Burun Estetiği ile Burun Yapısında Doğallık Sağlanmalı

Burun yüz yapısında her alanla orantılı bir şekilde olmalıdır. Eğer kulaklarla burun arasında kabul edilebilir bir oran olursa, kişinin yüz profili de göze hoş gelir. Burun kulakların konumu ile aynı eksende olmalı, uzunlukları da yakın olmalı. Estetik açıdan bu oran 1,6 civarında kabul edilir. Altın oran denilen bu durumun varlığı burun estetiği açısından önemlidir. Burun estetiği ameliyatı bu değerlendirmelerin ışığında yapılır.

 

Burun estetiği sırasında ameliyatın başarılı bir şekilde geçmesi temel hedeftir. Ameliyatın başarısı içinde, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasındaki işlemler doğru şekilde planlanmalıdır. Başarılı bir burun estetiği ameliyatından sonra hastaların istediği burun şekline kavuşması gerekir. Çünkü bu operasyon sadece kişinin isteği doğrultusunda yapılır. Burundaki kemik ve kıkırdak dokularda yapılan değişimlerle, burnun yüzle uyumu sağlanır. Operasyonda burun yapısında kişinin talebine göre büyütme ya da küçültme yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatında yapılacak değişimler hastanın isteğine göre yapılsa da, bunda doktorunda onayı gerekir. Ameliyat sonra hastaları zorlu bir süreç bekler. Fakat ameliyattan sonra istediği burun yapısına kavuşan kişiler için, bu süreç daha kolay geçer. Burun estetiği sırasında burundaki şekil bozuklukları düzeltildiği gibi, solunum sorunları da giderilebilir. Ameliyatta yapılan tüm estetik işlemler sonrasında kişinin burun yapısı doğal bir görünümde olmalı, aynı zamanda nefes alma zorluğu oluşmamalıdır. Ayrıca uzun dönemde burunda çökme, eğrilik gibi sorunlar yaşanmamalıdır.

Burun yapısında doğallık sağlanmalı

Burun estetiği olan kişilerin yeni burun yapısını yadırgamadan kabul etmesi gerekir. Buda burun şeklinde doğallığın sağlanmasıyla olur. Eğer doğal bir burun yapısı oluşturulursa, kişiler önceki burun yapılarını bile unutabilir. Burun estetiği yapılan kişilerin bakışları bile daha net ortaya çıkar. Ameliyatta hatalı yapılan işlemler olursa, kişinin dış görünümü sert ve sinirli bir ifadede olabilir.

Başarılı bir burun estetiği sonrasında yüz ifadesinde berraklaşma olur. Kişinin kendini daha iyi hissetmesi, özgüven artışı gibi olumlu etkiler olur. Kişi yaşama daha pozitif bakar. Böylesine önemli etkileri olan burun estetiği ameliyatının en zor estetik operasyonlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burun estetiği sırasında tecrübe, beceri ve estetiğin bir araya gelmesi gerekir. Her operasyon için ayrı bir planlama yapılarak, ameliyatın başarısına katkıda bulunulmalıdır.

Burun estetiğinde başarıyı etkileyen unsurlar

Hasta faktörü: Burun yapısındaki şekil bozukluğundan rahatsızlık duyan kişilerin estetik cerrahla yapacakları görüşmede burunlarındaki sorunu net olarak görmeleri gerekir. Bunun estetik cerrah kadar iyi analiz edemeseler bile, bu konuda bilinçli olmaları önemlidir. Doktorun önerilerini anlamalı, dışarıdan söylenenlere göre hareket etmemelidir. Burun yüz yapısını etkileyen en önemli organdır. Ameliyatın başarılı geçmesi kişiye de olumlu yansımalar yapar. Kişinin farklı düşüncelerde olması, bu etkileri ortadan kaldırabilir.

 

Burun patolojisinin değerlendirilmesi: Estetik cerrah tarafından yapılacak analizle kişinin yeni burun şekli üzerinde bir değerlendirme yapılır. Çünkü burun estetiğinde herkes için standart bir ölçü yoktur. Kusursuz bir şekilde yeni burun şeklinin tasarımı, burnun yüzle uyum içinde olmasını sağlayacak değerlendirme yapılarak, kişiye özel ameliyat planı oluşturulmalıdır. Bu değerlendirmelerin de hastaya aktarılması gerekir.

 

Estetik cerrah faktörü: Burun estetiğinde operasyonu yapacak cerrahın deneyimi, bu alanda ihtisas yapması ameliyatın başarısını direkt etkileyen unsurlardır. Estetik cerrahın plastik cerrahi alanında eğitimli olması, yenilikleri takip etmesi halinde kişinin istediği burun şekli sorunsuzca yapılacaktır.

 

Ameliyathane koşulları: Bu operasyonun tam teşekküllü hastanede ve ameliyathane koşullarında yapılması esastır. Ameliyathanenin Sağlık Bakanlığının koşullarını taşıması ve hastalar için her türlü olanağa sahip olmalıdır. Başarılı bir estetik cerrah bu koşullara sahip bir ameliyathanede burun estetiği operasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirebilir. Burun estetiği bir ekip çalışması olduğu içinde, ameliyathanede görevli olanların, hemşirelerin doktora desteği de önemlidir.

Burun estetiği ne zaman yapılabilir?

İnsanların burun yapısı yaşam boyunca değişime uğrar. Ancak temel gelişimini kadınlarda 17, erkeklerde de 18 yaşına kadar tamamlar. Bu yüzden burun estetiği en erken bu yaşlardan sonra yapılabilir. Çünkü kemiklerin büyümesinin hangi tarafa doğru olacağını kemik çevresindeki epifiz hattı yani büyüme plakları belirler. Daha erken yaşlarda burun estetiği yapılırsa, burun kemiklerine müdahale olduğu için kemik büyümesinde sorunlar yaşanabilir.

 

Burun kıkırdak dokusunda da bu tür özellikler vardır. Bu nedenle daha erken yaşlarda burun estetiği ameliyatı yapılırsa, kemik ve kıkırdak gelişimlerinde istenmeyen sorunlar yaşanabilir. Bu olumsuzluklar yüzünden burun estetiği yaptırmak için alt yaş sınırına dikkat edilmelidir. Ameliyat için belirlenen bir üst yaş sınırı yoktur. Kişinin sağlık durumu uygunsa, ilerleyen yaşlarda da burun estetiği yapılabilir.

Burun estetiği sırasında kullanılan ameliyat teknikleri

Burun estetiği için kullanılacak ameliyat tekniği hastanın durumuna, burunda yapılacak değişimlere ve operasyonu yapacak cerrahın deneyimlerine göre belirlenir. Ameliyat açık teknikle ya da kapalı teknikle yapılabilir. Kullanılan bu yöntemlerin kendilerine göre avantaları olduğu gibi dezavantajları da vardır.

 

Kapalı teknik: Bu tekniğin kullanıldığı ameliyatlarda burun deliklerinden burun ucu kıkırdaklarına ulaşılır. Bu aşamada burun kemeri açık teknikle alınabilir. Burun ucu kıkırdaklarının dışındaki kanat kıkırdağının üstündeki 3-5 mm lik parça alınabilir. Burun kemeri düzeltilerek, kemiklerde daraltma yapılabilir. Hastalarda bu teknikle burun estetiği yapılırsa, sonradan görünür izler meydana gelmez.

Açık teknik: Bu teknikle yapılan burun estetiği sırasında burun delikleri arasından kesi yapılır. Bu yüzden hastalarda sonradan iz kalır. Ameliyatta bu teknik kullanılacaksa, estetik cerrahın deneyimi de önemli hale gelir. Kesi yerinden burun cildi ve iskeleti görünür hale getirilir. Aslında bu teknik cerrah açısından büyük kolaylıktır. Bütün değişimler özenle yapılabilir. Hastalar içinde iyileşme dönemi daha uzun sürer ve görünür izlerin kalması söz konusudur. Hatalar daha belirgin olacağı için, hastalarda revizyon burun estetiği gereksinimi daha fazla olur.

Burun estetiği için hangi teknik tercih edilmeli?

Ameliyatın açık ya da kapalı teknikle yapılması için bazı unsurlar değerlendirmeye alınır. Bunların arasında en önemlisi estetik cerrahın uzman olduğu tekniğin kullanılmasıdır. Estetik cerrah tekniğe ne kadar hakim olursa, bu konuda ne kadar deneyimli ise, bu burun estetiği ameliyatının başarısını olumlu şekilde etkiler. Hastaların bu konuda doktorunun yönlendirmesine uyması doğru olacaktır.

Burun estetiği sonrası iyileşme

Hastalar burun estetiği sonrasında fazla ağrı hissetmez. Ameliyatta burnun kemik dokusuna müdahale edildiyse, alt dokuya sızan kanın etkisiyle gözlerin çevresinde şişlikler ve morluk oluşabilir. Bunların hızlı bir şekilde iyileşmesi için, aralıklı olarak göz çevresine soğuk uygulama yapılmalıdır. Ayrıca başın bir süre yüksekte tutulması da iyileşmeyi hızlandırır. Bu süreçte sümkürme, hapşırma gibi eylemlerden de kaçınılmalıdır.

 

Ameliyatta burun deliklerine konulan tamponlar 3. günde, burundaki alçıda 7. günde çıkarılır. Alçı çıkarıldıktan şişliklerin iyileşmesi de hızlanır. Ancak şişliklerin gözle görülür şekilde iyileşmesi için birkaç aya ihtiyaç vardır. Burun estetiği sırasında genellikle kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için, dikiş almaya gerek kalmaz. Burnun yeni şeklini alması da yaklaşık 6 ayı bulur. Burun estetiği olan kişilerin normal yaşantılarına dönmesi de bir haftada gerçekleşir.

 

Burun estetiği ameliyatından yaklaşık 15 gün sonra operasyondan kaynaklı izler bariz şekilde kaybolur. Ağır aktiviteler için hastaların 2-3 hafta beklemesi uygundur. Hastaların bir süre darbelere karşı kendilerini korumaları da gerekir. Burun yeni şekline kavuşana kadar gözlük yerine lens kullanılmalıdır. Ayrıca iyileşme döneminde burnun direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması gerekir.

Burun estetiği ameliyatının başarısında etkili unsurlar

  1. Hastanın burun estetiği için kabul edilen yaşta olması gerekir.
  2. Hastanın ameliyatın sonucunda gerçekçi beklentileri olmalı.
  3. Hastanın başkalarının etkisiyle değil, kendi isteğiyle burun estetiği yaptırmaya karar vermiş olması gerekir.
  4. Burun estetiği yaptırmak isteyen hastanın başka sağlık sorunu olmamalı.
  5. Ameliyatın başarısını etkileyen en önemli unsur ise, hasta doktor arasındaki köprünün sağlıklı bir şekilde kurulmuş olmasıdır.

Burun estetiği kapsamında burun tıkanıklığı ve deviasyon

Burun estetiği sadece burundaki şekil bozukluklarının giderilmesinde yapılmaz. Eğer burun fonksiyonlarında bozukluk varsa, bunun içinde ameliyat uygulanabilir. Burnun orta hattında bulunan kemik ve kıkırdak dokudaki eğrilikler yani deviasyon bu fonksiyon bozukluklarının en önemlisi olarak görülür. Burun tıkanıklığına yol açan bu sorun ve burun eti büyümesi burun estetiği kapsamında giderilebilir. Burun estetiği kişinin estetik kaygılarının giderilmesi ve burundaki fonksiyonel sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yapılabilir.  Aynı ameliyatta bu sorunların hepsi giderilebilir.

 SIKÇA SORULAN SORULAR

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin tek kaygısı güzel görünen bir burun şekline sahip olmak için değildir. Bazı hallerde tıbbi gereklilikten kaynaklanan sebeplerle de burun estetiği yapılabilir. Yani hem estetik amaçlı, hem de burun fonksiyonlarının düzeltilmesi için bu ameliyat yapılabilir.

Burun estetiği sırasında estetik burun şekli oluşturulurken, nefes alma sorunu, burun polipleri, burun eti büyümesi, deviasyon denen orta hattaki kemik eğriliği de giderilebilir. Bu sorunları olan burunda estetik görünümün elde edilmesi mümkün olmaz.

 

Burun estetiği yaptırmak isteyenler için en önemli konulardan biri bunun maliyetidir. Ameliyatın yapılacağı hastane ve ameliyatı yapacak olan estetik cerrah maliyetin belirlenmesinde önemli etkenlerdir. Fakat burun estetiğinde maliyetin ikinci planda kalması gerekir. Burun estetiğinde başarı ve hastanın isteklerini karşılaması daha önemlidir. Burun estetiği ameliyatı ne kadar uygun maliyete yaptırılsa da, revizyona ihtiyaç duyulursa fiyatın önemi kalmaz.

Gelişen tıbbi tekniklerle burun estetiğinde tampon kullanımının yerine silikon burun splitleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede hastaların nefes alması kolaylaşmış, iyileşme hızı artmıştır. Ayrıca silikon splitlerin çıkarılması daha kolay olmaktadır. Hatta bunları hastaların kendi bile çıkarabilir.

Ameliyat sırasında hem estetik düzeltmeler, hem de fonksiyonlardaki bozukluklar aynı anda düzeltilebilir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Fonksiyonel bozukluklar düzeltilmeden, burunda estetik değişimlerde yapılamaz. Burun içi ve burun dışı burun estetiğinde aynı anda ele alınarak başarılı bir sonuç alınabilir.

Burun yapısında hem estetik sorunlar, hem de fonksiyonel sorunlar varsa ameliyatta hepsi aynı anda giderilebilir. Bunlar arasında öncelik her zaman burnun fonksiyonel sorunlarının düzeltilmesidir. Çünkü hastanın nefes alma sorununa yol açan eğrilik düzeltilmedikçe estetik sorunlar giderilemez.

Burun estetiği ameliyatında kadın ve erkekler için genelde aynı uygulamalar yapılmaktadır. Fakat kadın ve erkek arasındaki anatomik farklılıklarda mutlaka göz önüne alınır. Çünkü burun ucu, burun kanatları, burun sırtı kadın ve erkekte farklı yapıdadır. Buna uygun şekilde düzenlemeler yapılır.

Burun estetiği için burun yapısının temel gelişimini tamamlamış olması gerekir. Ergenlik döneminin ardından yani 17-18 yaşından itibaren burun estetiği yapılabilir. Daha erken yaşlarda burun estetiği yapılırsa, kemiklerin büyüme yönünde sorunlar yaşanabilir.
Burun estetiği için alt yaş sınırı aranmasına rağmen, üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Eğer hastanın başka bir sağlık sorunu bulunmuyorsa, her yaşta burun estetiği yapılabilir.

Hastanın beklentilerini karşılayacak burun şekli oluşturulamadıysa ya da burundaki diğer sorunlar giderilemediyse ikinci bir ameliyata gerek duyulabilir. Çünkü bu ameliyat hastanın isteği üzerine yapılır. Burun estetiği ameliyatından sonra yeni burun şeklinin ortaya çıkması için yaklaşık 6-12 ay beklenmelidir. Bu süreden önce ikinci ameliyat kararının alınması doğru olmaz.

Ameliyat olan hastaların yüzünde ve burnunda oluşan şişliklerin daha hızlı inmesi için, en uygun uyku pozisyonu hastaların 45 derecelik açı yapacak şekilde sırt üstü yatmasıdır. Bunun için hastanın sırtı 2-3 yastıkla desteklenmelidir. Bu uyku pozisyonu özellikle ilk bir hafta önemli faydalar sağlar.

Ameliyat sonrasında yapılacak burun masajı burun çevresindeki ve burundaki ödemin azaltılmasını sağlayacak lenf drenajına faydalı olabilir. Ama bu konuda doktorun önergelerine uyulmalıdır. Masaj eğri burun için uygulanabilir. Ancak buruna şekil vermek için kullanılmaz. Masaj yumuşak dokuya etki ederek eğriliğe neden kasları esneterek olumlu etki yapar. Burun masajı sırasında nazikçe hareket edilmelidir.

Gözlük kullanan kişiler burun estetiği yaptırıp yaptıramayacaklarını merak ederler. Öncelikle gözlük kullanmak burun estetiğine engel değildir. Ancak burun estetiği ameliyatından sonra gözlük kullanmaları sakıncalı olur. Burun şekli oturuncaya kadar, iyileşme olana kadar hastalar gözlük takmamalıdır. Bunun yerine lens kullanmaları tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir