedavi, kalp rahatsızlığı olsun veya olmasın düzensiz kalp atışlarının özellikle de kalbin hızlı çarpmasının tedavisi ve kalbin düzenli atmasını sürdürmek; aşırı çalışan tiroid bezinin tedavisine yardımcı olmak; migren atağı nüksünü önlemek; yüksek tansiyonu olanlarda yüksek kan basıncının neden olduğu kan kalp krizi, inme (felç) veya erken ölüm riskini azaltmak; geçirilmiş kalp krizi sonrasında kalbi korumak; sinirsel gerginlik durumlarında ve anksiyetede stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. CARDOVOL Tablet’in nasıl etki gösterdiği ya da neden reçetenize yazıldığı hususunda herhangi bir sorunuz var ise; hekiminizin görüşünü alınız. CARDOVOL tablet, yalnızca  hekim tarafından reçetelendirilir.

 

CARDOVOL 100 mg tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. CARDOVOL tabletin içindeki etken maddeye  ya da yardımcı maddelerden birine veya benzer ilaçlardan herhangi birisine karşı daha önce bir hassasiyet geliştiyse; CARDOVOL ilacı kullanmamalısınız.
 2. Bir kalp rahatsızlığına işaret eden, ayaklar ya da bacaklarda şişme; kalp ritmi bozukluğu, yavaş kalp atışı; kalp krizine işaret eden ani ve bunaltıcı göğüs ağrısı; kol ve bacaklarda kan dolaşımı zayıflığı (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı); alışılmışın dışında düşük kan basıncı; adrenal bezlerin medullasında tedavi edilmemiş tümörünüz (feokromasitom); nefes darlığı, sırt üstü yatarken soluk almada zorluk; astımı ya da hırıltı veya öksürükle birlikte solunum güçlüğü öykünüz; kardiyojenik şok olarak adlandırılan bir kalp bozukluğunun işaretleri olan kan basıncında şiddetli düşme, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, hızlı ve yüzeysel solunum ya da cildinizde nemlilik ve soğukluk durumlarından herhangi birisi var ise; CARDOVOL tabletin kullanımı sizin için uygun değildir.
 3. Alerjinizin olduğunu düşünüyorsanız CARDOVOL tableti kullanmadan önce muhakkak hekiminizin görüşünü almalısınız.
 4. Eğer ağır derecede konjunktivit, deri döküntüsü ve kulak enfeksiyonunu kapsayan işaretleri olan okülomukokutanöz sendrom denilen şiddetli sendromunuz var ise; KOAH, astım, bronşit gibi solunum yollarınızda bir rahatsızlık; tedaviniz sürerken anestezi kullanılmasını gerektirecek cerrahi bir ameliyat geçirecekseniz; aşırı aktif tiroid beziniz; karaciğer rahatsızlığınız; dinlenme sırasında göğüs ağrınız oluyorsa; çok soğuk, soluk el ve ayaklar ya da yürürken bacak kaslarında ağrı gibi kan dolaşımı ile ilgili bir hastalık var ise: böbrek üstü bezlerinde tümör var ise ( CARDOVOL ’a ek tedaviye gereksinim duyulacaktır) ya da  kan şekeriniz yüksekse ; bu belirtilen rahatsızlıklardan herhangi birisi size uyuyorsa CARDOVOL tableti kullanmadan önce hekiminizle bu hususu görüşmelisiniz. Hekiminiz CARDOVOL tableti kullanmaya başlayıp başlayamayacağınızı/devam edip edemeyeceğiniz hususunu belirleyecektir.
 5. CARDOVOL tablet ile tedaviniz sürerken spontan kanama ya da morarma, çok yavaş kalp atımı, sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı ve idrarınızda koyuluk fark ederseniz; halüsinasyonlar görürseniz
  kalp atışlarında düzensizlik yaşarsanız ya da nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklar ya da bacaklarda şişme yaşarsanız; acilen hekiminizle irtibata geçiniz.
 6. CARDOVOL tablet ile tedaviniz sürerken bulanık görme, baş dönmesi, yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkarsa, araç ya da iş makineleri kullanmaktan kaçınınız. Ayrıca tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka aktivitelerde bulunmayınız.
 7. CARDOVOL tablet ile tedaviniz sürerken alkol almamaya dikkat ediniz. Alkol alımı yorgunluğu artırmaktadır.
 8. Halihazırda diğer ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız  ya da yakın zamanda kullandı iseniz-bitkisel ve
  reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kullanımının durdurulmasının hekiminiz önerebilir.
 9. Eğer şeker hastasıysanız, tiroid beziniz aşırı aktifse veya kalbiniz ile ilgili sorunlar ya da aldığınız diğer ilaçlar var ise; bu hususları hekiminize söyleyiniz. CARDOVOL ilaçla tedaviniz süresince kalp ve tiroid işlevlerinizi, kandaki glukoz seviyesini izlemek için hekiminiz belirli aralıklarla kan tahlilleri isteyebilir.
 10. CARDOVOL tablet ile etkileşime girebilen ilaçlar: Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan anestezik ilaçlar; Migren ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan ergot alkoloidleri; yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı diğer ilaçlar (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO), diltiazem, hidralazin); Dipridamol, kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılan bir ilaç;  göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (angina) (ör. Nitrogliserin); bazı antipsikotik ilaçlar (ör.Tioridazin, klorpromazin, flufenazin, haloperidol); düzensiz kalp atımının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, tokainid, prokainamid, ajmalin, amiodaron, flekainid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain); bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler; bazı antibiyotikler (ör.Rifampisin); bazı antifungaller (ör. Terbinafin); insülin ya da kandaki yüksek şeker (diyabet) düzeyini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar; sıtmanın tedavi edilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin); ağrı ya da enflamasyonun hafifletilmesi için kullanılan bazı ilaçları (COX-2 inhibitörleri gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar); bazı antiviraller (ör. Ritonavir); saman nezlesinin tedavi edilmesi için kullanılan bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin); Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin fluvoksamin, sertalin, klomipramin, desipramin ya da bupropion).

 

CARDOVOL 100 mg tablet’ in Kullanım Şekli :

 1. CARDOVOL tabletler çiğnenmeden bütün olarak, yeterli miktarda suyla beraber içilmelidir.  İlacınızı hergün aynı saatte almaya özen göstermelisiniz. CARDOVOL ’u her gün aynı saatte kullanmak, ilacınızı ne zaman alacağınızı hatırlamak açısından önemlidir. Hekiminizin direktiflerini dikkatlice yerine getiriniz. Tavsiye edilen doz miktarını aşmamaya dikkat ediniz.
 2. Hekiminiz size tam olarak kaç tablet CARDOVOL almanız gerektiğine karar verecektir. Normal olarak günlük tavsiye edilen doz 100 ila 200 mg CARDOVOL tablettir. CARDOVOL, günde bir kez (sabah) ya da iki
  ayrı doza bölünmüş olarak (sabah bir ve akşam bir) alınabilir. CARDOVOL tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavisi için kullanılıyorsa, doz genelde üç ya da dört ayrı dozlar halinde verilen 150-200 mg’dır. CARDOVOL tablet düzensiz kalp atımının tedavisi için kullanılıyorsa doz genelde 2 ya da 3 ayrı doz şeklinde verilen günde 100 -150 mg’dır. Tedaviye verdiğiniz cevaba göre hekiminiz ilaç dozunuzu daha yükseltebilir ya da daha azaltabilir.
 3. CARDOVOL tablet 65 yaşından büyük hastalara verilebilir. 65 yaşın üzerinde iseniz, hekiminiz başka şekilde tavsiye etmedikçe, diğer yetişkinlerle aynı dozda kullanabilirsiniz.
 4. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda  CARDOVOL için doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
 5. Karaciğer yetmezliği olan kişilerde  CARDOVOL kan düzeyleri önemli ölçüde artabilir. Bu sebeple  CARDOVOL tablet ile tedaviye düşük dozlarda başlatılmalı ve klinik yanıta göre aşamalı doz titrasyonu yapılmalıdır.
 6. Hekiminizle görüşmeden ilaç dozunuzu değiştirmeyiniz ve tedaviyi aniden kesmeyiniz. Hekiminizin tavsiye ettiği sürece CARDOVOL  almaya devam ediniz. CARDOVOL kullanmayı hekime danışmadan durdurursanız, hastalığınız  daha kötüye gidebilir. Hekiminiz tedaviyi tamamen sonlandırmadan önce ilacınızı kademe kademe azaltmanızı önerebilir.
 7. Kazara kullanmanız gerekenden daha çok CARDOVOL tablet aldıysanız; hiç vakit kaybetmeden hekiminizi arayınız. Tıbbi müdahaleye gerek görülebilir. CARDOVOL ‘un doz aşımına bağlı başlıca etkileri : anormal derecede yavaş kalp atımı ya da düzensiz kalp atımı, çok düşük kan basıncı, nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum zorluğu, ayaklarda şişme, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, dudaklarda, dilde, ciltte mavi renk, nöbetler, ani ve bunaltıcı göğüs ağrısı ve ölüm.
 8. Bir CARDOVOL dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa hekiminizle görüşünüz.
 9. Hekim tavsiyesi olmadan  CARDOVOL dozunu değiştirmeyin ya da ilacı kesmeyiniz. Eğer CARDOVOL kullanmayı çok ani keserseniz, durumunuz bir süre daha da kötüleşebilir. Eğer tedavinin durdurulması gerekli ise, doktorunuz bunu nasıl yapacağınız konusunda sizi yönlendirecektir.

 

CARDOVOL 100 mg tablet’ in Yan Etkileri :

Aşağıdakilerden biri olursa, CARDOVOL’u almayı kesiniz ve acilen hekiminizi haberdar ediniz ya da  en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.

 1. Soluk almada zorluk, ürtiker (kurdeşen); yüz, dudakların şişmesi ya da dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi ; Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDOVOL’a karşı ciddi alerjiniz olduğu anlaşılmaktadır. Acilen tıbbi desteğe veya hastaneye yatırılmanıza gerek duyulabilir.  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

CARDOVOL’u kullanırken aşağıdakilerden biri olursa ve devam ederse hekiminize haber veriniz.

 1. Çok yavaş kalp atımı CARDOVOL ’un yaygın görülen yan etkisidir.
 2. CARDOVOL ’un seyrek görülen yan etkileri: nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, kalp bozukluklarına işaret eden ayaklarda ya da bacaklarda şişlik; raynaud sendromunun olası işaretleri olan, ayak parmaklarında ve el parmaklarında uyuşukluk ve soğukluk; düzensiz kalp atımı.
 3. CARDOVOL ’un çok seyrek görülen yan etkileri: Kanda düşük trombosit düzeyinin olası işaretleri olan spontan kanama ya da morarmalar (trombositopeni); halüsinasyonlar; karaciğer hastalığı hepatite işaret eden sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı, koyu idrar; peniste ağrı ve anormal eğrilik.

Aşağıdakilerden herhangi birini kendinizde görürseniz, acilen hekiminizle görüşünüz.

 1. Yaygın yan etkiler : baş dönmesi, baş ağrısı, baş dönmesi ortostatik hipotansiyon işaret eden, ayağa kalkınca bayılma (kimi zaman bilinç kaybı ile birlikte), yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma, mide ağrısı, nefes darlığı.
 2. Seyrek yan etkiler : Hırıltı ve öksürükle birlikte solunum güçlüğü (bronkospazm),  deri döküntüsü (kaşıntılı döküntü, kalınlaşmış kırmızı/gümüş renginde deri bölgeleri; psoriyazis işaretleri); uyanıklıkta azalma, uykululuk hali (somnolans) ya da uykusuzluk (insomnia); kas krampları; ishal veya kabızlık; Parestezi işaretleri olan, uzuvlarda uyuşukluk, karıncalanma; çarpıntı, şişme, kabuslar, depresyon.
 3. Çok seyrek yan etkiler : Önerilen değerleri aşan dozlarda duyma bozuklukları (mesela, duymada azalma ya da
  duyma kaybı); görme zayıflığı (örneğin, bulanık görme) ; kulaklarda ıslık sesi gibi gürültüler; kişilik değişikliği; gizlerde kuruluk, göz tahrişi; rinit işaretleri olan akıntılı ya da tıkalı burun, horlama ; cildin güneşe hassasiyetinin artması; ağızda kuruluk; anormal terleme; daha önce şiddetli periferik dolaşım bozuklukları olan hastalarda kangren; göğüs ağrısı; kilo artışı; saç dökülmesi; artrit işaretleri olan eklem ağrısı ve katılığı; cinsel istekte değişiklik; Ereksiyon ulaşma ve ereksiyonu sürdürme yeteneğinde değişiklik; psoriyazisin ağırlaşmasına işaret eden kalınlaşmış kırmızı/gümüş deri bölgelerinin kötüleşmesi; anormal karaciğer fonksiyonu testi sonuçları; bel ağrısı, böbrek bozukluğu, artmış kan basıncı, kan pıhtısı, böbrekleri, aortu, renal
  sistemi ve çeşitli yapıları kapsayan bir vücut bölümündeki (retroperitoneum olarak adlandırılmaktadır) fibröz dokunun çoğalmasının olası işaretleridir.
 4. Sıklığı bilinmeyen yan etkiler : Hepatit (Karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon); ağrılı ereksiyon ile anormal penis kavisi (Peyronie hastalığı olarak bilinir); anormal kolesterol veya trigliserid kan değerleri; zihin karışıklığı (konfüzyon);  Retroperitoneal fibrozis (Karın boşluğunu örten zarın arkasında anormal yara
  dokusunun meydana gelmesi). Bu sırt, kasık veya alt karın bölgesinde ağrı ile görülebilir.
Ruhsat sahibi
WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Evren Mah.Cami Yolu Cad.No.50 Kat.1B-Zemin-4-5-6 Güneşli / İstanbul
Tel(212) 474 70 50
Fax(212) 474 70 50

İlaç Etken Maddesi: Metoprolol tartarat
İlaç Marka İsmi: CARDOVOL 100 mg tablet (20 tablet)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir