ADOZİN 3 mg İ.V. ampul, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

ADOZİN 3 mg İ.V Ampul bir antiaritmiktir ve Adenozin adlı etken maddeyi içinde bulundurmaktadır. Bu madde kalbin üst ve alt odacıkları arasındaki elektriksel iletimi yavaşlatıcı etkisiyle hızlı veya düzensiz kalp atışlarını tedavide aşağıdaki durumlarda kullanılır:
1-Paroksismal supraventriküler taşikardi (SVT) veya Wolff-Parkinson-White Sendromu denilen aritmide kalp atımlarının normale döndürülmesinde ve ADOZİN 3 mg İ.V Ampul aynı zamanda paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) denilen  kalp ritim bozukluğu durumunda kalp atımlarının normale döndürülmesi amacıyla kullanılır.
2- ADOZİN, aritminin çeşidini belirlemek amacıyla kullanılır.

ADOZİN 3 mg İ.V Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın içindeki aktif maddeye (Adenozine) ya da diğer bileşenlere karşı daha önce sizde bir hassasiyet vakası geliştiyse; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. KOAH, astım gibi tıkayıcı akciğer hastalığı, kalpte yetersiz kan pompalama durumu, uzamış QT sendromu, hipotansiyon (düşük kan basıncı) durumlarında; bu ilacın kullanılması önerilmemektir.
 3. Kalpte ritim ile alakalı sorunları olan ve kalp pili  kullanmayanlar da(2. veya 3. derece Atriyo ventriküler blok, hasta sinüs sendromu); ADOZİN önerilmemektedir.
 4. Hamilelikte hekime danışılmadan kullanılmamalı, emziren anneler için de kullanımı sakıncalıdır.
 5. Solunum yolu ilaçları olan  teofılin, aminofılin etken maddeli ilaçlarla beraber kullanmayınız. ADOZİN kullanımından 24 saat önce sözü edilen ilaçların alımı kesilmelidir.
 6. ADOZİN, kafein içeren ilaçlar ve kafeinli gıdalarla beraber kullanılmamalıdır.
 7. Dipirimidol (kan sulandırıcı) ile tedavi görüyorsanız ADOZİN kullanmadan önce hekiminize bunu  mutlaka bildiriniz. Hekiminiz, ADOZİN almamanıza ya da ADOZİN kullanmadan 24 saat önce dipirimidol kullanımını kesmenize ya da daha düşük dozlarda ADOZİN uygulanması gerektiği hususunda karar verecektir.
 8. ADOZİN kafeinle beraber kullanılmamalıdır.
 9. Dipirimidol (kanı sulandırmak için kullanılan ilaç). Doktorunuza Dipirimidol kullandığınızı mutlaka bildiriniz. Doktorunuz, ADOZİN kullanmamanız gerektiğini veya ADOZİN almadan 24 saat önce dipirimidol alimim bırakmanızı veya daha düşük dozlarda ADOZİN verilmesi gerektiği hakkında sizi bilgilendirecektir.• Aminofılin veya teofılin (Solunuma yardımcı ilaçlar). Doktorunuz ADOZİN uygulamasından 24 saat önce bu ilaçları kullanmayı durdurmanız gerektiğini söyleyecektir.
 10. Kalp ritminde anormallik, kalbin bölümlerindeki elektriksel iletilerin boşalmasının ve şarj olmasının nolmalden daha uzun sürmesine bağlı uzamış QT aralığı durumu var ise;  ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan düşük kan hacmi durumu, otonomik sinir sistemi sorunları; boyundaki ana arterlerde beyine kan akımını engelleyici bir daralma mevcutsa; herhangi bir nöbet hastalığı durumu, kalp kapakçıklarında daralmanın sebep olduğu stenotik valvüler kalp hastalığı varlığı; kalp zarı iltihabı, kalbin etrafının sıvı toplaması,  yakın geçmişte kalp transplantasyonu gerçekleştiyse ;  kalp krizi öyküsü; kalbe kan akışını sağlayan sol ana arterde daralma var ise; bronkospazm (nefes almada zorluk); Kalple ilgili herhangi bir sorun var ise (Birinci derece atriyo ventriküler blok veya dal bloğu); durumlarından birisinin varlığında; ilacın kullanımı  özel dikkat gerektiğiniden tedaviye başlamadan önce bu hususları hekiminizle görüşmelisiniz.
 11. Bradikardi (kalp atışlarının çok yavaş olması), solunum yetmezliği, asistoli (hayati tehlike yaratabilecek bir kalp problemi); anjina (göğüs ağrısı), hipotansiyon (çok düşük kan basıncı) durumlarında; ADOZİN kullanımı kesilmelidir.
 12. Çok yavaş bir kalp atışına (ciddi bradikardi), solunum yetmezliğine, ölümcül olabilecek bir kalp problemine (asistoli), ciddi göğüs ağrılarına (angina) veya çok düşük kan basıncına (ciddi hipotansiyon) sahipseniz, ADOZİN tedavisi durdurulmalıdır.
 13. Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromlu çocuklarda ADOZİN kullanımı, beklenmedik ciddi anormal kalp ritmine sebep olabilir.

 

ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün  Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz ADOZİN ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde uygulamanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. Bu ilaç, damar içine uzman bir hekim tarafından verilmelidir.
 3. Yetişkinlerde başlangıç dozu 3 mg ADOZİN ve bu 2 saniye içinde verilmesi gerekir; eğer bu doz yeterli gelmezse, hızlı enjeksiyonla 6 mg ve sonrasında 12 mg’a çıkarılabilir.   ADOZİN 12 mg’dan daha yüksek dozda kullanılmamalıdır..

 

ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün Olası Yan Etkileri

 1. ADOZİN İV Ampul’ün uygulanımı esnasında ya da daha sonra, karın ağrısı, nefes almada zorluk, şok, kurdeşen, yüzde, dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik durumunda acilen hekimle irtibata geçilmelidir.
 2. Bradikardi (yavaş kalp atımı), asistol (Ölümle sonuçlanabilen ciddi kalp rahatsızlığı), AV blok denilen bir kalp sorunu, atlanan kalp atışı veya ekstra kalp atışı, nefes darlığı veya derin nefes alma isteği (dispne), ciltte yanma duyusuyla beraber kızarıklık, göğüste baskı ve ağrı ADOZİN’in en yaygın görülebilecek yan etkileridir.
 3. Mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hali, ciltte yanma duyusu, sinirlilik hali; ADOZİN’in yaygın görülebilecek yan etkileridir.
 4. Görme bulanıklığı, hiperventilasyon (normalden daha hızlı ve derin nefesa alma), terleme,kafada basınç hissi, kollarda ağırlık hissi, ağızda metalik tat, kalp atımında hızlılık, çarpıntı, vücut ağrısı, vücutta halsizlik ilacın yaygın olmayan yan etkileridir.
 5. Kalp durması, solunum durması,  konvülsiyon (havale), bilinç kaybı,  solunum yetmezliği, kusma, şiddetli derecede düşük tansiyon ilacın bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileridir.

 

ADOZİN 3 mg İ.V Ampul ’ün Saklanması

 1. ADOZİN 3 mg İ.V Ampul, 25 dereceden düşük ortamda saklanmalı ve açıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.

İlaç Etken Maddesi: Adenozin
İlaç Marka İsmi: ADOZİN 3 mg/ml İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
İlaç farmakoterapötik grubu ve ATC kodu:  Diğer kalp preparatları-C01EB10
Ruhsat sahibi: VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cinnah Cad. Yeşilyurt sokak – 3/2 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 427 435 57-58
Faks: (0312) 427 43 59
Üretici firma: VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Fatih Bulv. No: 38 Kapaklı/TEKİRDAĞ

ADOZİN 3mg-ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul prospektüsü (kullanma talimatı)

ADOZİN 3mg-ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul prospektüsü (kullanma talimatı)

ADOZİN 3 mg İ.V.  Ampul kısa ürün bilgisi
Etken madde olarak 3 mg Adenozin ; yardımcı madde olarak sodyum klorür(9 mg) ve Enjeksiyonluk su içerir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün terapötik endikasyonları
1- Aksesuar by-pass yolları (Wolff-Parkinson-White Sendromu) ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere, paroksismal supraventriküler taşikardinin normal bir sinüs ritmine hızlı dönüşümünde kullanılır.
2- 0-18 yaş arası çocuklarda paroksismal supraventriküler taşikardinin normal bir sinüs ritmine hızlı dönüşümünde kullanılır.
3- Geniş veya dar kompleks supraventriküler taşikardinin tanısında yardımcı olarak kullanılır. Atriyal flutter, atriyal fibrilasyon veya ventriküler taşikardiyi sinüs ritmine dönüştürmüyorsa da, AV iletiminin yavaşlaması atriyal aktivitenin tanısına yardımcı olur.
4- İntra-kaviter elektrofizyolojik araştırmaların duyarlı hale gelmesinde kullanılır.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün pozoloji ve uygulama şekli
Bu ilaç yalnızca, hastanın monitörize edilebildiği ve hemen kullanıma hazır kardiyorespiratuvar resüsitasyon ekipmanı ile donatılmış hastanelerde kullanılmalıdır. Aşağıdaki tabloda verilen artan doz şemasına göre hızlı IV bolus enjeksiyonu ile uygulanmalıdır. Solüsyonun sistemik dolaşıma ulaştığından emin olmak için ya direk olarak
damara ya da bir IV hattına uygulanmalıdır. Eğer IV hat içine verilirse, mümkün olduğunca paroksismale enjekte edilmelidir ve akabinde hızla fizyolojik tuzlu su verilmelidir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul yalnızca kardiyak izleme imkanı var ise uygulanmalıdır. Belli bir dozda yüksek düzeyde AV bloğu geliştiren hastalara daha yüksek doz verilmemesi tavsiye edilir.
Yetişkinlere tavsiye edilen doz miktarı:
Başlangıç dozu: Hızlı intravenöz bolus olarak 2 saniye boyunca 3 mg verilir.
İkinci doz: Eğer ilk doz 1-2 dakika içinde supraventriküler taşikardinin eliminasyonu ile sonuçlanmazsa; hızlı intravenöz bolus olarak 6 mg daha verilmelidir
Üçüncü doz: Eğer ikinci doz 1-2 dakika içinde supraventriküler taşikardinin eliminasyonu ile sonuçlanmazsa; hızlı intravenöz bolus olarak 12 mg daha verilmelidir. İlave veya daha yüksek dozlar önerilmez.
ADOZİN’in karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
ADOZİN uygulanması esnasında, kardiyorespiratuvar resüsitasyon ekipmanları acil durumlar için tedbirli  olmalıdır ve hasta sürekli gözlenmeli ve EKG kayıtları kontrol edilmelidir.
Pediyatrik popülasyonda paroksismal supraventriküler taşikardi tedavisi için tavsiye edilen doz:
– İlk bolus doz 0.1 mg/kg vücut ağırlığı (maksimum doz 6 mg)
– Supraventriküler taşikardinin sonlanması için gerekirse 0.1 mg/kg vücut ağırlığı olacak şekilde doz artırılabilir (maksimum doz 12 mg).
Hızlı intravenöz (I.V.) bolus enjeksiyonuyla damar içine ya da i.v. yolla  uygulanmalıdır.  I.V. yolla kullanıldığında mümkün olduğunca kısa sürede enjekte edilmelidir ve hemen sonrasında fizyolojik tuzlu su hızla verilmelidir. Eğer periferal damara uygulanacaksa, büyük delikli kanül kullanılmalıdır.
Diyagnostik doz:
Yukarıda verilen artan doz şeması, yeterli diyagnostik bilgi elde edilene kadar kullanılmalıdır.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul, yalnızca hızlı intravenöz enjeksiyon olarak uygulanmalıdır.
ADOZİN’in Kontrendikasyonları
ADOZİN aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
• Adenozin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda;
• Hasta sinüs sendromu veya 2.-3. derecede atriyo- ventriküler (AV) blok hastası olanlarda (yapay kalp pili bulunan hastalar hariç).
• Bronkospazm belirtili kronik obstrüktif akciğer rahatsızlığı (bronşiyal astım gibi)
• Uzun QT sendromu
• Şiddetli hipotansiyon
• Dekompanse kalp yetmezliği
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul için özel kullanım uyarıları ve alınacak tedbirler

Tüm nükleer stres test adayları adenozin alabilmesi açısından uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.
Eğer lüzumlu ise, supraventriküler taşikardinin normal sinüs ritmine dönüşümü esnasında geçici kardiyak aritmi artışı ihtimaline bağlı olarak uygulama, izleme ve hemen kullanıma hazır kardiyorespiratuvar resüsitasyon ekipmanı bulunan hastanede uygulanmalıdır. Hayati tehlike oluşturan aritmiler oluşabileceğinden uygulama esnasında EKG’nin devamlı takip edilmesi gerekmektedir.
Bu ilacın kullanımı, önemli ölçüde hipotansiyona sebep olabilecek potansiyele sahip olduğundan, sol ana koroner stenozu, düzeltilmemiş hipovolemi, stenotik kalp kapak hastalığı, soldan sağa şant, perikardit ve ya perikardiyal efüzyon, otonomik disfonksiyon veya serebrovasküler yetmezlik ile stenotik karotis arter rahatsızlığı olan hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, ciddi kalp yetmezliği veya
infüzyon sırasında geçici olarak ağırlaşmış olabilecek küçük iletim bozukluklarında dikkatli uygulanmalıdır (birinci derece AV blok, dal bloğu).
Atriyal fibrilasyonu ya da fluteri ve özellikle Aksesuar by-pass yolu olan hastalarda normal olmayan yoldan artmış iletim gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Seyrek olgularda şiddetli bradikardi bildirilmiştir. Bazıları erken post kalp nakli hastalarında ortaya çıkar; diğer durumlarda gizli sino-atriyal rahatsızlıklar mevcuttur. Şiddetli bradikardi oluşumu, altta yatan rahatsızlığın bir uyarısı olarak düşünülmeli ve potansiyel olarak, özellikle uzamış QT aralığı olan hastalarda torsades de pointes oluşabilir. Yakın zamanda (1 yıldan az) kalp transplantasyonu geçirmiş hastalarda kalbin adenozine karşı duyarlılığında artış gözlenmiştir. Ne böbrek ne de karaciğer ekzojen adenozin degredasyonuna karışmadığından, ADOZİN etkinliği, karaciğer veya böbrek yetmezliğinden etkilenmemelidir.
Dipiridamol, adenozin tutulumunun bilinen bir inhibitörü olarak, ADOZİN’in etkisini arttırabilir. Bu nedenle dipiridamol alan hastalara uygulanması önerilmez. Eğer ADOZİN kullanılması şart ise, dipiridamol kullanımı 24 saat önce durdurulmalıdır ya da ADOZİN dozu büyük miktarda azaltılmalıdır.
Alınacak tedbirler:
Anjina, şiddetli bradikardi, şiddetli hipotansiyon, solunum yetmezliği (ölümcül potansiyel ), asistoli/kardiyak arrest (ölümcül potansiyel) oluşumunda uygulamanın hemen kesilmesi gerekir.
Adenozin konvülsiyona yatkın kişilerde konvülsiyonu tetikleyebilir. Konvülsiyon/nöbet hikayesi olan hastalarda adenozin uygulaması dikkatlice izlenmelidir. Olası bir Torsedes de pointes nedeniyle ADOZİN, ilaca bağlı ya da metabolik kökenli uzamış QT aralığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Adenozin uzun QT sendromu
bulunan hastalarda kontrendikedir.
Adenozin bronkospazma neden olabilir ya da şiddetlendirebilir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.
Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu olan çocuklarda adenozin, atriyal aritmileri ve dolayısıyla ventiküler akselerasyonu tetikleyebilir.
İntraossöz uygulamanın etkileri belirlenmemiştir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Dipiridamol, adenozin’in hücresel tutulumunu ve metabolizmasını inhibe eder ve adenozin etki gücünü arttırır. Bir çalışmada Dipiridamol’un Adenozin etkisini 4 kat arttırdığı gösterilmiştir. Birlikte uygulandıklarında asistol rapor edilmiştir.
Bu nedenle dipiridamol alan hastalara uygulanması önerilmez. Eğer ADOZİN kullanılması şart ise, dipiridamol kullanımı 24 saat önce durdurulmalıdır ya da ADOZİN dozu büyük miktarda azaltılmalıdır.
Aminofilin, teofilinle ve diğer ksantinler kompetitif adenozin antagonistleridir ve adenozin kullanımından 24 saat önce bu ilaçlar alınmamalıdır. Ksantinleri içeren yiyecek ve içecekler (çay, kahve, çikolata ve kola), adenozin
kullanımından önceki en az 12 saat içinde alınmamalıdır. ADOZİN kardiyak iletimi bozacak ilaçlarla etkileşime girebilir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün gebelikte ve laktasyonda kullanımı
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlardan elde edilen veriler yetersizdir. Bu gruptakilere yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Dolayısıyla gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi : Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal  elişim/veveya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Hekim ilacın yararının potansiyel risklerden daha fazla olduğunu düşünmüyorsa gebelik sırasında ADOZİN kullanımı öngörülmemektedir.
Laktasyon dönemi : Adenozin metabolitlerinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün istenmeyen etkileri
İstenmeyen etkiler sistem organ sınıflarına ve sıklık gruplarına göre aşağıda verilmiştir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Bu yan etkiler genellikle hafiftir, hızla (genellikle 1 dakikadan az süre içinde) kaybolur ve hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bununla birlikte ciddi reaksiyonlar oluşabilir.
IV aminofilin veya teofilin gibi metilksantinler, devam eden yan etkilerin sonlandırılmasında kullanılabilir (yavaş intravenöz enjeksiyon ile 50-125 mg).
Psikiyatrik hastalıklar
Endişe ilacın yaygın istenmeyen etkisidir.
Sinir sistemi hastalıkları
Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik yaygın; Kafa basıncı yaygın olmayan istenmeyen etkilerdir. Geçici ve kendiliğinden geri dönüşümlü intrakraniyal hipertansiyon bozukluğu çok nadir görülebilir.
Bilinç kaybı / senkop, konvülsiyonlar (özellikle eğilimli hastalarda) bilinmeyen etkilerdir.
Göz hastalıkları
Bulanık görme yaygın olmayan istenmeyen etkidir.
Kardiyak hastalıklar
Çok yaygın: Bradikardi, sinüs duraksaması, aritmi, atriyal ekstrasistoller, atriyo-ventriküler blok, ventriküler ekstrasistol, sürekli olmayan ventriküler taşikardi gibi ventriküler eksitabilite bozuklukları en yaygın istenmeyen etkilerdir. Sinüs taşikardi, çarpıntı yaygın olmayan etkidir. Atriyal fibrilasyon, atropin tarafından düzeltilmeyen ve geçici pil gerektiren ciddi bradikardi, ventriküler eksitabilite rahatsızlıkları (Ventriküler fibrilasyon ve torsade de
pointes dahil olmak üzere) çok nadir görülebilecek istenmeyen etkileridir. Bazen şiddetli hipotansiyon, asistol / kardiyak arrest, özellikle altta yatan iskemik kalp hastalığı / kardiyak rahatsızlıkları olan hastalarda bazen ölümcüldür Bunlar bilinmeyen yan etkilerdir.
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Çok yaygın: Dispne ya da derin bir nefes alma dürtüsü en yaygın; hiperventilasyon yaygın olmayan; bronkospazm çok nadir görülebilir. Solunum yetmezliği (Bölüm 4.4’e bakınız), apne / solunum durması (Solunum
yetmezliği, bronkospazm, apne ve ölümcül sonuçlar bildirilmiş solunum durması) bilinmeyen etkilerdir.
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı yaygın, metalik tat yaygın olmayan, kusma bilinmeyen yan etkidir.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Göğüste baskı-ağrı, torasik daralma / baskı hissi en yaygın, yanma hissi yaygın; terleme, genel bir rahatsızlık / zayıflık / ağrı hissi yaygın olmayan, Enjeksiyon bölgesi rahatsızlıkları nadiren görülebilecek istenmeyen etkisidir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün doz aşımı ve tedavisi
Doz aşımı, şiddetli hipotansiyon, bradikardi veya asistoliye sebep olur. Adenozin’in kandaki yarılanma ömrü çok kısadır ve yan etkileri (oluştuğunda) hızlı bir şekilde giderilebilir. İ.V. aminofilin veya teofilin uygulanması gerekebilir. Farmakokinetik değerlendirme, metil ksantinlerin adenozin’e karşı yarışmalı antagonistler olduğunu ve
teofilinin adenozin’in eksojen etkilerini engellediğini gösterir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün farmakolojik özellikleri:
ADOZİN’in farmakoterapötik grubu ve ATC kodu : Diğer kalp preparatları-C01EB10
Periferal vazodilatör/antiaritmik etkili endojen nükleozit
Antiaritmik ilaç
Adenozin vücuttaki tüm hücrelerde bulunan bir pürin nükleozittir. Birkaç türde yapılan hayvan farmakoloji çalışmaları, Adenozin’in atriyoventriküler (AV) nod üzerinde negatif dromotrop etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Erkeklerde hızlı intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanan ADOZİN, AV düğümü üzerinde iletimi yavaşlatır. Bu etki AV düğümünü kapsayan re-entry elektriksel aktivitelerini kesebilir ve supraventriküler taşikardili hastalarda sinüs ritmini eski haline getirir. Elektriksel aktivite bir defa kesildiğinde taşikardi durur ve normal sinüs ritmi yeniden oluşur. Tek akut elektriksel aktivite kesilimi taşikardiyi engellemekte genellikle yeterlidir. Atriyal fibrilasyon ve atriyal çarpıntı, reentry olayı elektriksel aktivitesinin bir parçası olarak AV düğümünü kapsamadığından, adenozin bu aritmileri sonlandıramayacaktır. Geçici olarak AV iletiminin yavaşlamasıyla, EKG kayıtlarından atriyal aktivitesini değerlendirmek daha kolaydır ve bu nedenle adenozin kullanımı geniş veya dar kompleks
taşikardinin tanısında yardımcı olabilir.
Elektrofizyolojik çalışmalar esnasında AV blok bölgesinin tespiti için veya iletimin bir aksesuar yol ile veya AV düğümü üzerinden meydana gelip gelmediğini preeksitasyonun bazı durumlarında tespit etmek için adenozin kullanımı faydalı olabilir.
Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyonda paroksismal supraventriküler taşikardinin (PSVT) konversiyonu için adenozin için kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, 0-18 yaş arası çocuklarda adenozin kullanımının güvenliliği ve etkililiği, yaygın klinik kullanımı ve literatür verileri (açık çalışmalar, olgu sunumları, klinik rehberler) ile belirlenmiştir.
Supraventriküler taşikardinin akut terminasyonu (SVT) için IV adenozin kullanımı ile ilgili olarak literatür incelemelerinde, Yaşı 6 saat ve 18 yıl arasında değişen toplam 450 pediyatrik hastanın dahil edildiği toplam 14 çalışma tanımlanmıştır. Doz planlaması ve hastaların yaşları açısından çalışmalar heterojendir. Yayımlanmış birçok olgunun %72’sinde SVT sonlandırılmıştır. Dozaj aralığı 37.5 p,g/kg – 400 ^g/kg arasında değişmektedir. Bazı çalışmalarda, 100 |ig/kg’dan daha az olan başlangıç dozlarına olan yanıt eksikliği tartışılmıştır.
Çocukların klinik geçmişlerine, semptomlarına ve EKG verilerine bağlı olarak, uzman denetimindeki klinik çalışmalarda, stabil geniş-QRS kompleks taşikardi ve WolffParkinson-White sendrom  bulunan çocuklarda adenozin kullanılmıştır fakat mevcut veriler pediyatrik endikasyonu desteklememektedir. Belirgin ya da gizli WPW sendromu olan 0-16 yaş arasındaki 6 çocukta adenozine bağlı aritmiler (3 atrial fibrilasyon, 2 atrial fluter, 1 ventriküler fibrilasyon) tanımlanmıştır; bunlardan üçü kendiliğinden iyileşirken diğer üçüne amiodaron +/- kardiyoversiyon uygulanmıştır. Adenozinin supraventriküler taşikardi tedavisinde kullanılan dozları, geniş veya dar kompleks supraventriküler taşikardinin tanısında yardımcıdır. Adenozin, atriyal fluterin, atriyal fibrilasyonun ya da ventriküler taşikardinin sinüs ritmine dönüşümünü engelleyemese de AV iletiminin yavaşlaması, atriyal aktivite teşhisinde yardımcıdır. Ancak, mevcut veriler adenozinin teşhis amacıyla pediyatrik popülasyonda kullanımını
desteklememektedir.
Adenozin’in klasik ADME protokolü ile çalışılması mümkün değildir.
Emilim ve dağılım:
Adenozin, vücudun tüm hücrelerinde değişik formlarda bulunur ve enerji üretimi ve kullanım sistemlerinde önemli rol oynar. İntravenöz olarak uygulanan adenozin hücresel alım aracılığıyla, başlıca eritrositler ve vasküler endotel hücreleri ile, dolaşımdan hızla elimine edilir. Bu hücresel alım, revesibl, çift yönlü simetrik ve konsantrasyona bağlı olmayan spesifik transmembran nükleosit taşıyıcı sistemi ile gerçekleşir.
Biyotransformasyon:
İntravenöz uygulama sonrası, adenozin aktif transport sistemi ile eritrositler ve vasküler endotel hücreleri içine hızlıca alınarak inozin ve adenozin monofosfata metabolize olur.
Eliminasyon:
İnozin deaminasyon yoluyla atılır. Adenozinin az bir miktarı idrarla atılabilir ancak büyük kısmı adenozin metabolitleri olarak atılmaktadır.  İn vitro yarı ömrünün 10 saniyeden kısa olduğu düşünülmektedir. İn vivo yarı ömrü daha kısa olabilir.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ün raf ömrü: Açılmamış ambalaj: 24 aydır. İlk kez açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
ADOZİN 3 mg İ.V Ampul’ü saklamaya yönelik özel uyarılar :25°C’nin altındaki ortamda saklamalısınız. Buzdolabında saklanmamalı, dondurulmamalıdır.

Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir